YOGA

Een ontspannende activiteit!

Op donderdagochtend wordt door docente Cora van de Voorde van september tot half juni les gegeven in twee groepen.

De eerste  les is van 9.00 tot 10.00 uur, de tweede les is van 10.15 tot 11.15 uur.
Tussen de beide lessen is een korte koffie-/theepauze.
(vanwege Corona geen koffiedrinken)

Neem een badlaken mee en trek makkelijk zittende kleding aan.

Locatie: Gezondheidscentrum Bunnik, Laan van Broekhuijzen 10, Bunnik

De jaarcontributie bedraagt € 125,00
Contributie overmaken op rekening NL22RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit

Voor meer informatie, mail of bel met contactpersoon bestuur:
Hanneke van Zijl  tel. 030 65 63 934