SAB / SeniorenActiviteiten Bunnik

Algemeen


Voor een goed verloop van de verschillende activiteiten is de hulp en ondersteuning door vrijwilligers onmisbaar!
De kinderen de deur uit? Met pensioen? Vrijwilligerswerk is zinvol en dankbaar werk.
Iets voor u/uw partner, uw vriend/vriendin en/of de buurman/buurvrouw?

Gastheer of -vrouw 
De gastheren /-vrouwen schenken koffie en thee en helpen zo nodig een handje.

Jannie van Vulpen tel. 06-53 47 68 49, zal graag nadere inlichtingen geven over de taken van de gastheer /-vrouw bij de activiteiten.

De risico’s die vrijwilligers bij hun werk lopen, worden gedekt door de verzekering die door de gemeente Bunnik is afgesloten.
Het gaat om de volgende risico’s:
– ongevallen
– persoonlijke eigendommen
– rechtsbijstand
– aansprakelijkheid van de vrijwilligers
– aansprakelijkheid van de organisatie (SAB)
– bestuurdersaansprakelijkheid (SAB).

Geef u op als vrijwilliger middels het contactformulier.