SING-IN

Van september t/m mei wordt er iedere 1e en 3e dinsdag van de maand van 10.00 tot 11.45 uur gezongen onder leiding van onze nieuwe dirigente en pianiste Nel Vernie.

Het repertoire wordt in onderling overleg bepaald.
Er is een koffie- en theepauze.

Locatie: De Witte Huisjes
Leidster: Marquerite Meijer  tel. 030 656 36 75

De jaarcontributie bedraagt € 60,-
Contributie overmaken op rekening NL22RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit.

Voor meer informatie, mail of bel met contactpersoon bestuur:
Anneke van Doorne-Huiskes, tel. 030 656 44 23