SAB / SeniorenActiviteiten Bunnik

Algemeen
De kinderen de deur uit? Met pensioen? Vrijwilligerswerk is zinvol en dankbaar werk.
Iets voor u/uw partner, uw vriend/vriendin en/of de buurman/buurvrouw?


Voor een goed verloop van de verschillende activiteiten is de hulp en ondersteuning door vrijwilligers onmisbaar! Er zijn al veel vrijwilligers actief, maar op dit moment zijn bij de onderstaande activiteiten nieuwe  vrijwilligers zeer welkom.
Iets voor U? Indien niet, zou u eens rond willen kijken in uw omgeving; misschien kent u iemand die graag vrijwilligerswerk zou willen doen. U kunt hem of haar dan attent maken op de volgende mogelijkheden:

Gastheer of -vrouw bij de Bingo.
De gastheren /-vrouwen schenken koffie en thee en helpen zo nodig een handje.
Gastheren/-vrouwen zijn per direct welkom. Bingo wordt gespeeld op de 3e donderdagmiddag van de maand van 14.30 uur tot 16.00 uur, óók in de maanden juli en augustus in het kader van de Zomerschool.
Pien Breedveld tel. 06-50 83 75 98, zal graag nadere inlichtingen geven over de taken van de gastheer /-vrouw.

Ook bij het Klaverjassen zijn gastheren/ -vrouwen zeer welkom.
Het klaverjassen vindt plaats iedere 2e  en 4e donderdagmiddag van de maand van 13:30 uur tot 16:30 uur, dit jaar óók in de maanden juli en augustus in het kader van de Zomerschool.
Pien Breedveld tel. 06-50 83 75 98, zal graag nadere inlichtingen geven over de taken van de gastheer /-vrouw.

De risico’s die vrijwilligers bij hun werk lopen, worden gedekt door de verzekering die door de gemeente Bunnik is afgesloten.
Het gaat om de volgende risico’s:
– ongevallen
– persoonlijke eigendommen
– rechtsbijstand
– aansprakelijkheid van de vrijwilligers
– aansprakelijkheid van de organisatie (SAB)
– bestuurdersaansprakelijkheid (SAB).

Geef u op als vrijwilliger middels het contactformulier.

Voor meer informatie tel. 06-18 55 01 50