Mei 2019


Eind april zijn twee van onze vrijwilligers onderscheiden:
* Jan Bootsma kreeg een Koninklijke Onderscheiding;
* Annie van Diepen kreeg een Oorkonde van het Rode Kruis.


Annie en Jan: wij zijn erg trots op jullie!


Koninklijke onderscheiding voor Jan Bootsma

Vrijdag 26 april 2019 werd onze vrijwilliger Jan Bootsma benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Jan kreeg deze onderscheiding voor talloze vrijwilligers activiteiten, waaronder die voor SAB.
Jan en zijn vrouw Martha leiden en verzorgen maandelijks onze Bingomiddagen in Bunninchem.

Jan van harte gefeliciteerd!

Foto links:
Jan, met zijn lintje, tussen Els Wolfs, die hem namens SAB kwam feliciteren en zijn vrouw Martha.

 

Foto rechts: Jan in actie tijdens de Bingo.

 

 

 

 


Oorkonde Rode Kruis voor Annie van Diepen

Dinsdag 23 april 2019 kreeg onze vrijwilligster Annie van Diepen een oorkonde voor haar 20 jarige verdienste als vrijwilligster voor het Rode Kruis.
Zij verzorgt en leidt wekelijks onze activiteit Handwerken, waar jarenlang werd gebreid voor het Rode Kruis.

 

 

 

Zij kreeg een oorkonde met speldje en een bos bloemen van het Rode Kruis voor haar verdiensten.

Annie van harte gefeliciteerd!


April 2019

Inleiding


Het is al een paar maanden geleden dat de laatste Nieuwsbrief rondgestuurd is. Maar dat heeft zijn reden.
Onze noodoproep “Help, wij hebben nieuwe bestuursleden nodig” in de vorige Nieuwsbrief heeft een aantal reacties opgeleverd met als resultaat dat wij er sinds kort 2 nieuwe bestuursleden bij hebben:
Hanneke van Zijl is onze nieuwe secretaris;
Anneke van Doorne is vice voorzitter.
Wij zijn heel blij met deze versterking van ons bestuur.
In een volgende Nieuwsbrief zullen zij zich wat uitgebreider aan iedereen voorstellen.

Verder vindt u in deze Nieuwsbrief:
— aandacht voor een paar activiteiten waar nog plaats is voor nieuwe deelnemers.
— een oproep voor vrijwilligers als gastvrouw/heer bij Bingo en/of Klaverjassen of als teller bij het Sjoelen.

NB: Op zondag 12 mei en zondag 9 juni zijn in Bunnik de laatste Kromme Rijn Concerten van dit jaar. Deelnemers aan SAB activiteiten krijgen € 5,- korting op een toegangskaartje. Zie verder www.krommerijnconcerten.nl

Fijne Paasdagen en geniet van het mooie weer!
Els Wolfs

Nog actueel uit vorige nieuwsbrieven:

 

Activiteiten

De deelname aan de activiteiten is over het algemeen zeer goed; bij sommige is er nog plaats. Bijvoorbeeld bij Bingo, Tafeltennis en Fietsen.

Bingo  
Er wordt gespeeld op de  3e donderdag van de maand van 14.30 tot ca 16 uur, ook in juli en augustus in het kader van de Zomerschool. Er zijn leuke prijsjes te winnen.
De contributie bedraagt €3,- per keer, koffie of thee inbegrepen.
Aanmelden is niet nodig.
Locatie: De Inloop, Bunninchem
Voor meer info: bel of mail Els Wolfs, 030 656 3965, eawolfs@hotmail.com.

Tafeltennis
Er zijn 13 deelnemers, maar er is plaats voor meer spelers! Er wordt gespeeld op vrijdagmiddag van 15.30 – 16.45 uur.
Locatie: de Lindenhof, Rijneiland 6 Odijk.
Voor meer info: bel of mail Marianne Gademan, 030 656 7180, mariannegademan@hotmail,com

Fietsen.
In mei gaan de fietstochten weer van start. De eerste is op dinsdag 14 mei. Om 9.30 uur wordt er vertrokken vanaf de Barbarakerk, het verzamelpunt.
Deelname is gratis en aanmelden niet nodig.
Het programma wordt aangeplakt op verschillende plekken in Bunnik.
En natuurlijk is alle informatie te vinden op onze website: seniorenbunnik.nl

 

Vrijwilligers

Voor een goed verloop van de verschillende activiteiten is de hulp en ondersteuning door vrijwilligers onmisbaar! Er zijn al veel vrijwilligers actief, maar op dit moment zijn bij de onderstaande activiteiten nieuwe  vrijwilligers zeer welkom.
Iets voor U? Indien niet, zou u eens rond willen kijken in uw omgeving; misschien kent u iemand die graag vrijwilligerswerk zou willen doen. U kunt hem of haar dan attent maken op de volgende mogelijkheden:

Gastheer of -vrouw bij de Bingo. De gastheren /-vrouwen schenken koffie en thee en helpen zo nodig een handje. Gastheren /-vrouwen zijn per direct welkom. Bingo wordt gespeeld op de 3e donderdagmiddag van de maand van 14.30 uur tot 16.00 uur, óók in de maanden juli en augustus in het kader van de Zomerschool.

Ook bij het Klaverjassen zijn gastheren / -vrouwen zeer welkom. Het klaverjassen vindt plaats iedere 2e  en 4e donderdagmiddag van de maand van 13:30 uur tot 16:30 uur, dit jaar óók in de maanden juli en augustus in het kader van de Zomerschool.

Els Wolfs zal graag nadere inlichtingen geven over de taken van de gastheer /-vrouw. Tel. 030 6563965; eawolfs@hotmail.com.

De deelnemers aan het Sjoelen zouden graag een nieuwe “teller” verwelkomen.

Per sjoelbak is er één teller. De teller zorgt dat de spelregels worden nageleefd, bepaalt of een steen wel of niet in een van de vier vakken is gekomen en telt de punten. Er wordt gesjoeld op de eerste donderdagmiddag van de maand van september t/m juni van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Inlichtingen bij Jeanine ten Berg tel. 030 6562703; jeaninetenbergk@planet.nl.

Voor meer informatie over de activiteiten zie www.seniorenbunnik,nl

 

Copyright © 2019 Senioren Bunnik, All rights reserved.
Ons e-mailadres is
seniorenactiviteitenbunnik@gmail.com