SAB / SeniorenActiviteiten Bunnik

Algemeen
De kinderen de deur uit? Met pensioen? Vrijwilligerswerk is zinvol en dankbaar werk. Iets voor u en/of de buurman, buurvrouw?


Voor een goed verloop van de verschillende activiteiten is de hulp en ondersteuning door vrijwilligers onmisbaar! Er zijn al veel vrijwilligers actief, maar op dit moment zijn bij de onderstaande activiteiten nieuwe  vrijwilligers zeer welkom.
Iets voor U? Indien niet, zou u eens rond willen kijken in uw omgeving; misschien kent u iemand die graag vrijwilligerswerk zou willen doen. U kunt hem of haar dan attent maken op de volgende mogelijkheden:

Gastheer of -vrouw bij de Bingo. De gastheren /-vrouwen schenken koffie en thee en helpen zo nodig een handje. Gastheren /-vrouwen zijn per direct welkom. Bingo wordt gespeeld op de 3e donderdagmiddag van de maand van 14.30 uur tot 16.00 uur, óók in de maanden juli en augustus in het kader van de Zomerschool.

Ook bij het Klaverjassen zijn gastheren / -vrouwen zeer welkom. Het klaverjassen vindt plaats
iedere 2e  en 4e donderdagmiddag van de maand van 13:30 uur tot 16:30 uur, dit jaar óók in de maanden juli en augustus in het kader van de Zomerschool.

Els Wolfs zal graag nadere inlichtingen geven over de taken van de gastheer /-vrouw. Tel. 030 6563965; eawolfs@hotmail.com.

De deelnemers aan het Sjoelen zouden graag een nieuwe “teller” verwelkomen.

Per sjoelbak is er één teller. De teller zorgt dat de spelregels worden nageleefd, bepaalt of een steen wel of niet in een van de vier vakken is gekomen en telt de punten. Er wordt gesjoeld op de eerste donderdagmiddag van de maand van september t/m juni van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Inlichtingen bij Jeanine ten Berg tel. 030 6562703;  jeaninetenbergk@planet.nl.

De risico’s die vrijwilligers bij hun werk lopen, worden gedekt door de verzekering die door de gemeente Bunnik is afgesloten.

Geef u op als vrijwilliger middels het contactformulier.

Voor meer informatie tel. 06-18 55 01 50