December 2019


Wij vinden het fijn, dat zo veel senioren plezier beleven aan de aangeboden activiteiten.
Daag uzelf uit om in 2020 eens te komen wandelen op woensdagmiddag, of  te komen zingen op dinsdagochtend in de Witte Huisjes. Biljarten of tafeltennissen kan natuurlijk ook.
Voor nog meer meer activiteiten zie de activiteitenkalender. KLIK HIER

Het bestuur van Senioren Activiteiten Bunnik wenst u fijne feestdagen en een goed 2020!


Kerstviering 2019

70 Plussers ontmoeten elkaar in de Landgoederij.

Voor een verslag van deze “ontmoeting” zie : Laatste nieuws


Andere Activiteiten

Kromme Rijn concerten Bunnik
In het voorjaar van 2020 zullen er nog vier kamermuziekconcerten plaats vinden in de Oude Dorpskerk in Bunnik.
Tijdstip 15.00 uur. Toegang voor SAB deelnemers € 15,- (in plaats van  20,-).
Data: 19 januari, 23 februari, 5 april, 10 juni 2020.

Zie voor verdere informatie krommerijnconcerten.nl

Alzheimer Café
In Bunnik wordt, onder verantwoordelijkheid van Alzheimer Nederland, maandelijks een Alzheimer Café georganiseerd.
Elke 2e donderdagavond van de maand, in het woon-zorgcentrum Bunninchem, Burg vd Weijerstraat 26.
Inloop 19.30 uur, het programma duurt van 20.00-21.30 uur. Een ieder is van harte welkom.
Op donderdag 13 februari spreekt Sabine Semel, gezondheidspsycholoog Zorgspectrum, over Gedragsverandering bij dementie en wat dat betekent voor de naasten.

DigiD
DigiD is bij steeds meer instanties te gebruiken, bijvoorbeeld
– om verlenging van het rijbewijs aan te vragen,
– om belasting aangifte te doen,
– om pensioen aan te vragen en te bekijken,
– om aangifte te doen bij de politie en nog veel meer.
Indien daar voldoende belangstelling voor is, kan een presentatie/workshop worden gegeven over het aanvragen en het gebruik van DigiD.
Wanneer u daar belangstelling voor hebt mailto:aanmelden@seniorenbunnik


Nog steeds actueel uit eerdere nieuwsbrieven

Website
Onze website is weer bijgewerkt. Neem daar eens een kijkje. Er staan leuke foto’s op van onze activiteiten en misschien is er ook wel iets naar uw gading te vinden bij ”activiteiten derden”.

Activiteitenkalender 2019 – 2020
De activiteiten van het seizoen 2019 – 2020 zijn gehandhaafd; wel is het tijdstip van de sing-in veranderd en is volksdansen erbij gekomen.
Voor een overzicht van het hele programma, KLIK HIER

Activiteiten

Er zijn nog één of meer plaatsen vrij bij:
Biljarten, Tafeltennis, Yoga van 09:00 – 10:00 uur, Line dance en Volksdansen.
Voor deze activiteiten dient u zich aan te melden en er wordt contributie gevraagd.

U kunt altijd binnenlopen en meedoen met:
Klaverjassen, Bingo, Sing-in en Wandelen.
Er wordt per keer een kleine  vergoeding gevraagd.

Bij Handwerken en het Internetcafé / soos is de toegang gratis en kunt u altijd binnenlopen.

Kom kennismaken;  voor alle activiteiten is de eerste keer gratis!

De Sing-in is verschoven van maandag naar dinsdag 10:00 – 11:45 uur.

Volksdansen wordt met ingang van het nieuwe seizoen aangeboden door SAB.
Vanaf september 2019 zullen de volksdans-activiteiten iedere week afwisselend in Bunnik en in Odijk plaatsvinden, en wel op de dinsdagmiddag:
in Odijk in het Dorpshuis van 13.30 uur – 15.00 uur
in Bunnik in de Irenezaal van 15.15 uur – 16.30 uur.
Raadpleeg voor de exacte data en plaatsen onze Agenda.
Deelnemers kunnen zowel in Bunnik als in Odijk meedoen.

Bent u geïnteresseerd in een activiteit maar weet u niet zeker of het iets voor u is?
Kom dan kennismaken; de eerste keer is gratis!

Contributie gaarne overmaken aan het begin van het seizoen (september)
op rekening NL 22 RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit.

De kosten mogen geen belemmering zijn om aan onze activiteiten deel te nemen.
Bel met Marianne Gademan (030  65 67 180) om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.


Nieuwe vrijwilligers zijn zeer welkom!

Wat kunnen de vrijwilligers doen?

Gastheer of –vrouw bij de Bingo.

De gastheren /-vrouwen schenken koffie en thee en helpen zo nodig een handje.

Bingo wordt gespeeld op de 3e donderdagmiddag van de maand van 14.30 uur tot 16.00 uur, óók in de maanden juli en augustus in het kader van de Zomerschool. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers hier 2x per jaar komen assisteren.
Inlichtingen bij Pien Breedveld tel: 030 2745846;
email: pienbreedveld@kpnmail.nl.