September 2021

 


Algemeen

Terugblik 
We hebben een bewogen jaar achter de rug. Corona hield ons nog steeds in zijn greep.
Activiteiten gingen nu eens wel, dan weer niet door.

Gelukkig konden wij in het kader van de Zomerschool zes activiteiten aanbieden: Bridge, Klaverjassen, Line-dance, Sjoelen, Volksdansen en Wandelen. De deelnemers waren heel blij weer actief te kunnen zijn en oude en nieuwe vrienden en kennissen te kunnen ontmoeten.
 
Vooruitblik
Hoewel het virus nog niet overwonnen is, lijkt er in de komende maanden toch meer mogelijk te zijn, nu velen van ons zich hebben laten vaccineren. Wel blijft voorzichtigheid geboden, handen wassen of ontsmetten en anderhalve meter afstand bewaren blijven  noodzakelijk. Onder die voorwaarden kunnen de meeste van onze activiteiten voorlopig doorgaan.

Start Activiteiten

De Activiteitenkalender – zie hieronder – met het overzicht van de activiteiten die we nu aanbieden, hangt weer op een aantal plaatsen in het dorp.

Activiteitenkalender

Download hier de gehele kalender 2021 (pdf)

Op de kalender ontbreekt het Internetcafé / soos; deze activiteit kunnen wij op dit moment niet aanbieden, maar iedereen die vragen heeft over zijn of haar telefoon, tablet, laptop, of computer verwijzen we graag naar

Digitaal Café Bunnik
Locatie: Bibliotheek Idea Bunnik, gebouw De Kersentuin
Camminghalaan 27c, Bunnik
Elke dinsdag van 10:00 – 11:30 uur.

Biljarten en Handwerken kunnen nu nog niet doorgaan; deze activiteiten vinden plaats in Bunninchem en de leiding daarvan vindt het nu niet verantwoord mensen van buiten toe te laten voor (spel)activiteiten. Zodra hier verandering in komt, worden de deelnemers op de hoogte gebracht.

Effen Buurten, in de Witte Huisjes, in samenwerking met PKN, gaat weer van start: iedere woensdag van 10.00-11.30u 

Docenten en vrijwilligers

Zonder vele enthousiaste vrijwilligers zou SAB haar activiteiten niet kunnen realiseren. Wij zijn hen zeer dankbaar voor hun belangeloze inzet en het spijt ons erg dat (ook) dit jaar de jaarlijkse vrijwilligersavond waarop wij hen in het zonnetje konden zetten, niet door kon gaan.
Vanaf deze plaats: Allemaal heel hartelijk bedankt en we hopen u in de nabije toekomst nog eens op een vrijwilligersavond te kunnen onthalen.

Per 1 september 2020 hebben Diny Althues en Frans Brinkman afscheid genomen van de soos en het internetcafé waar zij senioren op deskundige wijze hielpen met problemen op de computer, de iPad of de mobiele telefoon.
Diny en Frans zijn ook jarenlang bestuurslid geweest van de Stichting Senioren Activiteiten Bunnik (SAB). Nogmaals veel dank voor jullie bijdragen!
 
Op 8 januari 2021 is helaas Gerard Borghuis onverwacht om het leven gekomen ten gevolge van een ongelukkige val.
De deelnemers aan de wekelijkse bridge zullen zich hem herinneren als de opgewekte persoon die iedere week weer in de pauze enthousiast en onvermoeibaar zorgde voor de koffie en de thee.
 
Voorts is op 21 mei 2021 overleden Leny Wammes. Zij heeft vele jaren met vaste hand het klaverjassen geleid. De deelnemers aan het klaverjassen bewaren zeker hele goede herinneringen aan haar inzet.
 
Theo Heutinck, sinds vele jaren leider en steunpilaar van het klaverjassen, is met ingang van het nieuwe seizoen gestopt met zijn werkzaamheden. Hij is opgevolgd door Loes Edelenbroek. Theo, hartelijk dank voor je inzet!
 
Vermeld zij tenslotte dat Marjan Apol weer hersteld is en in september weer les zal gaan geven bij  het Volksdansen.
Leny Visser was de afgelopen maanden voor haar ingevallen en ook haar bedanken wij hartelijk.

Bestuursactiviteiten

Het bestuur vindt het belangrijk contact te onderhouden met andere Bunnikse organisaties die van belang kunnen zijn voor onze senioren. Daarom is er overleg met Krachtig Krommerijn en Bunnik Beweegt.
SAB maakt voorts deel uit van de organisatie Zomerschool en participeert in Gelukkig en Vitaal in Werkhoven, Odijk en Bunnik.
Zij werkt samen met de PKN in het kader van Effe Buurten en neemt tenslotte deel aan symposia van OWZ, een samenwerkingsverband om de eerstelijns gezondheidszorg in de gemeente Bunnik te versterken.

Andere Activiteiten

Alzheimer Café
 Het is alweer een bijna een jaar geleden dat de laatste bijeenkomst van het Alzheimer Café Bunnik werd gehouden. De Werkgroep Alzheimer Café meldt nu een nieuwe start. Op donderdagavond 9 september 2021 zal Saskia Danen, Dementie Academie, spreken met Christa Reinhoudt. Christa kreeg vier jaar geleden, op haar 47e levensjaar, te horen dat ze de ziekte van Alzheimer heeft. Vragen uit de zaal zijn natuurlijk welkom. Voor koffie en thee wordt gezorgd, toegang is gratis.
 
De bijeenkomst wordt gehouden in DUO, Dagcentrum Utrecht-Oost; Pastoor Heggelaan 2, 3981 GJ Bunnik. Inloop om 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. We vragen u bij binnenkomst de handen te desinfecteren en op voldoende afstand van elkaar plaats te nemen.
 
De volgende bijeenkomsten zijn op donderdag 14 oktober (specialist ouderengeneeskunde dokter Touati spreekt); donderdag 11 november (vanuit de nieuwe wetgeving Vrijheid versus Veiligheid bespreken Bernadet Visser en Nicole Sistermans morele dilemma’s bij de verzorging van mensen met dementie); en donderdag 9 december (over Dementie en Feestdagen). Een aangeklede avond met tips en goede raad.
 
Een ieder is van harte welkom! Informatie bij Anneke van Doorne, coördinator Alzheimer Café ( 030 656 4423 of via de mail: doorne.huiskes@kpnmail.nl).

Kromme Rijn Concerten

Ook dit seizoen zullen er weer kamermuziek concerten gegeven worden in de Oude Dorpskerk op zondagmiddag om 15:00 uur.
Dit najaar staan er concerten op het programma op 7 en 28 november.
De prijs van een toegangskaart bedraagt € 20,-, maar deelnemers aan SAB activiteiten, betalen € 15,-.
In verband met corona kaarten graag van tevoren bestellen, telefonisch bij Ruth van Houte 030 6567869 of per email info@krommerijnconcerten.nl
Verdere informatie op www.krommerijnconcerten.nl

Cursusproject

Ook het bekende cursusproject is weer van start gegaan. Bekijk alle cursussen op www.cursusprojectbunnik.nl


Pasen 2021

Beste allen,

Toen het Pasen was in 2020 en heel Nederland in een stevige en gedwongen lockdown verkeerde, konden we – gelukkig maar – niet voorzien hoe lang dit alles zou gaan duren.
Zo is het opnieuw Pasen geworden en de regels van toen zijn voor het grootste deel nog of wederom van kracht. Soms is het om moedeloos van te worden. Alle SAB activiteiten die al zo lang stil liggen, alle ontmoetingen die geen doorgang kunnen vinden. Er is licht aan het einde van de tunnel, zo wordt ons voorgehouden. Daar leven we naar toe. Het vaccineren gaat niet snel, maar laten we zeggen het gaat gestaag. En er komt een moment dat onze bewegingen vrijer zullen zijn en onze actieradius zich zal verbreden.
Houd goede moed, zolang we daar nog niet zijn. Pasen is een feest van licht, van lente en van een nieuw begin.
Het bestuur SAB wenst u allen goede Paasdagen. We hopen u weer te zien bij de activiteiten die zeker weer zullen komen!
 
Hartelijke groet,
Pien Breedveld, Hanneke van Zijl, Marianne Gademan, Jeanine ten Berg, Anneke van Doorne

December 2020

INLEIDING

Sinterklaas heeft het land weer verlaten en we gaan ons voorbereiden op Kerstmis.
Helaas kunnen op dit moment slechts enkele van onze activiteiten doorgang vinden. Ook de Kerstviering voor senioren op de Landgoederij in Bunnik kan dit jaar niet georganiseerd worden. Wij vertrouwen er echter op dat de samenleving in de toekomst het coronavirus geheel of voor een groot deel in bedwang krijgt en dat de gewone activiteiten en de Kerstviering dan weer plaats kunnen vinden. Gelukkig kunnen we twee alternatieve kerstvieringen aankondigen.

________________________________________

Kerstmiddag Vrouwen van Nu

Op woensdag 16 december viert de vereniging Vrouwen van Nu de Kersttijd in de Oude Dorpskerk in Bunnik. Ook anderen (m/v) dan leden van de Vereniging zijn welkom.
• Aanvang 15:00 uur
• Muzikale ondersteuning door Mariska Reijmerink en Afief Aldoubosh, die zichzelf begeleiden, o.a. op ukelele.
• Herman Finkers vertelt op geheel eigen wijze het kerstverhaa; in een komische tekenfilm.
• Bijdragen van eigen leden zoals pianomuziek en voordrachten.
• Vanwege de RIVM richtlijnen is aanmelding verplicht vóór zondag 13 december bij Hermy Castelijn, 030 656 32 97.
• Kosten € 4,-
• Nadere informatie bij Adri de Koning 030 656 70 10.

________________________________________

Kerstshow FC Utrecht

Dit jaar organiseert FC Utrecht een grote live Kerstshow voor alle ouderen in onze provincie. Op donderdag 17 december treden niemand minder op dan de cabaretière Tineke Schouten, de zangers Ronnie Tober, Michael Oomen en Dennis Kroon en goochelaar Roy van Rossum in een sfeervol en gezellig Kerstprogramma. RTV Utrecht zendt deze Kerstshow die donderdag uit van 18.30 tot 19.20 uur.

______________________________________

Tot slot wenst het bestuur u van harte een mooie kersttijd en een goed 2021!


November 2020


Inleiding

Goed Nieuws! Na twee weken verzwaring van de gedeeltelijke lock-down om het corona virus te beteugelen, van donderdag 4 tot en met woensdag 18 november, zijn we weer terug in de gedeeltelijke lockdown van 13 oktober.

Dat betekent onder meer dat u weer wat meer bezoek mag ontvangen: maximaal 3 personen per dag.

Enkele activiteiten die de afgelopen 14 dagen ook moesten worden stilgelegd, kunnen met ingang van donderdag 19 november gelukkig weer doorgang vinden. Zie voor bijzonderheden hieronder bij Activiteiten SAB.

In deze Nieuwsbrief vindt u verder onder andere een nieuwe rubriek Bestuursactiviteiten en besteden we aandacht aan Kerstmis

Bestuursactiviteiten

Veel van wat er op dit moment (niet) gebeurt binnen de Stichting Senioren Activiteiten Bunnik (SAB) hangt samen met de Coronacrisis. Een situatie die we ons een jaar geleden nog niet konden voorstellen, maar die nu al maanden het dagelijks leven bepaalt. Dit geldt voor de verschillende activiteiten, maar dit geldt ook voor wat er in onze bestuursvergaderingen aan de orde komt. Het SAB bestuur vergadert iedere maand. Dat ritme houden we vol, ook al is de agenda soms anders dan in de pre-coronadagen. Soms wordt er online vergaderd, andere keren zijn “live” vergaderingen mogelijk, afhankelijk van de ontwikkelingen.
Een belangrijk aandachtspunt binnen het bestuur is het contact met de gemeente Bunnik. De gemeente voorziet SAB jaarlijks van zo’n 16.000 euro aan subsidiebedrag. Dat is een mooie basisbijdrage om alle activiteiten mogelijk te maken. Niet voldoende natuurlijk, de deelnemers betalen ook zelf een bijdrage. Maar die bijdrage zou veel hoger zijn zonder de financiële hulp van de gemeente. Wat de gemeente daarvoor terugkrijgt, is heel belangrijk: een grote kring van vrijwilligers en deelnemers, die sportief, creatief of anderszins bezig zijn en die daarmee het “sociale weefsel” van het dorp voeden en onderhouden.
Met name de penningmeester, Marianne Gademan, onderhoudt het contact met de gemeente. Zo is nu de vraag actueel of het subsidiebedrag gehandhaafd zal blijven, als zoveel activiteiten zijn en worden afgelast. Uitgangspunt van de gemeente is, zo laat men ons weten, om de financiële vitaliteit van SAB te waarborgen. Mocht het subsidiebedrag lager worden, dan gebeurt dat in lijn met minder kosten die door SAB zouden worden gemaakt. Maar SAB, op zijn beurt, wil niet zomaar aan de vergoedingen voor de verschillende docenten tornen, ook al kunnen zij op dit moment niet alles doen waarvoor zij zijn ingeschakeld. Dat is per situatie verschillend. Maar in alle gevallen is het perspectief zowel van de gemeente als van SAB, dat de Coronacrisis tijdelijk is, en dat daarna alles weer op volle kracht zal kunnen draaien. Daarom willen we de organisatie die daaronder zit, graag in stand houden.

Nieuwe bestuursleden

SAB is op zoek naar één of meer nieuwe bestuursleden, in het bijzonder een bestuurslid communicatie. De bestuursleden zijn niet bezoldigd.
SAB heeft een actief en coöperatief bestuur en zal nieuwe bestuursleden van harte welkom heten.

Het bestuurslid m/v dat wij zoeken
– is 55 plus
– onderschrijft het belang van SAB

Taken bestuursleden
– contactpersoon vanuit het bestuur voor 3 activiteiten van SAB
– 1 keer per maand vergaderen, ca. 1,5 uur
– (mede) organiseren van evenementen zoals de jaarlijkse vrijwilligersavond, de Kerstviering en de seniorenmiddag van de Rotary.
Tijdsbeslag ca. 16 uur per maand

Het bestuurslid communicatie dat wij zoeken
– heeft plezier in de verzorging van de interne en externe communicatie

Taken
– in samenwerking met anderen publiciteit verzorgen over vaste en extra activiteiten middels website, Nieuwsbrief, plaatselijke kranten, activiteitenkalender en posters.

Misschien iets voor u of kent u een geschikte persoon; laat het ons weten!
06 18550150; mailto:info@seniorenbunnik.nl

Vrijwilligers

Jan Bootsma, de leider van de Bingo, is verhuisd naar Houten. Hij blijft voorlopig wel betrokken bij de Bingo, maar zijn verhuizing was aanleiding voor het SAB bestuur hem en zijn vrouw Martha een mooie bos bloemen te bezorgen als dank voor hun inzet tot nu toe.

Zoals bekend kon de jaarlijkse vrijwilligersavond in september dit jaar niet doorgaan in verband met de coronacrisis. Wel ontvingen alle vrijwilligers een kadobon om hen te bedanken voor hun zeer gewaardeerde activiteiten.

Activiteiten SAB

De volgende activiteiten kunnen weer doorgang vinden:
Gymnastiek op donderdag
Yoga op donderdag
Tekenen / schilderen op maandag
Volksdansen op dinsdag

Andere activiteiten

Koffieochtenden
Op initiatief van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in Bunnik en in samenwerking met SAB waren er gedurende enkele maanden wekelijkse koffieochtenden op donderdag in De Witte Huisjes. Vrijwilligers zowel van SAB als van de PKN waren belast met de organisatie. Tot onze spijt ligt nu ook deze activiteit stil. Zodra de koffieochtenden weer gehouden worden, laten we u dat weten.

Kerstmis
Corona brengt ook met zich mee dat de kerstviering dit jaar niet zal doorgaan. Te veel mensen bij elkaar, dat is geen goed idee. Het bestuur zal op een andere manier aandacht schenken aan de komende kerst.

 


Augustus 2020


Inleiding

Welkom bij deze eerste Nieuwsbrief van het seizoen 2020 – 2021!
Dit keer een lange Nieuwsbrief want er valt veel te melden.
Nog steeds bevinden wij ons in bijzondere omstandigheden. Gelukkig kan een aantal van onze vaste activiteiten weer van start gaan en ook andere activiteiten gaan weer plaats vinden. Natuurlijk staat iedere keer de veiligheid van docenten, leiders, vrijwilligers en deelnemers voorop.
Nadere bijzonderheden vindt u bij de verschillende rubrieken.


Vrijwilligers

Helaas moeten wij afscheid nemen van Marijke Loohuizen. Een aantal jaren heeft zij met grote nauwgezetheid ervoor gezorgd dat in de rubriek Agenda in ’t Groentje de dagelijkse activiteiten van SAB vermeld werden. Wij zijn haar daarvoor zeer erkentelijk en bedanken haar van harte. Wij wensen haar alle goeds en succes bij haar verdere activiteiten.

Wij verwelkomen Joke Visser als nieuwe vrijwilliger bij de bingo.

Wij zoeken vrijwilligers voor de koffieochtenden. Misschien iets voor de vrijwilligers bij de activiteiten die nu niet doorgaan? Zie hieronder bij Activiteiten SAB en bij Koffieochtenden.

Jammer genoeg kan er in verband met de corona crisis dit jaar geen vrijwilligersavond worden georganiseerd. Net als andere jaren zijn wij onze trouwe vrijwilligers natuurlijk zeer dankbaar voor al het werk dat zij belangeloos verrichten en wij zullen hen dat op gepaste wijze laten weten.


Activiteiten SAB

De activiteiten die weer doorgang vinden staan vermeld op de activiteitenkalender hieronder.

De kalender wordt ook, zoals gebruikelijk, op verschillende plaatsen in het dorp opgehangen.

Tevens hierbij een protocol met de aanwijzingen waaraan alle deelnemers zich in verband met de veiligheid moeten houden.

Wij zullen in het nieuwe seizoen de contributies niet verhogen van de activiteiten die per september opstarten. Dit in verband met de Corona-perikelen in het afgelopen seizoen.
Voor de activiteiten die nog niet opgestart kunnen worden, zullen wij te zijner tijd de contributie bekend maken.

De activiteiten waarvoor geen veilige omgeving kan worden georganiseerd, vinden tot nader order helaas geen doorgang.
Dit zijn: bingo, bridge, fietstochten, internetcafé / soos, klaverjassen, sing-in en sjoelen.

Activiteit Dag Tijd Start Contributie Locatie
Biljarten in overleg 1 dagdeel wk 1 sept. € 55,-/jr. Bunninchem
Bingo i.v.m. corona afgelast tot nader order
Bridge i.v.m. corona afgelast tot nader order
Fietstochten i.v.m. corona afgelast tot nader order
Gymnastiek

 

donderdag 4 groepen

van elk

45 minuten


3 sept.

€ 60,-/jr.
Irenezaal
Bunnik
Handwerken dinsdag  9.30-12.00  1 sept. gratis Bunninchem
Koffieochtend donderdag  10.00-11.30  1 sept. vrijwillige bijdrage Witte Huisjes
(ivm corona vooraf opgeven 06 18550150)
Klaverjassen i.v.m. corona afgelast tot nader order
Line-dance maandag 10.00 – 1200 21 sept. €110,-/jr. Sporthal ‘de Tol’
Tolhuislaan 3K
Sing-in i.v.m.  corona  afgelast tot nader order
Sjoelen i.v.m. corona afgelast tot nader order
Tafeltennis vrijdag 15.30 – 16.45  4 sept. € 65,-/jr. Lindenhof
Rijneiland 6, Odijk
Tekenen/
Schilderen
maandag 12.30 – 14.30
14.30 – 16.30
14 sept. € 150,-/jr. Cultuurschuur
Parallelweg 1C, Bunnik
Volksdansen dinsdag 15.15 – 16.30 1 sept. € 110,-/jr. Irenezaal, Bunnik
Wandelen elke 2e woensdag 13.30 – 16.00 9 sept. € 2,-/keer Parkeerplaats
Hockeyclub
Yoga donderdag  9.00 – 10.00
10.15 – 11.15
10 sept. € 110,-/jr. Gezondheidscentrum
Laan van
Broekhuijzen 10, Bunnik

Informatie en aanmelden: aanmelden@seniorenbunnik.nl  of bel 06 18550150

Voor meer informatie zie onze website: www.seniorenbunnik.nl

Deelname geschiedt op eigen risico


Protocol Activiteiten

In verband met corona voor docenten, leiders, vrijwilligers en deelnemers:
1. U neemt op eigen risico deel aan de activiteiten van SAB en bent zelf verantwoordelijk voor de eventuele gezondheidsrisico’s
2. BLIJF THUIS bij klachten van verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk. In dat geval: laat u testen
3. Ga vooraf thuis naar het toilet, zodat het toilet zo min mogelijk wordt gebruikt
4. Bij binnenkomst:
     • Gebruik de desinfecterende handgel bij de ingang
     • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar
     • Hang uw jas op afstand van de andere jassen
     • Zet een paraaf bij uw naam op de deelnemerslijst bij de ingang (in verband met eventueel noodzakelijk contactonderzoek)
5. Blijf aan tafel zitten en ga niet rondlopen
6. Was uw handen met zeep na toiletgebruik
7. U kunt een mondkapje en/of handschoenen dragen.


Andere Activiteiten

Koffieochtenden

In de maanden juli en augustus was er toch gelegenheid om elkaar te ontmoeten en dorpsgenoten te leren kennen. De Zomerschool, de diaconie van de Protestantse Kerk Nederland (hierna PKN) en SAB organiseerden in de maanden juli en augustus iedere donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur een veilige koffieochtend in De Witte Huisjes.
SAB en PKN zetten deze koffieochtenden voort op donderdagochtend van 10:00 uur tot 11:30 uur in De Witte Huisjes.
De toegang is gratis maar er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
In verband met de corona maatregelen is het maximum aantal deelnemers beperkt tot 12 en is aanmelden verplicht. Er is ontsmettingsmiddel aanwezig, stoelen en tafels zijn zo geplaatst dat 1,5 meter afstand houden goed mogelijk is en er is voldoende ventilatie.
Aanmelden bij SAB middels 06 18550150.
Om dit als SAB te kunnen realiseren zoeken wij gastvrouwen die voor de koffie en thee zorgen, samen met een gastvrouw van de PKN, er zijn dus altijd twee gastvrouwen aanwezig.
U kunt zich opgeven om 1 keer per maand gastvrouw te zijn bij Pien Breedveld via de mail: pienbreedveld@kpnmail.nl


Monumentenwandeling Bunnik
zaterdag 26 september 2020

De gemeente Bunnik omvat een groot aantal beschermde monumenten, waarbij we allereerst denken aan omvangrijke monumenten zoals Oud-en Nieuw Amelisweerd, Beverweerd en de forten Vechten en Rhijnauwen. Maar naast deze rijksmonumenten komen er in de gemeente Bunnik ook nog zo’n 60-tal gemeentelijke monumenten voor, waarvan ca 25 monumenten in de kern Bunnik. Bij deze gemeentelijke monumenten kan het gaan om bv woonhuizen, boerderijen en begraafplaatsen. Maar ook om slechts een kapberg, bakhuisje of onderdeel van een woning bv een gevelsteen. Tijdens onze wandeling lopen we langs bekende en minder bekende monumenten in en om de kern Bunnik. Ook letten we op de ontwikkelingsgeschiedenis van het dorp en omgeving.
Aansluitend kunnen we koffie drinken in het Wapen van Bunnik. De totale afstand bedraagt niet meer dan 4 km.

Aanvang en start wandeling
10.00 uur op de parkeerplaats bij de oude dorpskerk van Bunnik, Kerkepad 2. Terug tussen 11.30 en 12.00 uur.

Aanmelden
Het maximum aantal deelnemers is 10. Bij grotere belangstelling kan de wandeling herhaald worden. Aanmelden graag per e-mail met naam en tel. nr. bij Aletta van Embden: a.g.van.embden@casema.nl.


ALZHEIMERCAFE

Het Alzheimer Café Bunnik organiseert dit najaar vier bijeenkomsten. Deze zullen plaats vinden in de tijdelijke locatie Dagcentrum Utrecht-Oost, Pastoor Heggelaan 2, 3981 GJ Bunnik.
Elke tweede donderdagavond van de maand.
Inloop 19.30 uur, programma 20.00 – 21.30 uur.
In verband met de Corona maatregelen wordt bezoekers gevraagd zich van te voren per e-mail of telefonisch te melden bij Anneke van Doorne-Huiskes (doorne.huiskes@wxs.nl; 06 539 69 777)

Programma
Donderdag 10 september 2020
We sluiten aan bij het thema Jong en Oud van Wereld Alzheimer Dag 2020. Stagiairs Marijke van den Berge en Sanna de Vries vertellen over hun ervaringen in het Woonzorgcentrum Bunninchem.
Donderdag 8 oktober 2020
Training Hoe kun je je omgeving dementievriendelijk maken? Trainers van Samen Dementievriendelijk; Campagne “In de buurt” van Samen Dementievriendelijk.
Donderdag 12 november 2020
Vrijheid versus Veiligheid: morele dilemma’s bij de verzorging van mensen met dementie.
Spreker: Bernadet Visser, Casemanager Dementie Quarijn en GZ psycholoog Nicole Sistermans, Quarijn.
Donderdag 10 december 2020
Dementie en feestdagen. Tijdens een feestelijk ‘aangeklede’ avond reiken de case managers Coby van Wijngaarden en Bernadet Visser ideeën aan.

 


Nieuwsbrief Juli 2020


Inleiding

Hartelijk welkom bij deze Nieuwsbrief!
De afgelopen maanden zijn niet makkelijk geweest.
Gelukkig worden de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus langzamerhand wat soepeler en dat geeft ons allemaal weer wat ruimte.
We moeten ons nog wel aan de bekende regels houden, zoals 1,5 meter afstand houden, veel handen wassen maar geen handen schudden.
Hieronder het laatste nieuws over de gewone activiteiten en een bijzondere zomeractiviteit.


Activiteiten

Onze activiteiten kunnen dus nog niet zonder meer weer worden opgestart.
Het SAB bestuur zit echter niet stil en bereidt zich voor op de toekomst.
Het ziet er naar uit dat verschillende activiteiten – in aangepaste vorm – in september a.s. gelukkig weer mogelijk zullen zijn.
Natuurlijk staat daarbij de veiligheid van docenten, leiders en deelnemers voorop.
Alle aanbevelingen van de overheid zullen worden opgevolgd,  aanmelding verplicht, beschikbaarheid ontsmettingsmiddel en mondkapjes, geen handen schudden en 1,5 meter afstand houden.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen en hopen u in de tweede helft van augustus nader te kunnen berichten.

Eventuele suggesties van uw kant zijn van harte welkom! Laat ons uw ideeën weten via info@seniorenbunnik.nl


Koffieochtend

Intussen is er in de maanden juli en augustus toch gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De Zomerschool, PKN en SAB organiseren in de maanden juli en augustus iedere donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur een veilige koffieochtend in De Witte Huisjes.
De toegang is gratis maar er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
In verband met de corona maatregelen is het maximum aantal deelnemers beperkt tot 12 en is aanmelden verplicht.
Er is ontsmettingsmiddel aanwezig, stoelen en tafels zijn zo geplaatst dat 1,5 meter afstand houden goed mogelijk is.

Aanmelden bij SAB middels 06 18550150

 

Nieuwsbrief Mei 2020

Deze Nieuwsbrief  wordt verzonden naar de abonnees. In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het Corona virus gaat deze Nieuwsbrief ook naar alle andere personen die als deelnemer, docent, leider, vrijwilliger of anderszins betrokken zijn bij de activiteiten van SAB en waarvan wij over het e-mail adres beschikken. Onderaan deze Nieuwsbrief staat een link die u kunt gebruiken om u uit te schrijven. Wij hopen dat u dat niet zult doen omdat de Nieuwsbrief een goede manier is om u op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen, nu en in de toekomst als de situatie weer enigszins is genormaliseerd.

Stopzetten activiteiten

Zoals bekend hebben wij in maart van dit jaar in verband met het Corona virus op last van de overheid helaas al onze activiteiten moeten stopzetten. Wij hopen dat u de afgelopen weken toch hebt kunnen genieten van de ontluikende lente, de rust en het mooie weer.
 
Zoals u begrijpt, heeft het stopzetten van de activiteiten ook financiële gevolgen. Onze uitgaven worden gedekt door de gemeentelijke subsidie en de contributies van de deelnemers.
De Gemeente Bunnik heeft onlangs besloten de gebruikelijke subsidie in ieder geval, ook in het tweede kwartaal van 2020 gestand te doen om de continuïteit van SAB te kunnen waarborgen, met andere woorden om onze activiteiten in de toekomst voort te kunnen zetten. Hiervoor is echter meer nodig. De contributies vormen een belangrijk financieel onderdeel. Om onze activiteiten in de toekomst te kunnen waarborgen, met andere woorden om onze activiteiten in de toekomst voort te kunnen zetten, zouden wij het zeer waarderen als onze deelnemers afzien van terugbetaling van de contributie voor de niet genoten activiteiten in de maanden maart tot en met juni 2020.

Als u toch een verzoek wilt doen tot terugbetaling van de contributie over deze maanden kunt u een e-mail sturen naar: penningmeester@seniorenbunnik.nl met opgave van activiteit en bankrekeningnummer.

Toekomst

Het is op dit moment nog onzeker wanneer en in hoeverre de landelijke maatregelen versoepeld zullen worden. Dat weerhoudt ons er niet van plannen te maken voor de Zomerschool (samen met anderen) en voor het nieuwe seizoen 2020 / 2021. Niet uitgesloten is dat de regel om 1,5 meter afstand te bewaren, voorlopig van kracht blijft. Dat beperkt de mogelijkheden maar we willen toch bekijken welke bestaande activiteiten in september 2020 weer gestart kunnen worden, misschien met extra voorzieningen. Ook denken we na over alternatieve activiteiten.

Chauffeursdienst voor ouderen in woonkern Bunnik

Afgelopen najaar is door acht bewoners van Bunnik een burgerinitiatief gestart om een chauffeursdienst van de grond te krijgen. De gemeente heeft de initiatiefnemers een startbijdrage gegeven uit het ‘Bunnik Aan Zet Fonds’. Op dit moment wordt er gesproken over een concrete aanpak van deze dienst. Chauffeursdienst Bunnik wil gaan werken met AutoMaatje. Dit in nauwe samenwerking met Krachtig Krommerijn. Men hoopt dat het project voor de zomer operationeel is, maar dat hangt ook af van hoe lang de coronamaatregelen nog gaan duren. Ook moeten vrijwillige chauffeurs worden geworven.  Die actie gaat binnenkort van start. Om vast een idee te geven van hoe het zal werken: men meldt zich aan, dat is eenmalig. Vervolgens kan men twee dagen van te voren een rit bestellen. De kosten zijn € 0,30  per kilometer, contant te betalen aan de vrijwillige chauffeur. Die kosten zijn bedoeld als vergoeding voor de autokosten. Voor de vaste kosten wordt een sponsortraject gestart onder de Bunnikse bedrijven en de inwoners van de kern Bunnik.
 
De stand van zaken rond het initiatief is te volgen via www.automaatjebunnik.nl

 

Opstart ‘Tafeltje Dekje’ in Bunnik, Odijk en Werkhoven

Als de chauffeursdienst in bedrijf is zal ook Tafeltje Dekje weer een opstart maken in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Verse maaltijden zullen door de chauffeurs naar de mensen worden gebracht die meedoen aan Tafeltje Dekje. Na het koken worden de maaltijden direct in bakjes geschept en naar de klanten gebracht. De kern Bunnik zal beginnen met dit project. Hoe snel dat gebeurt hangt mede af van het aantal vrijwillige chauffeurs dat zich meldt en van het aantal mensen dat gebruik wil maken van deze service. Belangstellenden kunnen zich melden bij Femke Dotman, maatschappelijk intermediair van Krachtig Krommerijn via 06 52 549 905 of via f.dotman@krachtigkrommerijn.nl of bij Martine de Witte-de Bouter van Maaltijdservice Kromme Rijnstreek op 06 12 538 531.
 
https://www.maaltijdservicekrommerijnstreek.nl

 


Nieuwsbrief maart 2020


Inleiding

Welkom bij de tweede Nieuwsbrief in 2020. Helaas zijn er in verband met het coronavirus alle activiteiten afgelast tot nader bericht. We verkeren met zijn allen in een moeilijke situatie maar gelukkig zijn er ook ook lichtpuntjes.
De afgelopen week was het prachtig weer en de lucht was schoon door de vermindering van lucht- en autoverkeer. De crocussen hebben hun kopjes boven de grond, de narcissen bloeiden en de blauwe druifjes zijn niet overal te bewonderen. De lente komt eraan!
De winkeliers in Bunnik hebben hun zaak zo ingericht dat er veilig boodschappen gedaan kunnen worden. Ook online bestellen is veelal mogelijk.

Alternatieve activiteiten

Misschien had u zich opgegeven voor de tocht met de MuseumPlusBus naar het Rijksmuseum op 20 april? Ook die tocht gaat niet door, maar iedereen kan er via internet rondkijken. Rijksmuseum.nl  Ook veel andere musea bieden via internet leuke en interessante programma’s waarmee de collectie kan worden bekeken.

Mist u onze bewegingsactiviteiten? Omdat iedereen meer dan één keer per dag het programma “Nederland in beweging” uit. Doe mee, zo blijft u fit!

 

Ondersteuning

Kent u iemand in uw omgeving die alleen thuis zit en niet meer zo mobiel is? U kunt hem of haar wijzen op de onderstaande mogelijkheden voor ondersteuning. Misschien zou u zelf wel iemand willen helpen?
U kunt even bellen, een kaartje of een bloemetje sturen, een boodschap doen of een hapje eten bezorgen.
Moet u zelf binnen blijven om wat voor reden dan ook? Hulp bieden en vragen kan via de volgende websites
www.nlvoorelkaar.nl
www.nietalleen.nl
Deze landelijke websites brengen de hulpvraag naar Bunnik.

Speciale telefoonlijnen 
Met vragen of voor een luisterend oor zijn er verschillende telefonische hulplijnen.

  • de Luisterlijn (0900 – 0767) is 24/7 bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor.
  • Ouderen die zich zorgen maken over het coronavirus, vragen hebben of gewoon graag een praatje willen kunnen bellen met:
  • ANBO: 0348 46 66 66
  • KBO-PCOB: 030 34 00600
  • Rode Kruis: 070 – 4455 888

Ook kunt u terecht bij de Zilverlijn van het Ouderenfonds. (Op deze website ook informatie over de vragen en het bieden van ondersteuning).

Zie ook: Hulp in tijden van Corona

 

 

COrona check-upVanaf donderdag 26 maart kunnen inwoners van de provincie Utrecht digitaal een diagnose krijgen over eventuele besmetting met het coronavirus. Het UMC Utrecht introduceert de OLVG corona check app in de provincie Utrecht. Hiermee kunnen inwoners van de provincie hun gezondheid volgen en krijgen zij snel advies over een mogelijke besmetting met het coronavirus (COVID-19). In deze app vullen gebruikers dagelijks hun gezondheidsgegevens in, zoals hoesten, kortademigheid of koorts en vervolgens ontvangen advies van een medisch team van het UMC Utrecht. De app is gratis en begeleidt inwoners van de provincie Utrecht digitaal bij hun gezondheid ten tijde van het nieuwe coronavirus. Aanmelden voor de OLVG corona check kan via www.umcutrecht.nl/coronacheck .

 

Zomerschool

Het corona-virus zal ons ook weer verlaten, al weten we nu nog niet wanneer. We gaan er graag vanuit dat de Zomerschool in de maanden juli en augustus 2020 doorgang kan vinden en zijn in samenwerking met Krachtig Krommerijn en Bunnik Beweegt druk bezig met het opstellen en organiseren van het programma.

 

Altzheimer Café Bunnik

Het zal geen verrassing zijn dat het Alzheimer Café Bunnik de komende maanden geen doorgang kan vinden, in verband met de Coronacrisis en de maatregelen die daar het gevolg van zijn. Tot onze spijt zijn de bijeenkomsten van 9 april en 14 mei als afgelast. De laatste ontmoeting voor de zomervakantie is op 11 juni. Op dit moment is niet onduidelijk of die wel door kan gaan. Daarover volgt nog bericht. Bekijk ook het Groentje en vergeet daarom de digitale versie niet.

 


1e Kwartaal 2020


Inleiding 

Welkom bij de eerste Nieuwsbrief in 2020. De dagen worden al weer langer, dat is heel duidelijk merkbaar. Onze activiteiten zijn in volle gang met veel betrokken senioren uit de Gemeente Bunnik. Actief blijven zolang het kan, het is een belangrijk motto tegenwoordig. Ook deze Nieuwsbrief getuigt daarvan. Met dank aan alle betrokkenen: vrijwilligers, docenten en deelnemers.

Bijzondere aandacht voor de Sing-in in deze Nieuwsbrief. En voor “onze” docente Greet Houwers aan wie een ruim artikel in het Bunniks Nieuws is gewijd.


Sing-in (door Nel Vernie)

Op de 1e en de 3e dinsdag van de maand wordt in de Witte Huisjes een Sing-in gehouden van 10.00 uur tot 11.45 uur.

 


Line-dance houdt me fit

zegt Greet Houwers, die onlangs haar 80e verjaardag vierde.

Greet is als geliefd docente betrokken bij verschillende SAB activiteiten.

Lees het artikel over haar in het Groentje, Bunniks Nieuws van 4 maart 2020. Een enthousiaste Greet en al even enthousiaste deelnemers aan het Line-dancen stralen je tegemoet.
Het SAB bestuur feliciteert Greet van harte met deze bijzondere verjaardag en hoopt dat Greet nog jaren bij SAB betrokken zal blijven.
Zeer veel dank voor al je inzet!


BINGO

Onze maandelijkse bingo zal in de maand mei 2020 op een andere datum plaatsvinden i.v.m. Hemelvaartsdag,
let wel op donderdag 14 mei 2020.


Activiteiten derden

Behoudens onze eigen activiteiten zijn er nog andere leuke activiteiten voor ouderen. Zie hiervoor onze websitepagina: Activiteiten derden


Nieuwe Vrijwilligers

Wij heten twee nieuwe vrijwilligers welkom: José Groenendijk en Els Brauckmann.
Beiden als gastvrouw bij de Bingo.


Vrijwilligers gevraagd

Ook is er nog een “teller” welkom bij het sjoelen.
De teller ziet toe op het sjoelen, bepaalt o.a. of de steen wel of niet in een van de vier vakken is gekomen en telt de punten.

Er wordt gesjoeld op de eerste donderdagmiddag van de maand van september t/m juni van 14.00 uur tot 16.30 uur in De Grondslag, Kampweg 50, Bunnik.
Inlichtingen bij Jeanine ten Berg tel. 030 6562703; jeaninetenbergk@planet.nl of zie www.seniorenbunnik.nl


Historische wandeling door Bunnik

Noteer alvast in uw agenda: donderdagmiddag 7 mei 2020.
Maakt SAB, samen met Aletta van Embden, een wandeling door historisch Bunnik. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.
Over de startplaats van de wandeling en het tijdstip van vertrek volgt nog nader bericht.
Deelname is gratis.


DigiD

DigiD is bij steeds meer instanties te gebruiken, bijvoorbeeld
– om verlenging van het rijbewijs aan te vragen,
– om belasting aangifte te doen,
– om pensioen aan te vragen en te bekijken,
– om aangifte te doen bij de politie en nog veel meer.
Indien daar voldoende belangstelling voor is, kan een presentatie/workshop worden gegeven over het aanvragen en het gebruik van DigiD.
Wanneer u daar belangstelling voor hebt mailto:aanmelden@seniorenbunnik


Museum Plus Bus

Krachtig Krommerijn is uitgekozen om op 20 april met de museumplusbus naar het Rijksmuseum te gaan. De Museumplusbus is speciaal bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig naar het Rijksmuseum kunnen. Indien u begeleiding nodig heeft, dient u daar zelf voor te zorgen.
Rollators en rolstoelen kunnen mee met de bus, doe er wel een label aan.

De busreis, een kopje koffie, entree en rondleiding in het museum wordt kosteloos aangeboden door de deelnemers van de BankGiro Loterij.De lunch in het museum is verplicht, kosten€ 15,- per persoon.
De kosten voor de lunch moeten voor 1 april betaald zijn bij Pien Breedveld, Engweg 30, dat kan in enveloppe met naam door de brievenbus.

Opstapplaats is Burgemeester de Weyerstraat 26, Bunninchem.
De dag  zal zich ongeveer afspelen tussen 9.00 en 18.00 uur, de juiste tijden volgen nog.
Het is nog mogelijk om je op te geven, tel. 06-18 55 01 50


Mededeling over het Alzheimer Café Bunnik

Op 12 maart a.s. wordt er weer een Alzheimer Café gehouden in Woonzorgcentrum Bunninchem. De avond heeft als titel Hoe betrek je de buurt? en is gewijd aan de vraag hoe je hulp vraagt en hoe je hulp biedt als je te maken hebt met dementie. In een informatief programma bespreken we hoe u als partner/mantelzorger/familie of vriend(in) praktische hulp kunt vragen aan uw omgeving. Hulpaanbieders geven we tips hoe ze concreet hulp kunnen bieden. Een ieder is van harte welkom, professionals zeker ook.

Trainers van het programma Samen Dementievriendelijk bespreken herkenbare situaties in de sociale omgeving van mensen met dementie. Vervolgens brengen de deelnemers hun sociale netwerk in kaart en gaan ze met elkaar in gesprek aan de hand van een ganzenbordspel.

Vanaf 19.30 uur kunt u terecht in woonzorgcentrum Bunninchem, Burgemeester van der Weijerstraat 26 te Bunnik (3981 EJ). Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Aanmelding is niet nodig en toegang is gratis.

Het Alzheimer Café Bunnik wordt elke tweede donderdagavond van de maand gehouden, in de maanden januari tot en met juni en september tot en met december. Op donderdagavond 9 april gaat het over het Levensboek, als hulp bij het omgaan met mensen met dementie. Alle avonden staan open voor belangstellenden.