SAB / SeniorenActiviteiten Bunnik

Algemeen
De kinderen de deur uit? Met pensioen? Vrijwilligerswerk is zinvol en dankbaar werk.
Iets voor u/uw partner, uw vriend/vriendin en/of de buurman/buurvrouw?


Voor een goed verloop van de verschillende activiteiten is de hulp en ondersteuning door vrijwilligers onmisbaar! Er zijn al veel vrijwilligers actief, maar op dit moment zijn bij de onderstaande activiteiten nieuwe  vrijwilligers zeer welkom.
Iets voor U? Indien niet, zou u eens rond willen kijken in uw omgeving; misschien kent u iemand die graag vrijwilligerswerk zou willen doen. U kunt hem of haar dan attent maken op de volgende mogelijkheden:

Gastheer of -vrouw 
De gastheren /-vrouwen schenken koffie en thee en helpen zo nodig een handje.

Pien Breedveld tel. 06-50 83 75 98, zal graag nadere inlichtingen geven over de taken van de gastheer /-vrouw bij de activiteiten.

De risico’s die vrijwilligers bij hun werk lopen, worden gedekt door de verzekering die door de gemeente Bunnik is afgesloten.
Het gaat om de volgende risico’s:
– ongevallen
– persoonlijke eigendommen
– rechtsbijstand
– aansprakelijkheid van de vrijwilligers
– aansprakelijkheid van de organisatie (SAB)
– bestuurdersaansprakelijkheid (SAB).

Geef u op als vrijwilliger middels het contactformulier.

Voor meer informatie tel. 06-18 55 01 50