VOLKSDANSEN

De volksdans-activiteiten vinden iedere week plaats in Bunnik en wel op de dinsdagmiddag:

15.00 uur – 16.15 uur in de Irenezaal, Rijnzichtlaan te Bunnik

De lessen worden gegeven door Jeanne van Dorrestein.

De kosten bedragen: € 115,= per jaar / 30 lessen
Contributie overmaken op rekening NL22 RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit.

Voor meer informatie, mail met contactpersoon bestuur: Jannie van Vulpen
of bel haar 030 – 656 44 86