September 2023

Zo langzaamaan moeten we alweer afscheid nemen van de lange, lichte avonden. Jammer, maar daar staat natuurlijk wel iets tegenover: een nieuw SAB jaar dient zich aan, met veel activiteiten. De zomerstilte is altijd voelbaar in de dorpen, maar die zal snel verdwijnen. Natuurlijk was er de Zomerschool, een prachtig initiatief dat veel mensen plezierige uren bezorgt. Het bestuur SAB dankt een ieder die aan de realisatie van de Zomerschool heeft bijgedragen zeer hartelijk! Zonder al die vrijwilligers is de Zomerschool ondenkbaar. De Activiteitenkalender, zoals opgenomen in deze Nieuwsbrief, laat zien wat er het komende jaar zoal te doen is. Het bestuur SAB wenst u allen een plezierig en actief nieuw seizoen!

Bestuur SAB
Jannie van Vulpen, Hanneke van Zijl, Marianne Gademan, Ally Blok, Anneke van Doorne

Fietsen
Inmiddels zijn er weer twee fietstochten geweest. Op 19 juli en op 16 augustus. De tocht van 19 juli, met 14 deelnemers, voerde langs Rhijnauwen, vervolgens langs de forten Lunetten en De Batterij. Pech met een fiets zorgde voor enig oponthoud, maar men kreeg de fiets gelukkig weer aan de praat. Via de Waaiensedijk weer terug naar uitgangspunt. De tocht van 16 augustus telde 11 deelnemers. Een rondje gefietst door het groene hart, Odijk, Werkhoven, Houten. Koffie gedronken bij de Landwinkel in het Goy. Het was gezellig en alles ging goed. De laatste fietstocht van dit seizoen zal zijn op woensdag 20 september. Om 9.30 verzamelen bij de Barbarakerk in Bunnik. Aanmelden niet nodig. Het fietsbegeleidingsteam van SAB

Biljarten
Er zijn enkele opengevallen plaatsen bij biljarten. Meld u aan, als u mee wilt doen. Informatie bij Ally Blok (030) 656 74 43).

Ouder worden is mooi; oud zijn niet
Waarschijnlijk hebt u erover gelezen in het Bunniks Nieuws. Janneke Bosschert, inwoner van Bunnik en Jan Brinkman, gespreksleider via Humanitas, organiseren zes bijeenkomsten op de maandagen 4, 11, 18 en 25 september en 2 en 9 oktober 2023. Bedoeld voor ouderen die worden geconfronteerd met nieuwe levensvragen en die daarover met anderen van gedachten willen wisselen. Verlies van een dierbare bijvoorbeeld, afscheid nemen van de vertrouwde woonomgeving, verlies van vitaliteit en regie op het eigen leven. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via l.vandenheuvel@bunnik.nl

Stichting Welzijn Ouderen Odijk (SWOO) en Stichting Welzijn Ouderen Werkhoven
Zoals gemeld in vorige nieuwsbrieven is er intensief contact met onze collega’s van SWOO. Een van de ondernomen activiteiten in de afgelopen maanden was om een bezoek te brengen aan de derde ouderen welzijnsclub in de gemeente, Stichting Welzijn Ouderen Werkhoven (SWOW). We namen deel aan één van de ‘soosmiddagen’, zoals die elke dinsdag zeer succesvol voor ouderen in Werkhoven worden gehouden. Om kennis te maken, maar ook om te leren van elkaar, en te kijken hoe we meer kunnen samenwerken. Dit heeft geleid tot ideeën voor meer gezamenlijke publiciteit (zie bijvoorbeeld hieronder tijdens het komende BunnikSamen Festival op woensdag 13 september), maar ook tot een verder gesprek met andere organisaties in de gemeente over ouderenzorg (zie bijvoorbeeld hieronder de informatie over het symposium over zorg voor kwetsbare ouderen in de gemeente, georganiseerd door de samenwerkende eerstelijns zorginstellingen, op 4 september).
En bij deze dus ook informatie over de activiteiten van beide organisaties. Ook zij gaan in de eerste week van september 2023 weer van start.

WOW Werkhoven
Elke dinsdagmiddag ‘soos’ in het Wapen van Werkhoven van 13.30 – 16.30 uur: competities in klaverjassen, jokeren en keezen afgewisseld met lezingen en pubquizzen. Info: 06 295 986 59; www.facebook.org/welzijnouderenwerkhoven

In eerste instantie voor inwoners van Werkhoven, maar ook ouderen uit Odijk en Bunnik zijn welkom, voor zover de ruimte het toelaat. Kleine bijdrage per middag.

SAB Activiteiten 2023 t/m juni 2024

Acttiviteiten Kalender 2023

Festival Bunnik Samen
Op woensdagmiddag 13 september van 14.00 tot 17.00 uur organiseert de Stichting Krachtig Krommerijn samen met de Gemeente Bunnik en Jongerenwerk De Schoudermantel het BunnikSamen Festival. Het geheel vindt plaats in en rond het gemeentehuis. SAB heeft een gezamenlijke stand en folder met SWOO en SWOW. Dit Festival is enerzijds bedoeld om inwoners van de gemeente Bunnik te informeren over wat er zoal aan welzijn, sport, zorg, jeugdactiviteiten in Bunnik gebeurt. Als je je daar nader in verdiept, blijkt dat heel veel te zijn! Daarnaast zijn de verschillende organisaties vaak op zoek naar vrijwilligers. Die hopen zij mede via dit festival te kunnen vinden. Een ieder is van harte uitgenodigd.

Symposium Zorg voor kwetsbare ouderen in de gemeente Bunnik
Op 4 september vindt een symposium plaats: Zorg rondom kwetsbare ouderen in Bunnik: ontmoeting en verbinding van de verschillende domeinen. Dit symposium wordt georganiseerd door de Werkgroep Ouderen van Organisatie en Infrastructuur (O&I) van de Eerstelijns Zorg in Bunnik. De bedoeling van het symposium is om te kijken naar een integrale aanpak van zorg voor ouderen. Aan de verschillende organisaties wordt gevraagd om hun bijdragen aan die zorg naar voren te brengen, zodat anderen hiervan kennis kunnen nemen en kunnen verbinden. Het netwerk BunnikSamen vroeg aan de drie welzijnsorganisaties SAB, SWOO en SWOW om deel te nemen aan dit symposium en haar gezamenlijke doelstellingen en activiteiten kort te presenteren. In de volgende Nieuwsbrief zal verslag worden gedaan van dit symposium.

SWO Odijk
activiteit / zaal / tijd / contact / kosten

  • bridge Dorpshuis Odijk / woe 13.30-16.30 / O30 656 72 87 / € 27,50 per halfjaar
  • klaverjassen St. Nicolaaskerk Odijk / ma 14.00-16.45 / 030 656 47 62 / € 2,50 per keer
  • volleybal Dorpshuis, Odijk do 9.00-10.15 06-29603992 € 42,50 per halfjaar
  • blijf in beweging Dorpshuis, Odijk do 9.00-10.00 06-23244886 € 4,- per keer
  • koersbal Dorpshuis, Odijk vrij 13.15-15.45 06 11171222 € 35 per halfjaar

Daarnaast vermeldt SWOO graag dat ook nog andere activiteiten plaatsvinden in Odijk, speciaal voor ouderen: bv. jeu de boules op dinsdagochtenden van maart tot november van 10.30 – 11.30 uur op het veldje naast het dorpshuis (georganiseerd door Huiskamer van Odijk); contact 06 237 071 37. En walking voetbal: op dinsdagochtenden van 11.00 – 12.00 op een voetbalveld van SV Odijk (gehele jaar); contact 06 229 925 69.

Overige activiteiten in Bunnik
Open Huis bij Les Boulettes Bunnik op maandagmiddag 2 oktober 2023. Adres: Tolhuislaan 31 Bunnik. De jeu de boules banen achter Sporthal De Tol. Inloop: vanaf 13.00 uur; start 13.30 uur. Toernooi: drie rondes van drie kwartier, baan- en teamindeling per ronde bij loting. Elke speler maakt kans op één van de mooie prijzen. Deelname: gratis. Speelballen gratis in bruikleen. Consumpties in de pauzes in de kantine van Celeritas voor eigen rekening. Aanmelding: info@lesboulettesbunnik.nl of info@lesboulettesbunnik.nl whatsapp/tel. 06 502 639 01.

Alzheimer Café Bunnik

Het Alzheimer Café Bunnik heeft voor het najaar 2023 weer een mooi maandelijks programma samengesteld. Op donderdagavond 14 september is er een bijeenkomst in het kader van het thema Wereld Alzheimer Dag ‘Samen aan tafel’. Het Alzheimer Café Bunnik volgt deze oproep graag en organiseert een gezamenlijke maaltijd voor de bezoekers van het Café. Een ieder is van harte welkom! De bijeenkomst wordt gehouden in Locatie DUO Dagcentrum Utrecht Oost, Pastoor Heggelaan 2, 3981 GJ Bunnik. Er zijn geen kosten aan verbonden. Vanwege het bijzondere karakter van de avond beginnen we eerder: inloop vanaf 18.30 uur, de maaltijd vangt aan om 19.00 uur. In verband met de organisatie, deze keer uw komst en mogelijke dieetwensen graag van te voren opgeven, bij voorkeur uiterlijk maandag 11 september. Bij Anneke van Doorne, coördinator Alzheimer Café Bunnik. a.vandoorne@alzheimervrijwilligers.nl (tel. 030 656 4423).


Archief Nieuwsbrief