November 2019


Inleiding

De zomer is definitief voorbij, de wintertijd begonnen. Tijd om alle activiteiten waar het SAB rijk aan is, weer te hervatten. Bunnik mag zich gelukkig prijzen met zo’n grote groep enthousiaste vrijwilligers, die veel werk verrichten om een breed programma van kringen en groepen iedere keer weer te realiseren. En met al die betrokken deelnemers natuurlijk. Vrijwilligers en deelnemers, bij elkaar dragen ze in hoge mate bij aan een sterk en leefbaar Bunnik.


Activiteiten

Inmiddels draaien de activiteiten weer op volle toeren.
Er zijn nog één of meer plaatsen vrij bij:
Biljarten, Tafeltennis, Yoga van 09:00 – 10:00 uur, Line dance en Volksdansen.
Voor deze activiteiten dient u zich aan te melden en er wordt contributie gevraagd.

U kunt altijd binnenlopen en meedoen met:
Klaverjassen, Bingo, Sing-in en Wandelen.
Er wordt per keer een kleine  vergoeding gevraagd.

Bij Handwerken en het Internetcafé / soos is de toegang gratis en kunt u altijd binnenlopen.

Kom kennismaken;  voor alle activiteiten is de eerste keer gratis!

Zie voor verdere informatie https://www.seniorenbunnik.nl of bel 06 185 50 150.


Kerstviering

Om verschillende redenen heeft de traditionele Kerstviering voor senioren in de gemeente Bunnik in 2018 geen doorgang kunnen vinden, dit tot grote teleurstelling van velen.

Maar nu goed nieuws! In de jaren 2019, 2020 en 2021 zal er weer  een Kerstviering plaatsvinden.
Dat wordt mogelijk gemaakt door de genereuze financiële ondersteuning van de volgende Bunnikse ondernemingen:
Brothers Horeca Groep (BHG), Bouwrijk BV, Van Raak Machinefabriek BV en een anonieme onderneming.  Ook  verschillende Bunnikse welzijnsorganisaties geven een belangrijke financiële bijdrage.

Dit jaar zal de Kerstviering plaatsvinden op woensdag 11 december 2019 in
De Landgoederij van 11:00 uur tot 15:00 uur.
Alle senioren van 70+ uit de gemeente Bunnik zijn welkom; wel is er een maximum aan het aantal deelnemers. De toegang bedraagt € 5,-.
Er is een ontvangst met koffie/thee met iets lekkers en er wordt een heerlijke Kerstlunch geserveerd.
Tijdens de lunch treden op de Parels van de Kromme Rijn met oude kerstliedjes en zullen Buurvrouw en Buurvrouw een voorstelling geven.

De organisatie is in handen van Seniorenactiviteiten Bunnik (SAB) en Stichting Welzijn Ouderen Odijk (SWO), met ondersteuning van de Stichting Krachtig Kromme Rijn en de Zonnebloem in de drie dorpskernen.
Zo nodig zal de firma Kassing voor vervoer uit Werkhoven en Odijk zorgen.

U kunt zich nog tot en met 18 november opgeven via 06 185 50 150.


Zomerschool 2019

De maanden juli en augustus stonden in het teken van de Zomerschool Bunnik. Een uitgebreid programma van activiteiten werd aangeboden aan de bewoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven. Het was een groot succes! Er was van alles te doen op het gebied van cultuur, educatie, sport, ndleidingen en “effe buurten”.

Ook vanuit SAB meldden zich deelnemers.

Zo deden in juli 44 mensen mee aan de Bingo, in augustus 38. Bridge bleek zeer populair: in juli 162 deelnemers, in augustus 114. En dan Klaverjassen: 51 deelnemers in juli, 24 in augustus. De zomerschool voldoet duidelijk aan een behoefte. We hopen van harte dat dit mooie initiatief ook in 2020 kan worden gerealiseerd.


Mevrouw Reny Heetland koninklijk onderscheiden.

Het zal u niet ontgaan zijn dat onlangs Mevrouw Reny Heetland-Schoeff is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar vrijwilligerswerk in Bunnik op velerlei gebied. Niet iedereen weet – en daar is in de pers ook geen aandacht aan besteed – dat zij ook jarenlang bestuurslid is geweest van de stichting Seniorenactiviteiten Bunnik! Het bestuur wenst Reny van harte geluk met deze welverdiende onderscheiding.


Website

Onze website is weer bijgewerkt. Neem daar eens een kijkje. Er staan leuke foto’s op van onze activiteiten en misschien is er ook wel iets naar uw gading te vinden bij ”activiteiten derden”.


Overige activiteiten

Kromme Rijn concerten
Dit jaar is er nog één kamermuziek concert in de Oude Dorpskerk in Bunnik en wel op 17 november om 15:00 uur. Toegang voor SAB deelnemers € 15.- (ipv € 20,-).

Op donderdagavond 12 december wordt in woonzorgcentrum Bunninchem weer een Alzheimer Café gehouden. De avond is gewijd aan muziek en dementie. U bent van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en de toegang is gratis.


Nog steeds actueel uit eerdere nieuwsbrieven


Activiteitenkalender 2019 – 2020

De activiteiten van het seizoen 2018 – 2019 zijn gehandhaafd; wel is het tijdstip van de sing-in veranderd en is volksdansen erbij gekomen.
Voor een overzicht van het hele programma tot 1 januari 2020, KLIK HIER

De Sing-in is verschoven van maandag naar dinsdag 10:00 – 11:45 uur.

Volksdansen wordt met ingang van het nieuwe seizoen aangeboden door SAB.
Vanaf september 2019 zullen de volksdans-activiteiten iedere week afwisselend in Bunnik en in Odijk plaatsvinden, en wel op de dinsdagmiddag:
in Odijk in het Dorpshuis van 13.30 uur – 15.00 uur
in Bunnik in de Irenezaal van 15.15 uur – 16.30 uur.
Raadpleeg voor de exacte data en plaatsen onze Agenda.
Deelnemers kunnen zowel in Bunnik als in Odijk meedoen.

Bent u geïnteresseerd in een activiteit maar weet u niet zeker of het iets voor u is?
Kom dan kennismaken; de eerste keer is gratis!

Contributie gaarne overmaken aan het begin van het seizoen (september)
op rekening NL 22 RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit.

De kosten mogen geen belemmering zijn om aan onze activiteiten deel te nemen.
Bel met Marianne Gademan (030  65 67 180) om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.


Nieuwe vrijwilligers zijn zeer welkom!

Wat kunnen de vrijwilligers doen?

Gastheer of –vrouw bij de Bingo.

De gastheren /-vrouwen schenken koffie en thee en helpen zo nodig een handje.

Bingo wordt gespeeld op de 3e donderdagmiddag van de maand van 14.30 uur tot 16.00 uur, óók in de maanden juli en augustus in het kader van de Zomerschool. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers hier 2x per jaar komen assisteren.
Inlichtingen bij Pien Breedveld tel: 030 2745846;
email: pienbreedveld@kpnmail.nl.

Gastheer of -vrouw bij het sjoelen.
Ook hier schenken de vrijwilligers koffie en thee.
Tevens is nog een “teller” welkom. Per sjoelbak is er één teller. De teller zorgt dat de spelregels worden nageleefd, bepaalt of een steen wel of niet in één van de vier vakken is gekomen en telt de punten.
Er wordt gesjoeld op de eerste donderdagmiddag van de maand van september t/m juni van 14:00 uur tot 16:30 uur.
Inlichtingen bij Jeanine ten Berg tel. 030 65 62 703, email: jeaninetenbergk@planet.nl