SJOELEN = i.v.m. corona afgelast tot nader order 

Op de eerste donderdagmiddag van de maand – van september t/m juni – wordt er gesjoeld van 14.00 tot 16.30 uur.

Onder leiding van Theo Jansen tel. 030-6564319.

Er kan ook zittend gesjoeld worden.

Locatie: De Grondslag, Kampweg 50, Bunnik

De jaarcontributie bedraagt € 25,-
Contributie overmaken op rekening NL22 RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit.

Voor meer informatie mail of bel met contactpersoon bestuur: Jeanine ten Berg  tel. 030 65 62 703