December 2022

Het was een actief najaar met veel SAB activiteiten! Iedere keer weer fijn om te zien hoe de vele vrijwilligers en deelnemers met elkaar een levendige en energieke gemeenschap weten te realiseren in de Bunnikse samenleving. Ook is er, mede georganiseerd door SAB en door medewerking van diverse sponsoren, een Kerstviering geweest voor 70-plussers wonende in de dorpen Bunnik, Odijk en Werkhoven. U vindt er in deze Nieuwsbrief een kort verslagje van. Na alle activiteiten is het goed om, naar wij hopen met enige rust, de Kerstdagen te vieren, thuis of bij anderen. En dan daarna het nieuwe jaar weer in te gaan. Het bestuur SAB wenst u allen fijne en gezellige Kerstdagen. En een gezond 2023. Dit alles in een wereld die meer vrede zal kennen dan het jaar 2022. 

Het SAB-bestuur:
Jannie van Vulpen, Hanneke van Zijl, Marianne Gademan, Ally Blok, Anneke van Door
ne.

Nieuwe voorzitter

In de vorige Nieuwsbrief heeft onze nieuwe voorzitter Jannie van Vulpen zich voorgesteld. Het SAB-bestuur is blij met haar komst. Van Pien Breedveld is tijdens een gezellige maaltijd op vrijdag 28 oktober afscheid genomen. Onder grote dankzegging voor haar inzet en vele werkzaamheden ten behoeve van SAB. En met alle goede wensen voor de komende jaren.

Bericht van de koor Sing-in

Onderstaand bericht zou al in de vorige Nieuwsbrief zijn opgenomen, maar door een misverstand is dat niet gebeurd. Daarmee nu dit bericht van Nel Vernie, leider en dirigent van het koor Sing-in. Een paar jaar geleden mocht ik het Sing-in koor van de SAB overnemen van Martin Amersfoort. Sing-in bestaat uit een groep enthousiaste zangers die op dinsdagmorgen om 10 uur in de Witte Huisjes bij elkaar komen om te zingen op de eerste en de derde dinsdag van de maand.
Het repertoire is heel divers, liedjes van vroeger en nu. Er wordt gezongen in het Nederlands, Duits of Engels. Om het voor iedereen aantrekkelijk te houden is er een breed aanbod volksliedjes, meezingers, musical- of operetteliedje enz.
Zo nu en dan worden er nieuwe nummers aan de bundels toegevoegd. Als er nieuwe leden komen, merken we dat het al snel lukt om lekker mee te zingen. Ervaring is niet vereist, enthousiasme wel. We zingen eenstemmig.  Als je niet meer zo hoog kunt zingen, ga dan gerust een toontje lager. Het gaat vooral om het plezier. Er is altijd een koffie/theepauze waarin gezellig bijgepraat kan worden, Kom gerust een keer kijken en meezingen. Van harte welkom! 

Nel Vernie

Afscheid van Marjan Apol

Op 6 september jl. heeft de dansgroep Bunnik een feestje georganiseerd voor het afscheid van dansleidster Marjan Apol. Marjan werd ontvangen met een mooie bos bloemen. Haar man, zus en later haar dochter en kleindochter waren aanwezig. Ook oud-leden waren van de partij. Daarna sprak Pien Breedveld, toen nog voorzitter van SAB, een woordje tot Marjan. Janneke Bosschert las een ABC voor, gemaakt door Greet Houwers, dat de geschiedenis en het wel en wee van de dansgroep verwoordde. Vervolgens overhandigde Riet Zwaga het cadeau van de groep, een mooie door Marguerite versierde envelop met inhoud. Toen een kopje thee met iets lekkers, verzorgd door SAB en daarna gingen de stoelen aan de kant, want er moest natuurlijk gedanst worden. Maar niet nadat er door de groepsleden een ode aan Marjan was gebracht door middel van dans en een lied gemaakt door Leny Visser. Heel leuk! Marjan deed met een aantal verzoekdansen mee. Vervolgens leerde Jeanne van Dorrestein, de nieuwe dansleidster, een Portugese dans aan.

Tot slot nam Marjan nog voor de laatste keer de leiding over en verraste ze ons met een gezellige, vrolijke partnerdans.
Toen liep de middag ten einde. Het was een mooi afscheid. Voor Marjan, voor de dansgroep, voor de dansdocenten. We hebben allen genoten. Marjan, heel veel dank voor al je werk en al het goede voor de toekomst!

Pien Breedveld

Reis van Nanda Bax naar Kenia en Tanzania

In oktober/ november ben ik samen met mijn dochter Eva naar Tanzania en Kenia geweest. Wij hebben eerst 3 weken vrijwilligerswerk in Tanzania gedaan. Wij werkten daar in een klein ziekenhuis. Ik heb daar op de radiologie gewerkt. Eva werkte als arts. Uiteraard werk je in zo’n ziekenhuis in een totaal andere wereld, cultuur en met veel minder voorzieningen, maar het was een geweldige ervaring. Met de donaties die wij al hadden ontvangen hebben wij het ziekenhuis gevraagd waar de grootste behoefte aan was en gekeken wat wij konden geven. Deze spullen zijn gekocht en konden wij de laatste dag overhandigen. Tijdens ons verblijf kwamen er nog 2 mooie projecten op ons pad: een vrouwenproject voor kwetsbare vrouwen en een weeshuis dat geleid werd door een zuster die ook verpleegkundige was in het ziekenhuis waar wij werkten. Ook voor deze projecten hebben wij veel spullen kunnen kopen. Overal was de dankbaarheid enorm groot. Zo mooi om met zo’n relatief klein bedrag zoveel te kunnen betekenen. Daarna hebben wij 2,5 week een rondreis door Kenia gemaakt. Daar hebben we genoten van de mooie natuur, de dieren en de vriendelijke mensen. Kortom: een reis om nooit te vergeten.

Nanda Bax

Kerstviering op 6 december in de Landgoederij te Bunnik

Na twee jaar van afwezigheid wegens Corona, was er weer een gezellige Kerstviering voor 70-plussers in de Landgoederij in Bunnik. De viering was georganiseerd door Senioren Activiteiten Bunnik (SAB), met medewerking van diverse sponsoren. Zo’n 180 ouderen uit de dorpen Bunnik, Odijk en Werkhoven genoten van een sfeervolle middag met elkaar. Onze voorzitter Jannie van Vulpen heette iedereen van harte welkom. Daarna richtte de burgemeester, de heer Ruud van Bennekom, enkele woorden tot de aanwezigen.

 

De Cherry Singers onder leiding van Marijke van der Ouderaa brachten bekende songs ten gehore met als afsluiting een gezamenlijk kerstzang met alle aanwezigen. Tussendoor vertelde de storyteller Xina Mercken (deels opgegroeid in Bunnik) mooie (kerst)verhalen. De Kerstviering werd afgesloten met een heerlijke broodmaaltijd, geheel in kerstsfeer. Rond 18.00 uur keerde iedereen weer huiswaarts. Een mooie middag!

Ally Blok

Overige activiteiten in Bunnik

Graag attenderen wij u op de maandelijkse informatieve bijeenkomsten van het Alzheimer Café Bunnik. Elke tweede donderdagavond van de maand is er een bijeenkomst in Locatie DUO Dagcentrum Utrecht-Oost, Pastoor Heggelaan 2, 3981 GJ Bunnik. Inloop vanaf 19.30, start programma om 20.00 uur tot 21.30 uur. De avonden zijn bedoeld voor mantelzorgers, voor mensen met dementie, voor naasten en familieleden, voor zorgprofessionals en voor belangstellenden in het algemeen. De eerste avond in het nieuwe jaar is op 12 januari. Sarah Verkruijssen, bestuurder Stichting Naburen, spreekt over het veranderende perspectief bij dementie en over mee blijven doen in de samenleving. Hoe doe je dat? Voor meer informatie: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zeist-en-omstreken

Ook wijzen wij u op de Zondagse Ontmoetingsmiddagen van de Protestantse Gemeente Bunnik. Elke derde zondag van de maand. Met een hapje en een drankje. Toegang gratis, met een pot voor bestrijding onkosten.

 


 Augustus 2022

Welkom

Hoewel coronadreigingen nog niet geheel voorbij zijn, was het een actief voorjaarsseizoen binnen de SAB gemeenschap. Verheugend om te zien hoe verschillende activiteiten weer met enthousiasme en energie zijn opgepakt. In deze Nieuwsbrief geven we de Activiteitenkalender voor komend jaar weer, melden we een tweetal bijeenkomsten voor de komende maanden en passeren enkele gebeurtenissen de revue. Op moment van schrijven is het fraai zomerweer en is de Zomerschool in Bunnik, waar ook SAB bij betrokken is, in volle gang. Dank zij de inzet van veel organisaties en vrijwilligers kon ook dit jaar dat mooie initiatief van de Zomerschool weer gestalte krijgen. Een prelude op een actief najaar!

Hartelijke groet,
Pien Breedveld, Hanneke van Zijl, Marianne Gademan, Ally Blok, Anneke van Doorne (bestuur SAB).

Activiteitenkalender

Zoals u op het schema van SAB activiteiten voor de periode september 2022 tot en met juni 2023 kunt zien, is er weer veel te doen het komende jaar. Van harte welkom!

Zoals u op het schema van SAB activiteiten voor de periode september 2022 tot en met juni 2023 kunt zien, is er weer veel te doen het komende jaar. Van harte welkom!
Aanmelden: aanmelden@seniorenbunnik.nl of bel 06 229 448 67. Voor meer info; zie deze website Eenmaal gratis deelname mogelijk.

SAB Activiteiten 22 23 (= pdf hele programma)

Contributie begin september over te maken op rekening NL22 RABO 0379 8599 04 t.n.v. Stg. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van je naam en de activiteit.

BINGO

Jan Bootsma gaat zijn werkzaamheden voor Bingo neerleggen. Samen met zijn vrouw Martha heeft Jan vele jaren de Bingo middagen verzorgd. De belangstelling voor Bingo was altijd groot. Bingo werd tot 2020 altijd gespeeld in Woonzorgcentrum Bunninchem, maar is na de corona perikelen overgegaan naar de Witte Huisjes. Het lijkt erop dat de liefhebbers van Bingo de weg naar de Witte Huisjes nog niet hebben gevonden. Daar komt hopelijk met het nieuwe seizoen verandering in. Bestuur SAB dankt Jan en Martha zeer hartelijk voor hun jarenlange enthousiaste en enthousiasmerende inzet! Het bestuur is blij te kunnen melden dat Hans van Dijk bereid is gevonden om het werk van Jan en Martha over te nemen. Jan Bootsma zal Hans inwerken. Half september start Bingo weer met hernieuwd enthousiasme!

VOLKSDANSEN

Het seizoen van Volksdansen was bijna ten einde toen Marjan Apol geveld werd door een ernstige ziekte.  Marjan herstelt gelukkig goed, maar haar ziekte betekent wel dat zij geen lessen meer kan geven in Volksdansen. Marjan zal op 6 september afscheid nemen van haar groep samen met Leny Visser. Tijdens de Zomerschool heeft Leny de lessen Volksdansen verzorgd, SAB is haar daarvoor zeer erkentelijk. Gelukkig heeft SAB voor het nieuwe seizoen Jeanne van Dorrestein bereid gevonden om de lessen te verzorgen.
Wij wensen haar en de groep veel dans plezier. En een volledig herstel voor Marjan!

SPORTIEF FIT

Nanda Bax, docent van Sportief Fit, zal van 20 oktober tot en met 17 november afwezig zijn vanwege een verblijf in Tanzania. Haar lessen zullen in die periode worden waargenomen door Les van de Wal. U hoeft dus geen lessen te missen.

VRIJWILLIGERSAVOND

Op vrijdag 7 oktober zal er – op uitnodiging van het bestuur SAB – weer een bijeenkomst voor SAB vrijwilligers worden georganiseerd. Twee jaar lang hebben we dat niet kunnen doen, maar deze keer zal de bijeenkomst wel doorgaan. Dat verheugt ons zeer, alle SAB activiteiten staan of vallen met  de inzet van de vele vrijwilligers! We treffen elkaar in de Witte Huisjes. Vanaf 17.00 uur zijn de deuren open en ontvangen we u graag voor de borrel. We hebben Hans Nap, vrijwilliger op het Fort Rhijnauwen, nabij Bunnik, bereid gevonden om een lezing te geven over het Fort, over wat daar in de loop van de geschiedenis is gebeurd en wat de huidige functies zijn van het Fort. Daarna is er een gezamenlijke maaltijd.

KERSTVIERING

Ook de Kerstviering 2022 wordt al voorbereid. Op dinsdagmiddag 6 december hopen we u te kunnen ontvangen in de Landgoederij te Bunnik. Een mooi programma is in de maak. De middag start om 14.30 uur en is om 18.00 uur ten einde. Noteer vast de datum. Nadere informatie volgt.

NIEUWE VOORZITTER SAB

In de vorige Nieuwsbrief lieten we u weten dat Pien Breedveld na een jarenlange enthousiaste inzet het voorzitterschap van het bestuur SAB per 1 oktober 2022 zal neerleggen. Het verheugt ons zeer dat we Jannie van Vulpen bereid hebben gevonden om de nieuwe SAB voorzitter te worden. Een korte kennismaking:
Ik ben getrouwd met Dic. Samen hebben we vier kinderen en zes kleinkinderen. Gedurende mijn werkzame leven was ik actief in het onderwijs. Daarnaast heb ik al sinds mijn jeugd vele vrijwilligerstaken vervuld. Ik ben namelijk opgegroeid met het besef dat we naar elkaar moeten omzien, oog hebben voor de samenleving. Op dit moment ben ik o.a. actief bij de Protestantse Gemeente Bunnik, bij Humanitas DMH in Odijk en als taalcoach bij Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheden die ik heb me in te zetten voor de samenleving. Vanaf nu dus ook voor SAB.

LINE-DANCE

afscheid van Greet Houwers

Onvermoeibaar heeft Greet Houwers jarenlang de line-dancegroep onderwezen in de juiste passen in de juiste maat. Het was altijd een feest om de deelnemers bezig te zien, iedereen even betrokken en enthousiast. In mei van dit jaar was voor Greet het moment gekomen om  haar werk als docent neer te leggen. Het SAB bestuur dankt Greet heel hartelijk voor haar grote en zorgvuldige inzet. Bloemen en een bon zijn Greet op 2 mei door het bestuur uitgereikt. Corrie Guezen volgt Greet op als docent line-dance. Een welkom voor Corrie! En alle goede wensen voor Greet!

BRIDGE
afscheid van Biem Lap

Na een lange staat van dienst heeft Biem Lap deze zomer afscheid genomen van SAB Bridge als speler en als coördinator. Minstens zeven jaar is hij coördinator geweest van de SAB Bridge. Zeer betrokken, streng bij wijle en principieel, zo werd bij zijn afscheid gezegd. Het SAB bestuur dankt Biem heel hartelijk voor het vele werk dat hij voor de Bridge deed. Een belangrijke activiteit in het SAB aanbod, die wekelijks veel enthousiaste spelers trekt. Biem gaat zich toeleggen op zijn hobby: de geschiedenis van de Utrechtse kerken. Het SAB bestuur heeft hem als afscheidscadeau zes oude prenten aangeboden over de vernielende uitwerking van de storm van 1 augustus 1674 op de Nicolaïkerk, de Buurkerk, de Jacobikerk en de Dom in Utrecht.

OVERLEDEN

In de vorige Nieuwsbrief lieten we u weten dat Rob Kuster zijn werkzaamheden wat betreft organisatie en begeleiding van fietstochten om gezondheidsredenen moest neerleggen. Nu is er het droevige bericht van zijn overlijden. Rob stierf op vrijdagavond 24 juni en is op donderdag 30 juni onder grote belangstelling op het kerkhof bij de Barbarakerk begraven. Enkele SAB bestuurders woonden de uitvaart bij. Rob heeft veel betekend voor de Bunnikse dorpsgemeenschap. SAB memoreert nogmaals met grote dank zijn belangeloze inzet voor de vele fietstochten die onder zijn leiding tot stand zijn gekomen. Alle sterkte en goede wensen voor Mevrouw Henny Kuster, voor kinderen en kleinkinderen. Moge Rob rusten in vrede.

ALZHEIMER CAFÉ BUNNIK

Voor de komende maanden heeft het Alzheimer Café Bunnik weer een programma samengesteld. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor een ieder die betrokken is bij de ziekte dementie, als patiënt, als partner, als familie, als mantelzorger, als professional, of als belangstellende in algemene zin. Hieronder vindt u het schema van bijeenkomsten. Aanmelding vooraf is niet nodig, behalve in een specifiek geval. Toegang is gratis.

Donderdagavond 8 september
We sluiten aan bij het thema van Wereld Alzheimer Dag “Samen op pad”. Excursie naar het Fort Rhijnauwen. Let op: gewijzigde aanvangs- en eindtijden. Bezoekers die zelfstandig naar Fort Rhijnauwen kunnen komen, zijn om 18.45 uur bij de ingang van het Fort. Daar wordt u de weg naar de Kantine gewezen. Bezoekers voor wie vervoer per bus noodzakelijk is staan om 18.30 uur klaar bij Locatie DUO. Vervoer is ook voor rolstoelgebruikers mogelijk. Meld op uiterlijk 29 augustus aan de coördinator Alzheimer Café wanneer u van busvervoer gebruik wil maken. Einde bijeenkomst rond 20.30 uur.
De overige bijeenkomsten dit jaar zijn op de donderdagavonden 13 oktober, 10 november en 8 december.
 
Locatie DUO Dagcentrum Utrecht-Oost      
Pastoor Heggelaan 2, 3981 GJ Bunnik
Inloop 19.30 uur / Programma 20.00 uur / Einde 21.30 uur.
Aanmelden niet nodig – Toegang gratis

Voor meer informatie:
Alzheimer Nederland
Zeist e.o. Coördinator AC
Anneke van Doorne-Huiskes
tel. 030 656 4423 / 06 539 69 777

 


April 2021

Welkom

Vorig jaar, Pasen 2021, berichtten we u dat vrijwel alle activiteiten van SAB nog stil lagen, vanwege de Covid pandemie. Er komt een moment dat dit voorbij is, schreven we toen. We zijn blij te melden dat dat moment voorbij is. Bijna alle activiteiten van SAB zijn weer begonnen. Dat is goed nieuws, na de langdurige onderbrekingen die we hebben gehad. Natuurlijk zijn niet alle zorgen omtrent corona verdwenen. Zeker in de SAB doelgroepen blijf waakzaamheid geboden. Maar toch, met het voorjaar, met Pasen als feest van lente en een nieuw begin, kunnen we elkaar weer ontmoeten, kunnen we actief zijn, kunnen we contacten hernieuwen. Het bestuur van SAB wenst u goede Paasdagen!

Hartelijke groet, Pien Breedveld, Hanneke van Zijl, Marianne Gademan, Ally Blok, Anneke van Doorne


De activiteiten

Alle activiteiten zijn weer begonnen, maar in een aantal gevallen blijft het aantal deelnemers nog wat achter. De angst voor corona speelt waarschijnlijk een rol. Bij de bingo hoopt men weer op het oude getal aan deelnemers terug te komen, net al bij biljarten. De fietstochten zijn nog niet begonnen, vanwege vertrek van Rob Kuster. Daarover later in deze Nieuwsbrief. Maar, naar wij hopen, langzamerhand zal alles weer zijn normale loop gaan krijgen.

Start van de Huiskamer in bibliotheek Bunnik

Een nieuw initiatief is sinds maart van start gegaan: de Huiskamer in Bunnik. Men kan daar terecht één keer per week, op dinsdagmiddag, voor een praatje, voor contacten, uitwisseling van ervaringen. In de bibliotheek Bunnik, Camminghalaan 27c 3981 GD Bunnik. Een ieder is van harte welkom! Tijd: van 13.30 tot 15.30 uur.

Zomerschool Bunnik

In de maanden juli en augustus wordt er weer, net als voorgaande jaren, een Zomerschool georganiseerd in Bunnik. Ook SAB biedt een aantal activiteiten aan: bridge; klaverjassen; line dance; sjoelen; volksdansen; wandelen. En (onder enig voorbehoud) twee fietstochten. Meer gedetailleerde informatie is binnenkort via het programmaboekje Zomerschool beschikbaar.
Aanmelding voor activiteiten kan via de website van Bunnik Samen. Op 21 juni is er aan aanmeldactiviteit in de bibliotheek van Bunnik, waar deelnemers met hun laptop of tablet kunnen komen om te leren op welke manier zij zich kunnen aanmelden. Ook daarover meer gedetailleerde informatie in het programmaboekje Zomerschool.

Jeu de Boules

In mei of juni zal Les Boulettes een middag organiseren voor SAB deelnemers. Dat zal zijn achter het gebouw De Tol (Celeritas/Midlandia). Nadere informatie daarover volgt.

Gezondheidsmarkt

Op vrijdagmiddag 23 april, van 14.00 – 16.00 uur, wordt er in Bunnik een Gezondheidsmarkt georganiseerd. Naar aanleiding van het zogenaamde Gezondheidsakkoord hebben buurtsportcoaches in samenwerking met huisartsen, fysiotherapeuten, apotheken, diëtistes en andere eerstelijns zorgverleners het initiatief tot deze markt genomen. Informatie en adviezen over gezondheid en een gezonde leefstijl staan centraal op deze markt. Iedereen van harte welkom. De Gezondheidsmarkt wordt gehouden in de Kersentuin, Camminghalaan 26 van 14.00 tot 16.00 uur.

Afscheid van Rob Kuster

Het moest er eens van komen. Rob Kuster, organisator van vele, mooie kortere en langere fietstochten, heeft zijn werkzaamheden wat betreft organisatie en begeleiding van fietstochten moeten beëindigen. Na zo’n lange staat van dienst valt dat niet mee! SAB is Rob heel dankbaar voor al het werk dat hij voor het fietsen heeft verzet. Natuurlijk zullen wij dat ook Rob rechtstreeks laten weten. Het SAB bestuur wenst hem alle goeds toe!

Het vertrek van Rob stelt ons wel voor een probleem. Het bestuur zoekt een opvolger die organisatie en begeleiding van – met name – de lange fietstochten kan overnemen. Er zijn nog vrijwilligers beschikbaar, maar het team heeft wel uitbreiding nodig. Verschillende kanalen zijn al geprobeerd, tot nu toe zonder succes. Als er onder de lezers van deze Nieuwsbrief iemand is die dat mooie werk van Rob kan overnemen, graag! Of als u iemand kent die dat zou willen doen, laat het ons weten.


SAB Bestuur

Jeanine ten Berg-Koolen heeft onlangs het SAB bestuur verlaten. Heel jammer, maar op enig moment komt die tijd. Jeanine heeft veel voor SAB en het SAB bestuur betekend. Ze heeft haar juridische kennis en bestuurlijke ervaring vele jaren belangeloos voor SAB beschikbaar gesteld. Het SAB bestuur is haar bijzonder dankbaar voor haar bijdragen! Gelukkig blijft Jeanine beschikbaar voor juridische adviezen. Dus helemaal weg is zij niet.

De laatste bestuurlijke bijdrage van Jeanine betrof het redigeren van de nieuwe statuten van de Stichting Senioren Activiteiten Bunnik. Die zijn inmiddels door het bestuur geaccordeerd. Veel dank Jeanine, voor al je werk, je ervaring, je positieve inbreng! Het ga je goed.

Het SAB bestuur is en blijft bij voortduring op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zowel naar mensen die bestuurlijke werkzaamheden op zich willen nemen, als naar vrijwilligers voor de verschillende activiteiten. Meld u aan, als u tijd en energie over heeft voor dit mooie vrijwilligerswerk. Voor contact, raadpleeg de Website van SAB.


Op zoek naar een nieuwe voorzitter

In het bijzonder is het bestuur van SAB de komende maanden op zoek naar een nieuwe voorzitter. Pien Breedveld, de huidige voorzitter, heeft te kennen gegeven dat zij per 1 september haar taak als voorzitter zal neerleggen. Als u mensen (m/v) kent die dit voorzitterschap op zich zouden willen nemen of als u dat zelf zou willen doen, meld het aan de secretaris van het bestuur Hanneke van Zijl (hanneke@van-zijl.nl).

Het Alzheimer Café Bunnik

Voor de zomer zijn er nog drie avonden van het Alzheimer Café Bunnik. Op donderdagavond 14 april spreekt Anne-Aurore den Hertog, GZ-psycholoog en werkzaam bij Ouderenpsychiatrie Altrecht te Utrecht, over dementie en depressie. Op donderdagavond 12 mei komt Michelle Meurs, werkzaam bij Quarijn, spreken over het belang van bewegen en over behandeling van mensen met dementie. Op donderdagavond 9 juni spreekt Margriet Leonard in een interactieve sessie over wat Samen Dementievriendelijk in de praktijk betekent.
De avonden worden gehouden bij DUO, Dagcentrum Utrecht-Oost, Pastoor Heggelaan 2 te Bunnik. Inloop vanaf 19.30 uur, start programma om 20.00 uur. Einde om 21.30 uur. Informatie bij Anneke van Doorne (doorne.huiskes@kpnmail.nl). De toegang is gratis, aanmelding vooraf is niet nodig.

December 2021

Inleiding

Een tijd lang hebben we gehoopt, dat we alle coronaperikelen van de afgelopen jaren konden afsluiten. Maar dat bleek toch te optimistisch gedacht. De situatie is anders dan vorig jaar om deze tijd. Minder grimmig misschien, vanwege de vele mensen die inmiddels zijn gevaccineerd. Maar de vele besmettingen desondanks baren ons zorgen, zetten de zorg onder druk, belemmeren kinderen op de scholen, beperken ons allemaal in onze bewegingsvrijheid, in activiteiten, in ontmoetingen met anderen.

Ook voor SAB heeft dat consequenties. Zo is er allereerst de mededeling dat de Nieuwjaarsviering Senioren 70+ van de Gemeente Bunnik, die was gepland op 5 januari 2022 in de Landgoederij Bunnik niet door kan gaan. Het SAB bestuur heeft dit besluit genomen, met spijt in het hart. Misschien is de situatie in januari anders, beter, maar de voorbereidingen vragen wel enige tijd.
En nu is een dergelijk festijn niet mogelijk. Er wordt aan een alternatief gedacht en gewerkt. Daarover volgt later meer informatie.

We houden u op de hoogte als er weer van alles kan. Gelukkig kunnen sommige activiteiten wel doorgang vinden. 


Afscheid van Henk van de Barselaar als begeleider bij de fietstochten
Gedurende een lange reeks van jaren heeft Henk van de Barselaar, samen met Rob Kuster en andere enthousiastelingen, in het kader van de SAB-activiteiten lange en korte fietstochten begeleid. Maar op enig moment gaan de jaren tellen en dan wordt het tijd om het stokje over te dragen. Het bestuur van SAB bedankt Henk heel hartelijk voor al zijn inspanningen van de afgelopen jaren. Een klein bewijs van dankbaarheid is hem inmiddels aangeboden. De reactie van Henk was poëtisch.
Hieronder volgt zijn gedicht.

Inderdaad het is lang geleden
dat ik in SAB’s fietssporen ben getreden
om tochten uit te zetten
in het begin haalden we net Lunetten
Ton Janssen m’n toenmalige bridgemaat
haalde me over om zo mogelijk elke onbekende straat
op te zoeken
en in de boeken
op te nemen
zodat er weer een fietstocht was verschenen.
Als je me nu echter vraagt in welk jaar zijn we begonnen
daagt er slechts een verzonnen jaartal op
al peins ik nog zo hard m’n kop
het moet nog voor de eeuwwisseling zijn geweest
dit fietsersfeest
voor de ouderen in onze contreien
die zich 1 x in de maand vermeien
niet om in feite iets nieuws te ontdekken
Maar veel meer om met anderen te kwekken.
Heb het met veel plezier gedaan
en al laat ik de fiets nog niet staan
is het langzamerhand toch wel genoeg geweest
mee te werken aan dit fietsersfeest.
De ontvangen beloning is niet nodig
maar ook niet overbodig
daarvoor hartelijke dank dan maar
van Henk van den Barselaar

Het SAB-bestuur wenst Henk alle goeds toe. En blijf betrokken bij wat er in SAB-verband gebeurt.


Bingo zoekt nieuwe gastvrouwen/gastheren

Iedere derde donderdagmiddag van de maand wordt er in de Witte Huisjes onder leiding van Jan en Martha Bootsma Bingo gespeeld. Twee gastvrouwen verzorgen dan voor de deelnemers koffie/ thee en helpen sommige spelers bij het noteren van de nummers.
Graag zouden we nieuwe gastvrouwen of gastheren verwelkomen. We streven er naar zoveel gastvrouwen/heren te hebben dat men één keer in de twee/drie maanden dienst heeft.
De middag duurt van 14.00 uur (half uur voorbereiding) tot 16.15 uur.
Informatie bij Pien Breedveld, 06-508 375 98.


Het SAB bestuur zoekt een nieuwe voorzitter

Per september 2022 zal Pien Breedveld terugtreden als voorzitter van het bestuur SAB.
Dat stelt ons voor de vraag: wie wil/kan de nieuwe voorzitter worden? Wij roepen u op om daarover na te denken.
Weet u iemand die dat zou willen doen, of misschien hebt u zelf wel zin in dat karwei?
Meld dat aan de secretaris, Hanneke van Zijl (hanneke@van-zijl.nl).


Het belang van bewegen

Meedoen aan de activiteiten van SAB heeft belangrijke functies: je ontmoet andere mensen, het brengt je een gezellige tijdbesteding, en – niet het minst belangrijk – het geeft je beweging van lichaam en geest. Over dat laatste, het belang van beweging van de geest, gaat het volgende artikel dat Mariska Reijmerink ons toezond. We laten haar graag aan het woord.
Zet je brein in beweging met RGM!
Mijn naam is Mariska Reijmerink en ik ben docent Engels, zangeres en schrijver. Twee jaar geleden maakte ik kennis met RGM, de Ronnie Gardiner Methode en ik was zo enthousiast dat ik besloot ‘RGM-practioner’ te worden zodat ik het andere mensen ook kan leren.
RGM is een methode waarbij op muziek wordt geoefend om de hersenen te trainen. Muziek doet wonderen voor je lichaam, je geest en je humeur. RGM maakt op een speelse manier gebruik van ritme, muziek, beweging, spraak, gehoor, zicht en gevoel. Hierdoor worden de verschillende hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd. Op aanstekelijke muziek zet je zelf je brein in beweging door mee te doen met de instructies die ik geef en voordoe. Een uur per week kan al een positief effect hebben.
Ronnie Gardiner is een drummer uit Zweden en hij heeft in samenwerking met een neuroloog deze methode ontwikkeld.
RGM is bewezen effectief bij mensen met Parkinson en MS. Je wordt er gewoon heel blij van! Eén van mijn cursisten formuleerde het mooi: “Het was zeer inspirerend voor mijn brein.” Het is bewegen op muziek met dat cognitieve aspect toegevoegd.
Zelf zet ik mijn expertise als muzikant en taaldocent in bij mijn RGM-lessen. Bij het Cursusproject ga ik vanaf februari 2022 op maandagmorgen in Odijk weer met een groep starten en op de laatste zaterdag van maart, april en mei geef ik daar eenmalige workshops. Op verzoek kan ik in Bunnik ook RGM geven.

Als daar belangstelling voor is, laat dat weten aan Hanneke van Zijl, secretaris van het SAB-bestuur: hanneke@van-zijl.nl
Meer informatie over RGM is te vinden op www.rgm-nederland.nl Meer informatie over mij staat op www.mariska.nu


Alle goede wensen voor het nieuwe jaar

Het SAB-bestuur wenst alle deelnemers aan de SAB-activiteiten een heel goed, gezond en gelukkig 2022 toe. Zonder al te veel corona-perikelen, naar wij hopen. Ter inspiratie geven we de Activiteitenkalender van het volgende jaar hier weer. Heb fijne dagen!

Activiteitenkalender januari tot en met juni 2022
Aanmelden: aanmelden@seniorenbunnik.nl of bel 06-22944867.
Voor meer informatie zie onze website: www.seniorenbunnik.nl
Deelname is op eigen risico.
De contributie is jaarlijks; te betalen voor aanvang van het seizoen in september.Informatie over het Alzheimer Café Bunnik

Het Alzheimer Café Bunnik heeft ook met de coronarestricties te maken. Op donderdagsavond 9 december zou er een “aangeklede” avond zijn met als titel Dementie en feestdagen. Over hoe je een goede Kerst kunt vieren samen met mensen die lijden aan dementie. Die avond kon niet doorgaan. Voor het komend jaar is een nieuw programma in de maak. Elke tweede donderdagavond van de maand. We melden hier vast de bijeenkomsten van januari en februari 2022. Onder corona-voorbehoud natuurlijk.


Donderdagavond 13 januari 2022
Dokter Els Vriens neuroloog, spreekt over de gang van zaken op de geheugenpoli en over het belang van een gezonde leefstijl.

Donderdagavond 10 februari 2022
Jaap van den Beukel toont fragmenten uit de film “Om die liefde gaat het” en vertelt daarbij over zijn ervaringen met zijn vader, die leed aan dementie.
De bijeenkomsten zijn in het Dagcentrum Utrecht-Oost (DUO), Pastoor Heggelaan 2 in Bunnik.
Inloop vanaf 19.30 uur, start programma 20.00 uur.
Einde om 21.30 uur.
Informatie bij Anneke van Doorne (doorne.huiskes@kpnmail.nl)

 

 

 

 December 2020

Inleiding

Sinterklaas heeft het land weer verlaten en we gaan ons voorbereiden op Kerstmis. Helaas kunnen op dit moment slechts enkele van onze activiteiten doorgang vinden. Ook de Kerstviering voor senioren op de Landgoederij in Bunnik kan dit jaar niet georganiseerd worden. Wij vertrouwen er echter op dat de samenleving in de toekomst het coronavirus geheel of voor een groot deel in bedwang krijgt en dat de gewone activiteiten en de Kerstviering dan weer plaats kunnen vinden. Gelukkig kunnen we twee alternatieve kerstvieringen aankondigen.

Kerstmiddag Vrouwen van Nu

Op woensdag 16 december viert de vereniging Vrouwen van Nu de Kersttijd in de Oude Dorpskerk in Bunnik. Ook anderen (m/v) dan leden van de Vereniging zijn welkom.
• Aanvang 15:00 uur
• Muzikale ondersteuning door Mariska Reijmerink en Afief Aldoubosh, die zichzelf begeleiden, o.a. op ukelele.
• Herman Finkers vertelt op geheel eigen wijze het kerstverhaa; in een komische tekenfilm.
• Bijdragen van eigen leden zoals pianomuziek en voordrachten.
• Vanwege de RIVM richtlijnen is aanmelding verplicht vóór zondag 13 december bij Hermy Castelijn, 030 656 32 97.
• Kosten € 4,-
• Nadere informatie bij Adri de Koning 030 656 70 10.

Kerstshow FC Utrecht

Dit jaar organiseert FC Utrecht een grote live Kerstshow voor alle ouderen in onze provincie. Op donderdag 17 december treden niemand minder op dan de cabaretière Tineke Schouten, de zangers Ronnie Tober, Michael Oomen en Dennis Kroon en goochelaar Roy van Rossum in een sfeervol en gezellig Kerstprogramma. RTV Utrecht zendt deze Kerstshow die donderdag uit van 18.30 tot 19.20 uur.

Tot slot wenst het bestuur u van harte een mooie kersttijd en een goed 2021!

November 2020Inleiding

Goed Nieuws! Na twee weken verzwaring van de gedeeltelijke lock-down om het corona virus te beteugelen, van donderdag 4 tot en met woensdag 18 november, zijn we weer terug in de gedeeltelijke lockdown van 13 oktober.Dat betekent onder meer dat u weer wat meer bezoek mag ontvangen: maximaal 3 personen per dag.Enkele activiteiten die de afgelopen 14 dagen ook moesten worden stilgelegd, kunnen met ingang van donderdag 19 november gelukkig weer doorgang vinden. Zie voor bijzonderheden hieronder bij Activiteiten SAB

In deze Nieuwsbrief vindt u verder onder andere een nieuwe rubriek Bestuursactiviteiten en besteden we aandacht aan KerstmisBestuursactiviteitenVeel van wat er op dit moment (niet) gebeurt binnen de Stichting Senioren Activiteiten Bunnik (SAB) hangt samen met de Coronacrisis. Een situatie die we ons een jaar geleden nog niet konden voorstellen, maar die nu al maanden het dagelijks leven bepaalt. Dit geldt voor de verschillende activiteiten, maar dit geldt ook voor wat er in onze bestuursvergaderingen aan de orde komt. Het SAB bestuur vergadert iedere maand. Dat ritme houden we vol, ook al is de agenda soms anders dan in de pre-coronadagen. Soms wordt er online vergaderd, andere keren zijn “live” vergaderingen mogelijk, afhankelijk van de ontwikkelingen.
Een belangrijk aandachtspunt binnen het bestuur is het contact met de gemeente Bunnik. De gemeente voorziet SAB jaarlijks van zo’n 16.000 euro aan subsidiebedrag. Dat is een mooie basisbijdrage om alle activiteiten mogelijk te maken. Niet voldoende natuurlijk, de deelnemers betalen ook zelf een bijdrage. Maar die bijdrage zou veel hoger zijn zonder de financiële hulp van de gemeente. Wat de gemeente daarvoor terugkrijgt, is heel belangrijk: een grote kring van vrijwilligers en deelnemers, die sportief, creatief of anderszins bezig zijn en die daarmee het “sociale weefsel” van het dorp voeden en onderhouden.

Met name de penningmeester, Marianne Gademan, onderhoudt het contact met de gemeente. Zo is nu de vraag actueel of het subsidiebedrag gehandhaafd zal blijven, als zoveel activiteiten zijn en worden afgelast. Uitgangspunt van de gemeente is, zo laat men ons weten, om de financiële vitaliteit van SAB te waarborgen. Mocht het subsidiebedrag lager worden, dan gebeurt dat in lijn met minder kosten die door SAB zouden worden gemaakt. Maar SAB, op zijn beurt, wil niet zomaar aan de vergoedingen voor de verschillende docenten tornen, ook al kunnen zij op dit moment niet alles doen waarvoor zij zijn ingeschakeld. Dat is per situatie verschillend. Maar in alle gevallen is het perspectief zowel van de gemeente als van SAB, dat de Coronacrisis tijdelijk is, en dat daarna alles weer op volle kracht zal kunnen draaien. Daarom willen we de organisatie die daaronder zit, graag in stand houden.Nieuwe bestuursledenSAB is op zoek naar één of meer nieuwe bestuursleden, in het bijzonder een bestuurslid communicatie. De bestuursleden zijn niet bezoldigd.

SAB heeft een actief en coöperatief bestuur en zal nieuwe bestuursleden van harte welkom heten.Het bestuurslid m/v dat wij zoeken
– is 55 plus
– onderschrijft het belang van SABTaken bestuursleden
– contactpersoon vanuit het bestuur voor 3 activiteiten van SAB
– 1 keer per maand vergaderen, ca. 1,5 uur
– (mede) organiseren van evenementen zoals de jaarlijkse vrijwilligersavond, de Kerstviering en de seniorenmiddag van de Rotary.
Tijdsbeslag ca. 16 uur per maandHet bestuurslid communicatie dat wij zoeken
– heeft plezier in de verzorging van de interne en externe communicatieTaken
– in samenwerking met anderen publiciteit verzorgen over vaste en extra activiteiten middels website, Nieuwsbrief, plaatselijke kranten, activiteitenkalender en posters.Misschien iets voor u of kent u een geschikte persoon; laat het ons weten!
06 18550150; mailto:info@seniorenbunnik.nlVrijwilligers

Jan Bootsma, de leider van de Bingo, is verhuisd naar Houten. Hij blijft voorlopig wel betrokken bij de Bingo, maar zijn verhuizing was aanleiding voor het SAB bestuur hem en zijn vrouw Martha een mooie bos bloemen te bezorgen als dank voor hun inzet tot nu toe.

Zoals bekend kon de jaarlijkse vrijwilligersavond in september dit jaar niet doorgaan in verband met de coronacrisis. Wel ontvingen alle vrijwilligers een kadobon om hen te bedanken voor hun zeer gewaardeerde activiteiten.

Activiteiten SAB

De volgende activiteiten kunnen weer doorgang vinden:
Gymnastiek op donderdag
Yoga op donderdag
Tekenen / schilderen op maandag
Volksdansen op dinsdag

Andere activiteiten Koffieochtenden

Op initiatief van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in Bunnik en in samenwerking met SAB waren er gedurende enkele maanden wekelijkse koffieochtenden op donderdag in De Witte Huisjes. Vrijwilligers zowel van SAB als van de PKN waren belast met de organisatie. Tot onze spijt ligt nu ook deze activiteit stil. Zodra de koffieochtenden weer gehouden worden, laten we u dat weten.

Kerstmis
Corona brengt ook met zich mee dat de kerstviering dit jaar niet zal doorgaan. Te veel mensen bij elkaar, dat is geen goed idee. Het bestuur zal op een andere manier aandacht schenken aan de komende kerst.

 Augustus 2020 InleidingWelkom bij deze eerste Nieuwsbrief van het seizoen 2020 – 2021!
Dit keer een lange Nieuwsbrief want er valt veel te melden.
Nog steeds bevinden wij ons in bijzondere omstandigheden. Gelukkig kan een aantal van onze vaste activiteiten weer van start gaan en ook andere activiteiten gaan weer plaats vinden. Natuurlijk staat iedere keer de veiligheid van docenten, leiders, vrijwilligers en deelnemers voorop.
Nadere bijzonderheden vindt u bij de verschillende rubrieken.VrijwilligersHelaas moeten wij afscheid nemen van Marijke Loohuizen. Een aantal jaren heeft zij met grote nauwgezetheid ervoor gezorgd dat in de rubriek Agenda in ’t Groentje de dagelijkse activiteiten van SAB vermeld werden. Wij zijn haar daarvoor zeer erkentelijk en bedanken haar van harte. Wij wensen haar alle goeds en succes bij haar verdere activiteiten.

Wij verwelkomen Joke Visser als nieuwe vrijwilliger bij de bingo.

Wij zoeken vrijwilligers voor de koffieochtenden. Misschien iets voor de vrijwilligers bij de activiteiten die nu niet doorgaan? Zie hieronder bij Activiteiten SAB en bij Koffieochtenden.

Jammer genoeg kan er in verband met de corona crisis dit jaar geen vrijwilligersavond worden georganiseerd. Net als andere jaren zijn wij onze trouwe vrijwilligers natuurlijk zeer dankbaar voor al het werk dat zij belangeloos verrichten en wij zullen hen dat op gepaste wijze laten weten.Activiteiten SABDe activiteiten die weer doorgang vinden staan vermeld op de activiteitenkalender hieronder.De kalender wordt ook, zoals gebruikelijk, op verschillende plaatsen in het dorp opgehangen.Tevens hierbij een protocol met de aanwijzingen waaraan alle deelnemers zich in verband met de veiligheid moeten houden.Wij zullen in het nieuwe seizoen de contributies niet verhogen van de activiteiten die per september opstarten. Dit in verband met de Corona-perikelen in het afgelopen seizoen.
Voor de activiteiten die nog niet opgestart kunnen worden, zullen wij te zijner tijd de contributie bekend maken.

De activiteiten waarvoor geen veilige omgeving kan worden georganiseerd, vinden tot nader order helaas geen doorgang.
Dit zijn: bingo, bridge, fietstochten, internetcafé / soos, klaverjassen, sing-in en sjoelen.
Informatie en aanmelden: aanmelden@seniorenbunnik.nl  of bel 06 18550150Voor meer informatie zie onze website: www.seniorenbunnik.nlDeelname geschiedt op eigen risicoProtocol ActiviteitenIn verband met corona voor docenten, leiders, vrijwilligers en deelnemers:
1. U neemt op eigen risico deel aan de activiteiten van SAB en bent zelf verantwoordelijk voor de eventuele gezondheidsrisico’s
2. BLIJF THUIS bij klachten van verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk. In dat geval: laat u testen
3. Ga vooraf thuis naar het toilet, zodat het toilet zo min mogelijk wordt gebruikt
4. Bij binnenkomst:
     • Gebruik de desinfecterende handgel bij de ingang
     • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar
     • Hang uw jas op afstand van de andere jassen
     • Zet een paraaf bij uw naam op de deelnemerslijst bij de ingang (in verband met eventueel noodzakelijk contactonderzoek)
5. Blijf aan tafel zitten en ga niet rondlopen
6. Was uw handen met zeep na toiletgebruik
7. U kunt een mondkapje en/of handschoenen dragen.Andere ActiviteitenKoffieochtendenIn de maanden juli en augustus was er toch gelegenheid om elkaar te ontmoeten en dorpsgenoten te leren kennen. De Zomerschool, de diaconie van de Protestantse Kerk Nederland (hierna PKN) en SAB organiseerden in de maanden juli en augustus iedere donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur een veilige koffieochtend in De Witte Huisjes.
SAB en PKN zetten deze koffieochtenden voort op donderdagochtend van 10:00 uur tot 11:30 uur in De Witte Huisjes.
De toegang is gratis maar er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
In verband met de corona maatregelen is het maximum aantal deelnemers beperkt tot 12 en is aanmelden verplicht. Er is ontsmettingsmiddel aanwezig, stoelen en tafels zijn zo geplaatst dat 1,5 meter afstand houden goed mogelijk is en er is voldoende ventilatie.
Aanmelden bij SAB middels 06 18550150.
Om dit als SAB te kunnen realiseren zoeken wij gastvrouwen die voor de koffie en thee zorgen, samen met een gastvrouw van de PKN, er zijn dus altijd twee gastvrouwen aanwezig.
U kunt zich opgeven om 1 keer per maand gastvrouw te zijn bij Pien Breedveld via de mail: pienbreedveld@kpnmail.nlMonumentenwandeling Bunnik
zaterdag 26 september 2020De gemeente Bunnik omvat een groot aantal beschermde monumenten, waarbij we allereerst denken aan omvangrijke monumenten zoals Oud-en Nieuw Amelisweerd, Beverweerd en de forten Vechten en Rhijnauwen. Maar naast deze rijksmonumenten komen er in de gemeente Bunnik ook nog zo’n 60-tal gemeentelijke monumenten voor, waarvan ca 25 monumenten in de kern Bunnik. Bij deze gemeentelijke monumenten kan het gaan om bv woonhuizen, boerderijen en begraafplaatsen. Maar ook om slechts een kapberg, bakhuisje of onderdeel van een woning bv een gevelsteen. Tijdens onze wandeling lopen we langs bekende en minder bekende monumenten in en om de kern Bunnik. Ook letten we op de ontwikkelingsgeschiedenis van het dorp en omgeving.
Aansluitend kunnen we koffie drinken in het Wapen van Bunnik. De totale afstand bedraagt niet meer dan 4 km.Aanvang en start wandeling
10.00 uur op de parkeerplaats bij de oude dorpskerk van Bunnik, Kerkepad 2. Terug tussen 11.30 en 12.00 uur.Aanmelden
Het maximum aantal deelnemers is 10. Bij grotere belangstelling kan de wandeling herhaald worden. Aanmelden graag per e-mail met naam en tel. nr. bij Aletta van Embden: a.g.van.embden@casema.nl.ALZHEIMERCAFEHet Alzheimer Café Bunnik organiseert dit najaar vier bijeenkomsten. Deze zullen plaats vinden in de tijdelijke locatie Dagcentrum Utrecht-Oost, Pastoor Heggelaan 2, 3981 GJ Bunnik.
Elke tweede donderdagavond van de maand.
Inloop 19.30 uur, programma 20.00 – 21.30 uur.
In verband met de Corona maatregelen wordt bezoekers gevraagd zich van te voren per e-mail of telefonisch te melden bij Anneke van Doorne-Huiskes (doorne.huiskes@wxs.nl; 06 539 69 777)Programma
Donderdag 10 september 2020
We sluiten aan bij het thema Jong en Oud van Wereld Alzheimer Dag 2020. Stagiairs Marijke van den Berge en Sanna de Vries vertellen over hun ervaringen in het Woonzorgcentrum Bunninchem.
Donderdag 8 oktober 2020
Training Hoe kun je je omgeving dementievriendelijk maken? Trainers van Samen Dementievriendelijk; Campagne “In de buurt” van Samen Dementievriendelijk.
Donderdag 12 november 2020
Vrijheid versus Veiligheid: morele dilemma’s bij de verzorging van mensen met dementie.
Spreker: Bernadet Visser, Casemanager Dementie Quarijn en GZ psycholoog Nicole Sistermans, Quarijn.
Donderdag 10 december 2020
Dementie en feestdagen. Tijdens een feestelijk ‘aangeklede’ avond reiken de case managers Coby van Wijngaarden en Bernadet Visser ideeën aan.
Nieuwsbrief Juli 2020
InleidingHartelijk welkom bij deze Nieuwsbrief!
De afgelopen maanden zijn niet makkelijk geweest.
Gelukkig worden de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus langzamerhand wat soepeler en dat geeft ons allemaal weer wat ruimte.
We moeten ons nog wel aan de bekende regels houden, zoals 1,5 meter afstand houden, veel handen wassen maar geen handen schudden.
Hieronder het laatste nieuws over de gewone activiteiten en een bijzondere zomeractiviteit.
ActiviteitenOnze activiteiten kunnen dus nog niet zonder meer weer worden opgestart.
Het SAB bestuur zit echter niet stil en bereidt zich voor op de toekomst.
Het ziet er naar uit dat verschillende activiteiten – in aangepaste vorm – in september a.s. gelukkig weer mogelijk zullen zijn.
Natuurlijk staat daarbij de veiligheid van docenten, leiders en deelnemers voorop.
Alle aanbevelingen van de overheid zullen worden opgevolgd,  aanmelding verplicht, beschikbaarheid ontsmettingsmiddel en mondkapjes, geen handen schudden en 1,5 meter afstand houden.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen en hopen u in de tweede helft van augustus nader te kunnen berichten.
Eventuele suggesties van uw kant zijn van harte welkom! Laat ons uw ideeën weten via info@seniorenbunnik.nlKoffieochtendIntussen is er in de maanden juli en augustus toch gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De Zomerschool, PKN en SAB organiseren in de maanden juli en augustus iedere donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur een veilige koffieochtend in De Witte Huisjes.
De toegang is gratis maar er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
In verband met de corona maatregelen is het maximum aantal deelnemers beperkt tot 12 en is aanmelden verplicht.
Er is ontsmettingsmiddel aanwezig, stoelen en tafels zijn zo geplaatst dat 1,5 meter afstand houden goed mogelijk is.

Aanmelden bij SAB middels 06 18550150

Deze Nieuwsbrief  wordt verzonden naar de abonnees. In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het Corona virus gaat deze Nieuwsbrief ook naar alle andere personen die als deelnemer, docent, leider, vrijwilliger of anderszins betrokken zijn bij de activiteiten van SAB en waarvan wij over het e-mail adres beschikken. Onderaan deze Nieuwsbrief staat een link die u kunt gebruiken om u uit te schrijven. Wij hopen dat u dat niet zult doen omdat de Nieuwsbrief een goede manier is om u op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen, nu en in de toekomst als de situatie weer enigszins is genormaliseerd.Stopzetten activiteitenZoals bekend hebben wij in maart van dit jaar in verband met het Corona virus op last van de overheid helaas al onze activiteiten moeten stopzetten. Wij hopen dat u de afgelopen weken toch hebt kunnen genieten van de ontluikende lente, de rust en het mooie weer.
 
Zoals u begrijpt, heeft het stopzetten van de activiteiten ook financiële gevolgen. Onze uitgaven worden gedekt door de gemeentelijke subsidie en de contributies van de deelnemers.
De Gemeente Bunnik heeft onlangs besloten de gebruikelijke subsidie in ieder geval, ook in het tweede kwartaal van 2020 gestand te doen om de continuïteit van SAB te kunnen waarborgen, met andere woorden om onze activiteiten in de toekomst voort te kunnen zetten. Hiervoor is echter meer nodig. De contributies vormen een belangrijk financieel onderdeel. Om onze activiteiten in de toekomst te kunnen waarborgen, met andere woorden om onze activiteiten in de toekomst voort te kunnen zetten, zouden wij het zeer waarderen als onze deelnemers afzien van terugbetaling van de contributie voor de niet genoten activiteiten in de maanden maart tot en met juni 2020.Als u toch een verzoek wilt doen tot terugbetaling van de contributie over deze maanden kunt u een e-mail sturen naar: penningmeester@seniorenbunnik.nl met opgave van activiteit en bankrekeningnummer.ToekomstHet is op dit moment nog onzeker wanneer en in hoeverre de landelijke maatregelen versoepeld zullen worden. Dat weerhoudt ons er niet van plannen te maken voor de Zomerschool (samen met anderen) en voor het nieuwe seizoen 2020 / 2021. Niet uitgesloten is dat de regel om 1,5 meter afstand te bewaren, voorlopig van kracht blijft. Dat beperkt de mogelijkheden maar we willen toch bekijken welke bestaande activiteiten in september 2020 weer gestart kunnen worden, misschien met extra voorzieningen. Ook denken we na over alternatieve activiteiten.Chauffeursdienst voor ouderen in woonkern BunnikAfgelopen najaar is door acht bewoners van Bunnik een burgerinitiatief gestart om een chauffeursdienst van de grond te krijgen. De gemeente heeft de initiatiefnemers een startbijdrage gegeven uit het ‘Bunnik Aan Zet Fonds’. Op dit moment wordt er gesproken over een concrete aanpak van deze dienst. Chauffeursdienst Bunnik wil gaan werken met AutoMaatje. Dit in nauwe samenwerking met Krachtig Krommerijn. Men hoopt dat het project voor de zomer operationeel is, maar dat hangt ook af van hoe lang de coronamaatregelen nog gaan duren. Ook moeten vrijwillige chauffeurs worden geworven.  Die actie gaat binnenkort van start. Om vast een idee te geven van hoe het zal werken: men meldt zich aan, dat is eenmalig. Vervolgens kan men twee dagen van te voren een rit bestellen. De kosten zijn € 0,30  per kilometer, contant te betalen aan de vrijwillige chauffeur. Die kosten zijn bedoeld als vergoeding voor de autokosten. Voor de vaste kosten wordt een sponsortraject gestart onder de Bunnikse bedrijven en de inwoners van de kern Bunnik.
 
De stand van zaken rond het initiatief is te volgen via www.automaatjebunnik.nl

Nieuwsbrief maart 2020InleidingWelkom bij de tweede Nieuwsbrief in 2020. Helaas zijn er in verband met het coronavirus alle activiteiten afgelast tot nader bericht. We verkeren met zijn allen in een moeilijke situatie maar gelukkig zijn er ook ook lichtpuntjes.
De afgelopen week was het prachtig weer en de lucht was schoon door de vermindering van lucht- en autoverkeer. De crocussen hebben hun kopjes boven de grond, de narcissen bloeiden en de blauwe druifjes zijn niet overal te bewonderen. De lente komt eraan!
De winkeliers in Bunnik hebben hun zaak zo ingericht dat er veilig boodschappen gedaan kunnen worden. Ook online bestellen is veelal mogelijk.

1e Kwartaal 2020Inleiding Welkom bij de eerste Nieuwsbrief in 2020. De dagen worden al weer langer, dat is heel duidelijk merkbaar. Onze activiteiten zijn in volle gang met veel betrokken senioren uit de Gemeente Bunnik. Actief blijven zolang het kan, het is een belangrijk motto tegenwoordig. Ook deze Nieuwsbrief getuigt daarvan. Met dank aan alle betrokkenen: vrijwilligers, docenten en deelnemers.Bijzondere aandacht voor de Sing-in in deze Nieuwsbrief. En voor “onze” docente Greet Houwers aan wie een ruim artikel in het Bunniks Nieuws is gewijd.Sing-in (door Nel Vernie)Op de 1e en de 3e dinsdag van de maand wordt in de Witte Huisjes een Sing-in gehouden van 10.00 uur tot 11.45 uur.

Line-dance houdt me fit
zegt Greet Houwers, die onlangs haar 80e verjaardag vierde.Greet is als geliefd docente betrokken bij verschillende SAB activiteiten.Lees het artikel over haar in het Groentje, Bunniks Nieuws van 4 maart 2020. Een enthousiaste Greet en al even enthousiaste deelnemers aan het Line-dancen stralen je tegemoet.
Het SAB bestuur feliciteert Greet van harte met deze bijzondere verjaardag en hoopt dat Greet nog jaren bij SAB betrokken zal blijven.
Zeer veel dank voor al je inzet!BINGOOnze maandelijkse bingo zal in de maand mei 2020 op een andere datum plaatsvinden i.v.m. Hemelvaartsdag,
let wel op donderdag 14 mei 2020.Activiteiten derdenBehoudens onze eigen activiteiten zijn er nog andere leuke activiteiten voor ouderen. Zie hiervoor onze websitepagina: Activiteiten derdenNieuwe VrijwilligersWij heten twee nieuwe vrijwilligers welkom: José Groenendijk en Els Brauckmann.
Beiden als gastvrouw bij de Bingo.Vrijwilligers gevraagdOok is er nog een “teller” welkom bij het sjoelen.
De teller ziet toe op het sjoelen, bepaalt o.a. of de steen wel of niet in een van de vier vakken is gekomen en telt de punten.Er wordt gesjoeld op de eerste donderdagmiddag van de maand van september t/m juni van 14.00 uur tot 16.30 uur in De Grondslag, Kampweg 50, Bunnik.
Inlichtingen bij Jeanine ten Berg tel. 030 6562703; jeaninetenbergk@planet.nl of zie www.seniorenbunnik.nlHistorische wandeling door BunnikNoteer alvast in uw agenda: donderdagmiddag 7 mei 2020.
Maakt SAB, samen met Aletta van Embden, een wandeling door historisch Bunnik. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.
Over de startplaats van de wandeling en het tijdstip van vertrek volgt nog nader bericht.
Deelname is gratis.DigiDDigiD is bij steeds meer instanties te gebruiken, bijvoorbeeld
– om verlenging van het rijbewijs aan te vragen,
– om belasting aangifte te doen,
– om pensioen aan te vragen en te bekijken,
– om aangifte te doen bij de politie en nog veel meer.
Indien daar voldoende belangstelling voor is, kan een presentatie/workshop worden gegeven over het aanvragen en het gebruik van DigiD.
Wanneer u daar belangstelling voor hebt mailto:aanmelden@seniorenbunnikMuseum Plus BusKrachtig Krommerijn is uitgekozen om op 20 april met de museumplusbus naar het Rijksmuseum te gaan. De Museumplusbus is speciaal bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig naar het Rijksmuseum kunnen. Indien u begeleiding nodig heeft, dient u daar zelf voor te zorgen.
Rollators en rolstoelen kunnen mee met de bus, doe er wel een label aan.De busreis, een kopje koffie, entree en rondleiding in het museum wordt kosteloos aangeboden door de deelnemers van de BankGiro Loterij.De lunch in het museum is verplicht, kosten€ 15,- per persoon.
De kosten voor de lunch moeten voor 1 april betaald zijn bij Pien Breedveld, Engweg 30, dat kan in enveloppe met naam door de brievenbus.Opstapplaats is Burgemeester de Weyerstraat 26, Bunninchem.
De dag  zal zich ongeveer afspelen tussen 9.00 en 18.00 uur, de juiste tijden volgen nog.
Het is nog mogelijk om je op te geven, tel. 06-18 55 01 50Mededeling over het Alzheimer Café BunnikOp 12 maart a.s. wordt er weer een Alzheimer Café gehouden in Woonzorgcentrum Bunninchem. De avond heeft als titel Hoe betrek je de buurt? en is gewijd aan de vraag hoe je hulp vraagt en hoe je hulp biedt als je te maken hebt met dementie. In een informatief programma bespreken we hoe u als partner/mantelzorger/familie of vriend(in) praktische hulp kunt vragen aan uw omgeving. Hulpaanbieders geven we tips hoe ze concreet hulp kunnen bieden. Een ieder is van harte welkom, professionals zeker ook.Trainers van het programmaSamen Dementievriendelijk bespreken herkenbare situaties in de sociale omgeving van mensen met dementie. Vervolgens brengen de deelnemers hun sociale netwerk in kaart en gaan ze met elkaar in gesprek aan de hand van een ganzenbordspel.Vanaf 19.30 uur kunt u terecht in woonzorgcentrum Bunninchem, Burgemeester van der Weijerstraat 26 te Bunnik (3981 EJ). Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Aanmelding is niet nodig en toegang is gratis.Het Alzheimer Café Bunnik wordt elke tweede donderdagavond van de maand gehouden, in de maanden januari tot en met juni en september tot en met december. Op donderdagavond 9 april gaat het over het Levensboek, als hulp bij het omgaan met mensen met dementie. Alle avonden staan open voor belangstellenden.

Biljarten In overleg 1 dagdeel wk Nader bericht € 60,-/jr. Bunninchem
Bingo 3e donderdag 14.30 – 16.00 Nader bericht € 3,50
per keer
Witte Huisjes
Bridge woensdag 13.30 – 16.30 Nader bericht  € 75,-/jr. Voetbalkantine
Tolhuislaan 3F
Fietstochten
2022
donderdag 09.30 vanaf april gratis Bij de
Barbarakerk
Sportief fit donderdag 09.30 – 10.15
10.20 -11.20
11.25 – 12.25
Vanaf januari
2022
€ 70,-/jr. Irenezaal, Rijnzichtlaan 11a,
Bunnik
Handwerken dinsdag 09.30-12.00 Nader bericht gratis Bunninchem,
Bunnik
Klaverjassen 2e en 4e
donderdag
13.30 – 16.30 Nader bericht € 3,-/keer Celeritas
Tolhuislaan 3L
Line-dance maandag 10.00 – 11.30 Vanaf januari ‘22 € 115,-/jr. Sporthal ‘de Tol’
Tolhuislaan 3K
Sing-in 1e en 3e
dinsdag
10.00 – 11.45 Nader bericht  € 60,-/jr. Witte Huisjes,
Kerkpad 3, Bunnik
Sjoelen 1e donderdag 14.00 – 16.30 Nader bericht  € 30,-/jr. De Grondslag
Kampweg 50
Tafeltennis vrijdag 15.00 – 16.30 Vanaf januari  € 75,-/jr. Lindenhof
Rijneiland 6, O.
Tekenen/
Schilderen
maandag 10.30 – 12.30 Vanaf januari € 175,-/jr. De Kromme Haan Parallelweg 1c, B.
Volksdansen dinsdag 15.00 – 16.15 Vanaf januari € 115,-/jr. Irenezaal Bunnik
Wandelen 2e
woensdag
13.30 – 16.00 Nader bericht  € 2,- per keer Parkeerplaats
Hockeyclub
Yoga donderdag 09.00 -10.00
10.15 – 11.15
Vanaf januari € 125,-/jr. Gezondheidscentrum Laan van Broekhuijzen 10, B.

 

Algemeen

Terugblik 
We hebben een bewogen jaar achter de rug. Corona hield ons nog steeds in zijn greep.
Activiteiten gingen nu eens wel, dan weer niet door.

Gelukkig konden wij in het kader van de Zomerschool zes activiteiten aanbieden: Bridge, Klaverjassen, Line-dance, Sjoelen, Volksdansen en Wandelen. De deelnemers waren heel blij weer actief te kunnen zijn en oude en nieuwe vrienden en kennissen te kunnen ontmoeten.
 
Vooruitblik
Hoewel het virus nog niet overwonnen is, lijkt er in de komende maanden toch meer mogelijk te zijn, nu velen van ons zich hebben laten vaccineren. Wel blijft voorzichtigheid geboden, handen wassen of ontsmetten en anderhalve meter afstand bewaren blijven  noodzakelijk. Onder die voorwaarden kunnen de meeste van onze activiteiten voorlopig doorgaan.

Start Activiteiten

De Activiteitenkalender – zie hieronder – met het overzicht van de activiteiten die we nu aanbieden, hangt weer op een aantal plaatsen in het dorp.

Activiteitenkalender

Download hier de gehele kalender 2021 (pdf)

Op de kalender ontbreekt het Internetcafé / soos; deze activiteit kunnen wij op dit moment niet aanbieden, maar iedereen die vragen heeft over zijn of haar telefoon, tablet, laptop, of computer verwijzen we graag naar

Digitaal Café Bunnik
Locatie: Bibliotheek Idea Bunnik, gebouw De Kersentuin
Camminghalaan 27c, Bunnik
Elke dinsdag van 10:00 – 11:30 uur.

Biljarten en Handwerken kunnen nu nog niet doorgaan; deze activiteiten vinden plaats in Bunninchem en de leiding daarvan vindt het nu niet verantwoord mensen van buiten toe te laten voor (spel)activiteiten. Zodra hier verandering in komt, worden de deelnemers op de hoogte gebracht.

Effen Buurten, in de Witte Huisjes, in samenwerking met PKN, gaat weer van start: iedere woensdag van 10.00-11.30u 

Docenten en vrijwilligers

Zonder vele enthousiaste vrijwilligers zou SAB haar activiteiten niet kunnen realiseren. Wij zijn hen zeer dankbaar voor hun belangeloze inzet en het spijt ons erg dat (ook) dit jaar de jaarlijkse vrijwilligersavond waarop wij hen in het zonnetje konden zetten, niet door kon gaan.
Vanaf deze plaats: Allemaal heel hartelijk bedankt en we hopen u in de nabije toekomst nog eens op een vrijwilligersavond te kunnen onthalen.

Per 1 september 2020 hebben Diny Althues en Frans Brinkman afscheid genomen van de soos en het internetcafé waar zij senioren op deskundige wijze hielpen met problemen op de computer, de iPad of de mobiele telefoon.
Diny en Frans zijn ook jarenlang bestuurslid geweest van de Stichting Senioren Activiteiten Bunnik (SAB). Nogmaals veel dank voor jullie bijdragen!
 
Op 8 januari 2021 is helaas Gerard Borghuis onverwacht om het leven gekomen ten gevolge van een ongelukkige val.
De deelnemers aan de wekelijkse bridge zullen zich hem herinneren als de opgewekte persoon die iedere week weer in de pauze enthousiast en onvermoeibaar zorgde voor de koffie en de thee.
 
Voorts is op 21 mei 2021 overleden Leny Wammes. Zij heeft vele jaren met vaste hand het klaverjassen geleid. De deelnemers aan het klaverjassen bewaren zeker hele goede herinneringen aan haar inzet.
 
Theo Heutinck, sinds vele jaren leider en steunpilaar van het klaverjassen, is met ingang van het nieuwe seizoen gestopt met zijn werkzaamheden. Hij is opgevolgd door Loes Edelenbroek. Theo, hartelijk dank voor je inzet!
 
Vermeld zij tenslotte dat Marjan Apol weer hersteld is en in september weer les zal gaan geven bij  het Volksdansen.
Leny Visser was de afgelopen maanden voor haar ingevallen en ook haar bedanken wij hartelijk.

Bestuursactiviteiten

Het bestuur vindt het belangrijk contact te onderhouden met andere Bunnikse organisaties die van belang kunnen zijn voor onze senioren. Daarom is er overleg met Krachtig Krommerijn en Bunnik Beweegt.
SAB maakt voorts deel uit van de organisatie Zomerschool en participeert in Gelukkig en Vitaal in Werkhoven, Odijk en Bunnik.
Zij werkt samen met de PKN in het kader van Effe Buurten en neemt tenslotte deel aan symposia van OWZ, een samenwerkingsverband om de eerstelijns gezondheidszorg in de gemeente Bunnik te versterken.

Andere Activiteiten

Alzheimer Café
 Het is alweer een bijna een jaar geleden dat de laatste bijeenkomst van het Alzheimer Café Bunnik werd gehouden. De Werkgroep Alzheimer Café meldt nu een nieuwe start. Op donderdagavond 9 september 2021 zal Saskia Danen, Dementie Academie, spreken met Christa Reinhoudt. Christa kreeg vier jaar geleden, op haar 47e levensjaar, te horen dat ze de ziekte van Alzheimer heeft. Vragen uit de zaal zijn natuurlijk welkom. Voor koffie en thee wordt gezorgd, toegang is gratis.
 
De bijeenkomst wordt gehouden in DUO, Dagcentrum Utrecht-Oost; Pastoor Heggelaan 2, 3981 GJ Bunnik. Inloop om 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. We vragen u bij binnenkomst de handen te desinfecteren en op voldoende afstand van elkaar plaats te nemen.
 
De volgende bijeenkomsten zijn op donderdag 14 oktober (specialist ouderengeneeskunde dokter Touati spreekt); donderdag 11 november (vanuit de nieuwe wetgeving Vrijheid versus Veiligheid bespreken Bernadet Visser en Nicole Sistermans morele dilemma’s bij de verzorging van mensen met dementie); en donderdag 9 december (over Dementie en Feestdagen). Een aangeklede avond met tips en goede raad.
 
Een ieder is van harte welkom! Informatie bij Anneke van Doorne, coördinator Alzheimer Café ( 030 656 4423 of via de mail: doorne.huiskes@kpnmail.nl).

Kromme Rijn Concerten

Ook dit seizoen zullen er weer kamermuziek concerten gegeven worden in de Oude Dorpskerk op zondagmiddag om 15:00 uur.
Dit najaar staan er concerten op het programma op 7 en 28 november.
De prijs van een toegangskaart bedraagt € 20,-, maar deelnemers aan SAB activiteiten, betalen € 15,-.
In verband met corona kaarten graag van tevoren bestellen, telefonisch bij Ruth van Houte 030 6567869 of per email info@krommerijnconcerten.nl
Verdere informatie op www.krommerijnconcerten.nl

Cursusproject

Ook het bekende cursusproject is weer van start gegaan. Bekijk alle cursussen op www.cursusprojectbunnik.nl

Pasen 2021

Beste allen,

Toen het Pasen was in 2020 en heel Nederland in een stevige en gedwongen lockdown verkeerde, konden we – gelukkig maar – niet voorzien hoe lang dit alles zou gaan duren.
Zo is het opnieuw Pasen geworden en de regels van toen zijn voor het grootste deel nog of wederom van kracht. Soms is het om moedeloos van te worden. Alle SAB activiteiten die al zo lang stil liggen, alle ontmoetingen die geen doorgang kunnen vinden. Er is licht aan het einde van de tunnel, zo wordt ons voorgehouden. Daar leven we naar toe. Het vaccineren gaat niet snel, maar laten we zeggen het gaat gestaag. En er komt een moment dat onze bewegingen vrijer zullen zijn en onze actieradius zich zal verbreden.
Houd goede moed, zolang we daar nog niet zijn. Pasen is een feest van licht, van lente en van een nieuw begin.
Het bestuur SAB wenst u allen goede Paasdagen. We hopen u weer te zien bij de activiteiten die zeker weer zullen komen!
 
Hartelijke groet,
Pien Breedveld, Hanneke van Zijl, Marianne Gademan, Jeanine ten Berg, Anneke van Doorne

Activiteit Dag Tijd Start Contributie Locatie
Biljarten in overleg 1 dagdeel wk 1 sept. € 55,-/jr. Bunninchem
Bingo i.v.m. corona afgelast tot nader order
Bridge i.v.m. corona afgelast tot nader order
Fietstochten i.v.m. corona afgelast tot nader order
Gymnastiek

 

donderdag 4 groepen

van elk

45 minuten


3 sept.

€ 60,-/jr.
Irenezaal
Bunnik
Handwerken dinsdag  9.30-12.00  1 sept. gratis Bunninchem
Koffieochtend donderdag  10.00-11.30  1 sept. vrijwillige bijdrage Witte Huisjes
(ivm corona vooraf opgeven 06 18550150)
Klaverjassen i.v.m. corona afgelast tot nader order
Line-dance maandag 10.00 – 1200 21 sept. €110,-/jr. Sporthal ‘de Tol’
Tolhuislaan 3K
Sing-in i.v.m.  corona  afgelast tot nader order
Sjoelen i.v.m. corona afgelast tot nader order
Tafeltennis vrijdag 15.30 – 16.45  4 sept. € 65,-/jr. Lindenhof
Rijneiland 6, Odijk
Tekenen/
Schilderen
maandag 12.30 – 14.30
14.30 – 16.30
14 sept. € 150,-/jr. Cultuurschuur
Parallelweg 1C, Bunnik
Volksdansen dinsdag 15.15 – 16.30 1 sept. € 110,-/jr. Irenezaal, Bunnik
Wandelen elke 2e woensdag 13.30 – 16.00 9 sept. € 2,-/keer Parkeerplaats
Hockeyclub
Yoga donderdag  9.00 – 10.00
10.15 – 11.15
10 sept. € 110,-/jr. Gezondheidscentrum
Laan van
Broekhuijzen 10, Bunnik

Nieuwsbrief Mei 2020

Opstart ‘Tafeltje Dekje’ in Bunnik, Odijk en Werkhoven

Als de chauffeursdienst in bedrijf is zal ook Tafeltje Dekje weer een opstart maken in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Verse maaltijden zullen door de chauffeurs naar de mensen worden gebracht die meedoen aan Tafeltje Dekje. Na het koken worden de maaltijden direct in bakjes geschept en naar de klanten gebracht. De kern Bunnik zal beginnen met dit project. Hoe snel dat gebeurt hangt mede af van het aantal vrijwillige chauffeurs dat zich meldt en van het aantal mensen dat gebruik wil maken van deze service. Belangstellenden kunnen zich melden bij Femke Dotman, maatschappelijk intermediair van Krachtig Krommerijn via 06 52 549 905 of via f.dotman@krachtigkrommerijn.nl of bij Martine de Witte-de Bouter van Maaltijdservice Kromme Rijnstreek op 06 12 538 531.
 
https://www.maaltijdservicekrommerijnstreek.nl

Alternatieve activiteiten

Misschien had u zich opgegeven voor de tocht met de MuseumPlusBus naar het Rijksmuseum op 20 april? Ook die tocht gaat niet door, maar iedereen kan er via internet rondkijken. Rijksmuseum.nl  Ook veel andere musea bieden via internet leuke en interessante programma’s waarmee de collectie kan worden bekeken.

Mist u onze bewegingsactiviteiten? Omdat iedereen meer dan één keer per dag het programma “Nederland in beweging” uit. Doe mee, zo blijft u fit!

Ondersteuning

Kent u iemand in uw omgeving die alleen thuis zit en niet meer zo mobiel is? U kunt hem of haar wijzen op de onderstaande mogelijkheden voor ondersteuning. Misschien zou u zelf wel iemand willen helpen?
U kunt even bellen, een kaartje of een bloemetje sturen, een boodschap doen of een hapje eten bezorgen.
Moet u zelf binnen blijven om wat voor reden dan ook? Hulp bieden en vragen kan via de volgende websites
www.nlvoorelkaar.nl
www.nietalleen.nl
Deze landelijke websites brengen de hulpvraag naar Bunnik.

Speciale telefoonlijnen 
Met vragen of voor een luisterend oor zijn er verschillende telefonische hulplijnen.

  • de Luisterlijn (0900 – 0767) is 24/7 bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor.
  • Ouderen die zich zorgen maken over het coronavirus, vragen hebben of gewoon graag een praatje willen kunnen bellen met:
  • ANBO: 0348 46 66 66
  • KBO-PCOB: 030 34 00600
  • Rode Kruis: 070 – 4455 888

Ook kunt u terecht bij de Zilverlijn van het Ouderenfonds. (Op deze website ook informatie over de vragen en het bieden van ondersteuning).

Zie ook: Hulp in tijden van Corona

 

COrona check-upVanaf donderdag 26 maart kunnen inwoners van de provincie Utrecht digitaal een diagnose krijgen over eventuele besmetting met het coronavirus. Het UMC Utrecht introduceert de OLVG corona check app in de provincie Utrecht. Hiermee kunnen inwoners van de provincie hun gezondheid volgen en krijgen zij snel advies over een mogelijke besmetting met het coronavirus (COVID-19). In deze app vullen gebruikers dagelijks hun gezondheidsgegevens in, zoals hoesten, kortademigheid of koorts en vervolgens ontvangen advies van een medisch team van het UMC Utrecht. De app is gratis en begeleidt inwoners van de provincie Utrecht digitaal bij hun gezondheid ten tijde van het nieuwe coronavirus. Aanmelden voor de OLVG corona check kan via www.umcutrecht.nl/coronacheck .

Zomerschool

Het corona-virus zal ons ook weer verlaten, al weten we nu nog niet wanneer. We gaan er graag vanuit dat de Zomerschool in de maanden juli en augustus 2020 doorgang kan vinden en zijn in samenwerking met Krachtig Krommerijn en Bunnik Beweegt druk bezig met het opstellen en organiseren van het programma.

Altzheimer Café Bunnik

Het zal geen verrassing zijn dat het Alzheimer Café Bunnik de komende maanden geen doorgang kan vinden, in verband met de Coronacrisis en de maatregelen die daar het gevolg van zijn. Tot onze spijt zijn de bijeenkomsten van 9 april en 14 mei als afgelast. De laatste ontmoeting voor de zomervakantie is op 11 juni. Op dit moment is niet onduidelijk of die wel door kan gaan. Daarover volgt nog bericht. Bekijk ook het Groentje en vergeet daarom de digitale versie niet.