SAB / SeniorenActiviteiten Bunnik

Algemeen
De kinderen de deur uit? Met pensioen? Vrijwilligerswerk is zinvol en dankbaar werk.
Iets voor u/uw partner, uw vriend/vriendin en/of de buurman/buurvrouw?


Voor een goed verloop van de verschillende activiteiten is de hulp en ondersteuning door vrijwilligers onmisbaar!
Iets voor U?

Gastheer of -vrouw 
De gastheren /-vrouwen schenken koffie en thee en helpen zo nodig een handje.

Jannie van Vulpen tel. 06-53 47 68 49, zal graag nadere inlichtingen geven over de taken van de gastheer /-vrouw bij de activiteiten.

De risico’s die vrijwilligers bij hun werk lopen, worden gedekt door de verzekering die door de gemeente Bunnik is afgesloten.
Het gaat om de volgende risico’s:
– ongevallen
– persoonlijke eigendommen
– rechtsbijstand
– aansprakelijkheid van de vrijwilligers
– aansprakelijkheid van de organisatie (SAB)
– bestuurdersaansprakelijkheid (SAB).

Geef u op als vrijwilliger middels het contactformulier.

Voor meer informatie tel. 06-18 55 01 50