TAFELTENNIS

Tafeltennis is zeer geschikt voor senioren.

Kom in de maanden september t/m juni gezellig sporten op vrijdagmiddag.

Van 15.00 tot 16.30 uur is De Lindenhof gereserveerd voor senioren uit de Gemeente Bunnik.

Locatie: De Lindenhof, Rijneiland 6, Odijk

De jaarcontributie bedraagt € 80,00
Contributie overmaken op rekening NL22 RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit.

Voor meer informatie, mail of bel met contactpersoon bestuur:
Ally Blok tel. 030 – 656 74 43