SING-IN

Per 1 februari 2022 wordt er weer gezongen in de Witte Huisjes

Van september t/m mei wordt er iedere 1e en 3e dinsdag van de maand van 10.00 tot 11.45 uur gezongen onder leiding van onze nieuwe dirigente en pianiste Nel Vernie.

1 en 15 februari 2022
8 en 22 maart 2022 (afwijkende data)
5 en 19 april 2022
3 en 17 mei 2022
7 en 21 juni 2022

Het repertoire wordt in onderling overleg bepaald.
Er is een koffie- en theepauze.

Locatie: De Witte Huisjes
Leidster: Marquerite Meijer  tel. 030 656 36 75

De jaarcontributie bedraagt € 60,-
Contributie overmaken op rekening NL22RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit.

Voor meer informatie, mail of bel met contactpersoon bestuur:
Anneke van Doorne-Huiskes, tel. 030 656 44 23