Augustus 2019


Inleiding

Na een zomer met afwisselend veel zon en veel regen gaan we nu de nazomer tegemoet met hopelijk zon en aangename temperaturen.
Tijd voor nieuws over SAB en de door haar georganiseerde activiteiten.

Nieuw bestuur.
In de Nieuwsbrief van april hebben we de twee nieuwe bestuursleden al verwelkomd: Hanneke van Zijl, secretaris en Anneke van Doorne, vice-voorzitter.
Inmiddels zijn ze volop bezig met hun bestuurswerkzaamheden.
Vlnr: Marianne Gademan, Anneke van Doorne, Hanneke van Zijl, Jeanine ten Berg, Pien Breedveld.


Wij hebben in juli afscheid genomen van Els als secretaris van SAB en zij heeft haar werk overgedragen aan Hanneke.
In 2016 was er een grote behoefte aan bestuursleden bij SAB en dat Els bereid was om secretaris te worden, was een groot geschenk voor SAB. Enthousiast en zeer betrokken heeft zij zich ingezet voor SAB, waarbij de mensen altijd centraal stonden.
Els heeft als secretaris veel werk verzet en samen met de andere bestuursleden SAB meer bekendheid gegeven in het dorp.
Dank voor al het werk dat je voor SAB hebt gedaan!
Gelukkig blijf je nog wel actief bij SAB, maar nu gewoon als deelnemer aan activiteiten.


In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Activiteitenkalender 2019-2020 met toelichting
2. Vrijwilligers
3. Andere activiteiten.

1. Activiteitenkalender 2019 – 2020

De activiteiten van het seizoen 2018 – 2019 zijn gehandhaafd; wel is het tijdstip van de sing-in veranderd en is volksdansen erbij gekomen.
Voor een overzicht van het hele programma tot 1 januari 2020, KLIK HIER

De Sing-in is verschoven van maandag naar dinsdag 10:00 – 11:45 uur.

Volksdansen wordt met ingang van het nieuwe seizoen aangeboden door SAB.
Vanaf september 2019 zullen de volksdans-activiteiten iedere week afwisselend in Bunnik en in Odijk plaatsvinden, en wel op de dinsdagmiddag:
in Odijk in het Dorpshuis van 13.30 uur – 15.00 uur
in Bunnik in de Irenezaal van 15.15 uur – 16.30 uur.
Raadpleeg voor de exacte data en plaatsen onze Agenda.
Deelnemers kunnen zowel in Bunnik als in Odijk meedoen.

Bent u geïnteresseerd in een activiteit maar weet u niet zeker of het iets voor u is?
Kom dan kennismaken; de eerste keer is gratis!

Contributie gaarne overmaken aan het begin van het seizoen (september)
op rekening NL 22 RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit.

De kosten mogen geen belemmering zijn om aan onze activiteiten deel te nemen.
Bel met Marianne Gademan (030  65 67 180) om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

2. Vrijwilligers

Vrijwilligersavond
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een goed verloop van de verschillende activiteiten. Wij prijzen ons gelukkig met al die vrijwilligers die onze activiteiten ondersteunen, soms al jarenlang. Om hen te bedanken vindt op 4 september de jaarlijkse Vrijwilligersavond plaats in de Witte Huisjes. De uitnodigingen daarvoor zijn inmiddels verzonden.

Nieuwe vrijwilligers
Het komend seizoen heten wij de volgende nieuwe vrijwilligers welkom:
Joke Visser (bingo), José Thijssen (bingo), Elly Bakker (sing-in) en Bep Derissen (teller bij sjoelen).

Nieuwe vrijwilligers zijn echter nog steeds zeer welkom! Wat kunnen de vrijwilligers doen?

Gastheer of –vrouw bij de Bingo.

De gastheren /-vrouwen schenken koffie en thee en helpen zo nodig een handje.

Bingo wordt gespeeld op de 3e donderdagmiddag van de maand van 14.30 uur tot 16.00 uur, óók in de maanden juli en augustus in het kader van de Zomerschool. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers hier 2x per jaar komen assisteren.
Inlichtingen bij Pien Breedveld tel: 030 2745846;
email:pienbreedveld@kpnmail.nl.

 

Gastheer of -vrouw bij het sjoelen.
Ook hier schenken de vrijwilligers koffie en thee.
Tevens is nog een “teller” welkom. Per sjoelbak is er één teller. De teller zorgt dat de spelregels worden nageleefd, bepaalt of een steen wel of niet in één van de vier vakken is gekomen en telt de punten.
Er wordt gesjoeld op de eerste donderdagmiddag van de maand van september t/m juni van 14:00 uur tot 16:30 uur.
Inlichtingen bij Jeanine ten Berg tel: 030 6562703; email: jeaninetenbergk@planet.nl

3. Andere Activiteiten

Kromme Rijn concerten Bunnik
Zes zondagmiddagen een kamermuziekconcert om 15:00 uur in de Oude Dorpskerk in Bunnik.
Abonnement voor alle zes concerten verkrijgbaar tot 1 september 2019.
SAB deelnemers krijgen korting op losse kaarten: € 15,- in plaats van € 20,-.
Zie voor verdere informatie krommerijnconcerten.nl

Alzheimer Café
In Bunnik wordt, onder verantwoordelijkheid van Alzheimer Nederland, maandelijks een Alzheimer Café georganiseerd, elke 2e donderdagavond van de maand, in het woon-zorgcentrum Bunninchem, Burg vd Weijerstraat 26. Donderdag 12 sept as is het thema: de ziekte Alzheimer: Rouw en Verlies. Sprekers van Alzheimer Nederland en Monuta. Inloop 19.30 uur, het programma duurt van 20.00-21.30 uur.
Een ieder is van harte welkom.