TAFELTENNIS

Tafeltennis is ook geschikt voor senioren.

Kom in de maanden september t/m juni gezellig sporten op vrijdagmiddag.
Van 15.30 tot 16.45 uur is De Lindenhof gereserveerd voor senioren uit de Gemeente Bunnik.

Locatie: De Lindenhof, Rijneiland 6, Odijk

De jaarcontributie bedraagt € 65,-
Contributie overmaken op rekening NL22 RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit.

Voor meer informatie, mail of bel met contactpersoon bestuur:
Marianne Gademan tel. 06 – 43 11 84 81