Mei 2020

Deze Nieuwsbrief  wordt verzonden naar de abonnees. In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het Corona virus gaat deze Nieuwsbrief ook naar alle andere personen die als deelnemer, docent, leider, vrijwilliger of anderszins betrokken zijn bij de activiteiten van SAB en waarvan wij over het e-mail adres beschikken. Onderaan deze Nieuwsbrief staat een link die u kunt gebruiken om u uit te schrijven. Wij hopen dat u dat niet zult doen omdat de Nieuwsbrief een goede manier is om u op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen, nu en in de toekomst als de situatie weer enigszins is genormaliseerd.

Stopzetten activiteiten

Zoals bekend hebben wij in maart van dit jaar in verband met het Corona virus op last van de overheid helaas al onze activiteiten moeten stopzetten. Wij hopen dat u de afgelopen weken toch hebt kunnen genieten van de ontluikende lente, de rust en het mooie weer.
 
Zoals u begrijpt, heeft het stopzetten van de activiteiten ook financiële gevolgen. Onze uitgaven worden gedekt door de gemeentelijke subsidie en de contributies van de deelnemers.
De Gemeente Bunnik heeft onlangs besloten de gebruikelijke subsidie in ieder geval, ook in het tweede kwartaal van 2020 gestand te doen om de continuïteit van SAB te kunnen waarborgen, met andere woorden om onze activiteiten in de toekomst voort te kunnen zetten. Hiervoor is echter meer nodig. De contributies vormen een belangrijk financieel onderdeel. Om onze activiteiten in de toekomst te kunnen waarborgen, met andere woorden om onze activiteiten in de toekomst voort te kunnen zetten, zouden wij het zeer waarderen als onze deelnemers afzien van terugbetaling van de contributie voor de niet genoten activiteiten in de maanden maart tot en met juni 2020.

Als u toch een verzoek wilt doen tot terugbetaling van de contributie over deze maanden kunt u een e-mail sturen naar: penningmeester@seniorenbunnik.nl met opgave van activiteit en bankrekeningnummer.

Toekomst

Het is op dit moment nog onzeker wanneer en in hoeverre de landelijke maatregelen versoepeld zullen worden. Dat weerhoudt ons er niet van plannen te maken voor de Zomerschool (samen met anderen) en voor het nieuwe seizoen 2020 / 2021. Niet uitgesloten is dat de regel om 1,5 meter afstand te bewaren, voorlopig van kracht blijft. Dat beperkt de mogelijkheden maar we willen toch bekijken welke bestaande activiteiten in september 2020 weer gestart kunnen worden, misschien met extra voorzieningen. Ook denken we na over alternatieve activiteiten.

Chauffeursdienst voor ouderen in woonkern Bunnik

Afgelopen najaar is door acht bewoners van Bunnik een burgerinitiatief gestart om een chauffeursdienst van de grond te krijgen. De gemeente heeft de initiatiefnemers een startbijdrage gegeven uit het ‘Bunnik Aan Zet Fonds’. Op dit moment wordt er gesproken over een concrete aanpak van deze dienst. Chauffeursdienst Bunnik wil gaan werken met AutoMaatje. Dit in nauwe samenwerking met Krachtig Krommerijn. Men hoopt dat het project voor de zomer operationeel is, maar dat hangt ook af van hoe lang de coronamaatregelen nog gaan duren. Ook moeten vrijwillige chauffeurs worden geworven.  Die actie gaat binnenkort van start. Om vast een idee te geven van hoe het zal werken: men meldt zich aan, dat is eenmalig. Vervolgens kan men twee dagen van te voren een rit bestellen. De kosten zijn € 0,30  per kilometer, contant te betalen aan de vrijwillige chauffeur. Die kosten zijn bedoeld als vergoeding voor de autokosten. Voor de vaste kosten wordt een sponsortraject gestart onder de Bunnikse bedrijven en de inwoners van de kern Bunnik.
 
De stand van zaken rond het initiatief is te volgen via www.automaatjebunnik.nl

 

Opstart ‘Tafeltje Dekje’ in Bunnik, Odijk en Werkhoven

Als de chauffeursdienst in bedrijf is zal ook Tafeltje Dekje weer een opstart maken in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Verse maaltijden zullen door de chauffeurs naar de mensen worden gebracht die meedoen aan Tafeltje Dekje. Na het koken worden de maaltijden direct in bakjes geschept en naar de klanten gebracht. De kern Bunnik zal beginnen met dit project. Hoe snel dat gebeurt hangt mede af van het aantal vrijwillige chauffeurs dat zich meldt en van het aantal mensen dat gebruik wil maken van deze service. Belangstellenden kunnen zich melden bij Femke Dotman, maatschappelijk intermediair van Krachtig Krommerijn via 06 52 549 905 of via f.dotman@krachtigkrommerijn.nl of bij Martine de Witte-de Bouter van Maaltijdservice Kromme Rijnstreek op 06 12 538 531.
 
https://www.maaltijdservicekrommerijnstreek.nl

 


Maart 2020


Inleiding

Welkom bij de tweede Nieuwsbrief in 2020. Helaas zijn er in verband met het coronavirus alle activiteiten afgelast tot nader bericht. We verkeren met zijn allen in een moeilijke situatie maar gelukkig zijn er ook ook lichtpuntjes.
De afgelopen week was het prachtig weer en de lucht was schoon door de vermindering van lucht- en autoverkeer. De crocussen hebben hun kopjes boven de grond, de narcissen bloeiden en de blauwe druifjes zijn niet overal te bewonderen. De lente komt eraan!
De winkeliers in Bunnik hebben hun zaak zo ingericht dat er veilig boodschappen gedaan kunnen worden. Ook online bestellen is veelal mogelijk.

Alternatieve activiteiten

Misschien had u zich opgegeven voor de tocht met de MusumPlusBus naar het Rijksmuseum op 20 april? Ook die tocht gaat niet door, maar iedereen kan er via internet rondkijken. Rijksmuseum.nl  Ook veel andere musea bieden via internet leuke en interessante programma’s waarmee de collectie kan worden bekeken.

Mist u onze bewegingsactiviteiten? Omdat iedereen meer dan één keer per dag het programma “Nederland in beweging” uit. Doe mee, zo blijft u fit!

 

Ondersteuning

Kent u iemand in uw omgeving die alleen thuis zit en niet meer zo mobiel is? U kunt hem of haar wijzen op de onderstaande mogelijkheden voor ondersteuning. Misschien zou u zelf wel iemand willen helpen?
U kunt even bellen, een kaartje of een bloemetje sturen, een boodschap doen of een hapje eten bezorgen.
Moet u zelf binnen blijven om wat voor reden dan ook? Hulp bieden en vragen kan via de volgende websites
www.nlvoorelkaar.nl
www.nietalleen.nl
Deze landelijke websites brengen de hulpvraag naar Bunnik.

Speciale telefoonlijnen 
Met vragen of voor een luisterend oor zijn er verschillende telefonische hulplijnen.

  • de Luisterlijn (0900 – 0767) is 24/7 bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor.
  • Ouderen die zich zorgen maken over het coronavirus, vragen hebben of gewoon graag een praatje willen kunnen bellen met:
  • ANBO: 0348 46 66 66
  • KBO-PCOB: 030 34 00600
  • Rode Kruis: 070 – 4455 888

Ook kunt u terecht bij de Zilverlijn van het Ouderenfonds. (Op deze website ook informatie over de vragen en het bieden van ondersteuning).

Zie ook: Hulp in tijden van Corona

 

 

Corona check-up

Vanaf donderdag 26 maart kunnen inwoners van de provincie Utrecht digitaal een diagnose krijgen over eventuele besmetting met het coronavirus. Het UMC Utrecht introduceert de OLVG corona check app in de provincie Utrecht. Hiermee kunnen inwoners van de provincie hun gezondheid volgen en krijgen zij snel advies over een mogelijke besmetting met het coronavirus (COVID-19). In deze app vullen gebruikers dagelijks hun gezondheidsgegevens in, zoals hoesten, kortademigheid of koorts en vervolgens ontvangen advies van een medisch team van het UMC Utrecht. De app is gratis en begeleidt inwoners van de provincie Utrecht digitaal bij hun gezondheid ten tijde van het nieuwe coronavirus. Aanmelden voor de OLVG corona check kan via www.umcutrecht.nl/coronacheck .

 

Zomerschool

Het corona-virus zal ons ook weer verlaten, al weten we nu nog niet wanneer. We gaan er graag vanuit dat de Zomerschool in de maanden juli en augustus 2020 doorgang kan vinden en zijn in samenwerking met Krachtig Krommerijn en Bunnik Beweegt druk bezig met het opstellen en organiseren van het programma.

 

Altzheimer Café Bunnik

Het zal geen verrassing zijn dat het Alzheimer Café Bunnik de komende maanden geen doorgang kan vinden, in verband met de Coronacrisis en de maatregelen die daar het gevolg van zijn. Tot onze spijt zijn de bijeenkomsten van 9 april en 14 mei als afgelast. De laatste ontmoeting voor de zomervakantie is op 11 juni. Op dit moment is niet onduidelijk of die wel door kan gaan. Daarover volgt nog bericht. Bekijk ook het Groentje en vergeet daarom de digitale versie niet.

 


1e Kwartaal 2020


Inleiding 

Welkom bij de eerste Nieuwsbrief in 2020. De dagen worden al weer langer, dat is heel duidelijk merkbaar. Onze activiteiten zijn in volle gang met veel betrokken senioren uit de Gemeente Bunnik. Actief blijven zolang het kan, het is een belangrijk motto tegenwoordig. Ook deze Nieuwsbrief getuigt daarvan. Met dank aan alle betrokkenen: vrijwilligers, docenten en deelnemers.

Bijzondere aandacht voor de Sing-in in deze Nieuwsbrief. En voor “onze” docente Greet Houwers aan wie een ruim artikel in het Bunniks Nieuws is gewijd.


Sing-in (door Nel Vernie)

Op de eerste en de derde dinsdag van de maand wordt in de Witte Huisjes een Sing-in gehouden van 10.00 uur tot 11.45 uur.
Een enthousiaste groep zangeressen en zangers zingt met veel plezier in een ontspannen sfeer.
In de loop der jaren is een uitgebreid repertoire ontstaan; liedjes van vroeger, echte meezingers, Engelse en Duitse volksliedjes en nog veel meer.
Vele jaren hebben Martien Amersfoort en Wim Visser de Sing-in geleid. Vanaf september 2019 mocht ik dit overnemen. Na een proefperiode hebben de leden van de Sing-in en ik aangegeven dat we graag met elkaar verder willen.
Er wordt fijn gezongen met pianobegeleiding en de onderlinge contacten zijn heel plezierig.
Zingen is goed voor je longen, je hoofd en je hart.

Iedereen die van zingen houdt is van harte welkom.


Line-dance houdt me fit

zegt Greet Houwers , die onlangs haar 80e verjaardag vierde.
Greet is als geliefd docente betrokken bij verschillende SAB activiteiten.
Lees het artikel over haar in het Groentje, Bunniks Nieuws van 4 maart 2020. Een enthousiaste Greet en al even enthousiaste deelnemers aan het Line-dancen stralen je tegemoet.
Het SAB bestuur feliciteert Greet van harte met deze bijzondere verjaardag en hoopt dat Greet nog jaren bij SAB betrokken zal blijven. Zeer veel dank voor al je inzet!


BINGO

Onze maandelijkse bingo zal in de maand mei 2020 op een andere datum plaatsvinden i.v.m. Hemelvaartsdag,
let wel op donderdag 14 mei 2020.


Activiteiten derden

Behoudens onze eigen activiteiten zijn er nog andere leuke activiteiten voor ouderen. Zie hiervoor onze websitepagina: Activiteiten derden


Nieuwe Vrijwilligers

Wij heten twee nieuwe vrijwilligers welkom: José Groenendijk en Els Brauckmann.
Beiden als gastvrouw bij de Bingo.


Vrijwilligers gevraagd

Ook is er nog een “teller” welkom bij het sjoelen.
De teller ziet toe op het sjoelen, bepaalt o.a. of de steen wel of niet in een van de vier vakken is gekomen en telt de punten.

Er wordt gesjoeld op de eerste donderdagmiddag van de maand van september t/m juni van 14.00 uur tot 16.30 uur in De Grondslag, Kampweg 50, Bunnik.
Inlichtingen bij Jeanine ten Berg tel. 030 6562703; jeaninetenbergk@planet.nl of zie www.seniorenbunnik.nl


Historische wandeling door Bunnik

Noteer alvast in uw agenda: donderdagmiddag 7 mei 2020.
Maakt SAB, samen met Aletta van Embden, een wandeling door historisch Bunnik. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.
Over de startplaats van de wandeling en het tijdstip van vertrek volgt nog nader bericht.
Deelname is gratis.


DigiD

DigiD is bij steeds meer instanties te gebruiken, bijvoorbeeld
– om verlenging van het rijbewijs aan te vragen,
– om belasting aangifte te doen,
– om pensioen aan te vragen en te bekijken,
– om aangifte te doen bij de politie en nog veel meer.
Indien daar voldoende belangstelling voor is, kan een presentatie/workshop worden gegeven over het aanvragen en het gebruik van DigiD.
Wanneer u daar belangstelling voor hebt mailto:aanmelden@seniorenbunnik


Museum Plus Bus

Krachtig Krommerijn is uitgekozen om op 20 april met de museumplusbus naar het Rijksmuseum te gaan. De Museumplusbus is speciaal bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig naar het Rijksmuseum kunnen. Indien u begeleiding nodig heeft, dient u daar zelf voor te zorgen.
Rollators en rolstoelen kunnen mee met de bus, doe er wel een label aan.

De busreis, een kopje koffie, entree en rondleiding in het museum wordt kosteloos aangeboden door de deelnemers van de BankGiro Loterij.De lunch in het museum is verplicht, kosten€ 15,- per persoon.
De kosten voor de lunch moeten voor 1 april betaald zijn bij Pien Breedveld, Engweg 30, dat kan in enveloppe met naam door de brievenbus.

Opstapplaats is Burgemeester de Weyerstraat 26, Bunninchem.
De dag  zal zich ongeveer afspelen tussen 9.00 en 18.00 uur, de juiste tijden volgen nog.
Het is nog mogelijk om je op te geven, tel. 06-18 55 01 50


Mededeling over het Alzheimer Café Bunnik

Op 12 maart a.s. wordt er weer een Alzheimer Café gehouden in Woonzorgcentrum Bunninchem. De avond heeft als titel Hoe betrek je de buurt? en is gewijd aan de vraag hoe je hulp vraagt en hoe je hulp biedt als je te maken hebt met dementie. In een informatief programma bespreken we hoe u als partner/mantelzorger/familie of vriend(in) praktische hulp kunt vragen aan uw omgeving. Hulpaanbieders geven we tips hoe ze concreet hulp kunnen bieden. Een ieder is van harte welkom, professionals zeker ook.

Trainers van het programma Samen Dementievriendelijk bespreken herkenbare situaties in de sociale omgeving van mensen met dementie. Vervolgens brengen de deelnemers hun sociale netwerk in kaart en gaan ze met elkaar in gesprek aan de hand van een ganzenbordspel.

Vanaf 19.30 uur kunt u terecht in woonzorgcentrum Bunninchem, Burgemeester van der Weijerstraat 26 te Bunnik (3981 EJ). Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Aanmelding is niet nodig en toegang is gratis.

Het Alzheimer Café Bunnik wordt elke tweede donderdagavond van de maand gehouden, in de maanden januari tot en met juni en september tot en met december. Op donderdagavond 9 april gaat het over het Levensboek, als hulp bij het omgaan met mensen met dementie. Alle avonden staan open voor belangstellenden.


Kromme Rijn concerten Bunnik

Er worden dit voorjaar nog twee kamermuziek concerten gegeven in de Oude Dorpskerk in Bunnik en wel op de zondagmiddagen 5 april en 10 mei om 15:00 uur. SAB deelnemers krijgen korting op losse kaarten: € 15,- in plaats van € 20,-.
Zie voor verdere informatie krommerijnconcerten.nl.


Nog steeds actueel uit eerdere nieuwsbrieven

Website

Onze website is weer bijgewerkt. Neem daar eens een kijkje. Er staan leuke foto’s op van onze activiteiten en misschien is er ook wel iets naar uw gading te vinden bij ”activiteiten derden”.

Activiteitenkalender 2019 – 2020

De activiteiten van het seizoen 2019 – 2020 zijn gehandhaafd; wel is het tijdstip van de sing-in veranderd en is volksdansen erbij gekomen.
Voor een overzicht van het hele programma, KLIK HIER

Activiteiten

Er zijn nog één of meer plaatsen vrij bij:
Biljarten, Tafeltennis, Yoga van 09:00 – 10:00 uur, Line dance en Volksdansen.
Voor deze activiteiten dient u zich aan te melden en er wordt contributie gevraagd.

U kunt altijd binnenlopen en meedoen met:
Klaverjassen, Bingo, Sing-in en Wandelen.
Er wordt per keer een kleine  vergoeding gevraagd.

Bij Handwerken en het Internetcafé / Soos is de toegang gratis en kunt u altijd binnenlopen.

Kom kennismaken;  voor alle activiteiten is de eerste keer gratis!

De Sing-in is verschoven van maandag naar dinsdag 10:00 – 11:45 uur.

Volksdansen wordt met ingang van het nieuwe seizoen aangeboden door SAB.
Vanaf september 2019 zullen de volksdans-activiteiten iedere week afwisselend in Bunnik en in Odijk plaatsvinden, en wel op de dinsdagmiddag:
in Odijk in het Dorpshuis van 13.30 uur – 15.00 uur
in Bunnik in de Irenezaal van 15.15 uur – 16.30 uur.
Raadpleeg voor de exacte data en plaatsen onze Agenda.
Deelnemers kunnen zowel in Bunnik als in Odijk meedoen.

Bent u geïnteresseerd in een activiteit maar weet u niet zeker of het iets voor u is?
Kom dan kennismaken; de eerste keer is gratis!

De kosten mogen geen belemmering zijn om aan onze activiteiten deel te nemen.
Bel met Marianne Gademan (030  65 67 180) om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.