SING-IN

Van september t/m mei wordt er iedere 1e en 3e maandag van de maand van 10.00 tot 11.45 uur gezongen onder leiding van onze nieuwe dirigent Peter Loef.
Het repertoire wordt in onderling overleg bepaald.
Er is een koffie- en theepauze.

Locatie: De Witte Huisjes
Leidster: Marguerite Meijer  tel. 030 656 36 75

De jaarcontributie bedraagt € 55,-
Contributie overmaken op rekening NL22RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit.

Voor meer informatie, mail of bel met contactpersoon bestuur:  Pien Breedveld   tel. 030 274 58 46