SJOELEN

Op de eerste donderdagmiddag van de maand – van september t/m juni – wordt er gesjoeld van 14.00 tot 16.30 uur.

Onder leiding van Theo Jansen tel. 030-6564319.

Er kan ook zittend gesjoeld worden.

Locatie: De Grondslag, Kampweg 50, Bunnik

De jaarcontributie bedraagt € 30,-
Contributie overmaken op rekening NL22 RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit.

Voor meer informatie mail of bel met contactpersoon bestuur:
Ally Blok
tel: 030 656 74 43