SING-IN

Van september t/m mei wordt er iedere 1e en 3e dinsdag van de maand van 10.00 tot 11.45 uur gezongen onder leiding van onze nieuwe dirigente en pianiste Nel Vernie.

Sing-in 2024
9 en 23 januari
6 februari maandag 26 febr.
5 en 19 maart
2 en 16 april
7 en 21 mei
4 en 18 juni

Het repertoire wordt in onderling overleg bepaald.
Er is een koffie- en theepauze.

Locatie: De Witte Huisjes
Leidster: Marquerite Meijer  tel. 030 656 36 75

De jaarcontributie bedraagt € 65,-
Contributie overmaken op rekening NL22RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit.

Voor meer informatie, mail of bel met contactpersoon bestuur:
Anneke van Doorne-Huiskes, tel. 030 656 44 23