Activiteitenkalender 

Onze activiteiten en het CORONA virus

Nog steeds bevinden wij ons in bijzondere omstandigheden.
Gelukkig kan een aantal van onze vaste activiteiten weer van start gaan en ook andere activiteiten gaan weer plaats vinden. Natuurlijk staat iedere keer de veiligheid van docenten, leiders, vrijwilligers en deelnemers voorop.

Nadere bijzonderheden vindt u bij de verschillende rubrieken.

Voor uitgebreide informatie omtrent een activiteit: u klikt op de desbetreffende activiteit en u wordt doorgelinkt naar deze activiteit.

Activiteit

Dag

Tijd

Start

Contributie

Locatie

Biljarten in overleg 1 dagdeel wk 1 sept. € 55,-/jr. Bunninchem
Bingo i.v.m. Corona afgelast tot nader order
Bridge i.v.m. Corona afgelast tot nader order
Fietstochten i.v.m. Corona afgelast tot nader order
Gymnastiek

 

donderdag 4 groepen
van elk
45 minuten

3 sept.

€ 60,-/jr.
Irenezaal
Bunnik
Handwerken dinsdag  9.30-12.00  1 sept. gratis Bunninchem
Koffieochtend
i.s.m. de PKN
i.v.m.  Corona  afgelast tot nader order
Klaverjassen i.v.m. Corona afgelast tot nader order
Line Dance i.v.m. Corona afgelast tot nader  order
Sing-in i.v.m.  Corona  afgelast  tot nader  order
Sjoelen i.v.m. Corona afgelast tot nader order
Tafeltennis vrijdag 15.30 – 16.45  4 sept. € 65,-/jr. Lindenhof
Rijneiland 6, Odijk
Tekenen en Schilderen maandag 12.30 – 14.30
14.30 – 16.30
14 sept. € 150,-/jr. Cultuurschuur
Parallelweg 1C, Bunnik
Volksdansen dinsdag 15.15 – 16.30 1 sept. € 110,-/jr. Irenezaal, Bunnik
Wandelen elke 2e woensdag 13.30 – 16.00 9 sept. € 2,-/keer Parkeerplaats
Hockeyclub
Yoga donderdag  9.00 – 10.00
10.15 – 11.15
10 sept. € 110,-/jr. Gezondheidscentrum
Laan van
Broekhuijzen 10, Bunnik

Informatie en aanmelden: aanmelden@seniorenbunnik.nl  of bel 06 18550150

Voor meer informatie zie onze website: www.seniorenbunnik.nl

Deelname geschiedt op eigen risico

Indien u interesse heeft in één van onze activiteiten: kom kennismaken, eerste keer gratis proefles.

Wij zullen in het nieuwe seizoen de contributies niet verhogen van de activiteiten die per september opstarten. Dit in verband met de Corona-perikelen in het afgelopen seizoen.

Contributie gaarne overmaken aan het begin van het seizoen (september), op rekening NL22RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit.

“De kosten mogen geen belemmering zijn om aan onze activiteiten deel te nemen.
Bel met Marianne Gademan (06 -43 11 84 81) om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.”