Maart 2024


Met Pasen in zicht is het weer tijd voor een Nieuwsbrief SAB. De natuur, de tuinen laten al zien dat het voorjaar er aan komt, al is dat in het weerbeeld niet altijd even duidelijk. Maar als de zon schijnt voelt het al warmer aan. In deze Nieuwsbrief weer verschillende onderwerpen, die SAB, SWOO en het gemeentelijk welzijnswerk betreffen. Graag wenst het bestuur SAB u goede Paasdagen en een mooi voorjaar.

Het SAB-bestuur: Jannie van Vulpen, Hanneke van Zijl, Marianne Gademan, Ally Blok, Anneke van Doorne


Historische wandeling Bunnik

Op zaterdagmiddag 1 juni organiseert SAB een historische wandeling door Bunnik. We beginnen bij de Oude Dorpskerk en lopen vanaf daar naar kasteel Cammingha. Onderweg zal Henk Blok op verschillende punten stilstaan bij de gebouwen die we passeren en daar iets over vertellen. De wandeling zal ongeveer een uur duren. De start is om 14.00 uur bij de Oude Dorpskerk. Opgave van te voren is niet verplicht, maar het is wel prettig om enigermate een beeld te hebben hoeveel mensen zullen meelopen. Opgave via doorne.huiskes@kpnmail.nl. Deelname is gratis.

Ouderensoos 55+ Bunnik en Odijk loopt!

In de vorige nieuwsbrief werd een gezamenlijke SAB/SWOO activiteit aangekondigd. Elke derde donderdagmiddag in de maand: Ouderensoos 55+ Bunnik en Odijk, hersengymnastiek en andere gezelschapsspelletjes.

Quizmaster Kees Broekman verzorgt de hersengymnastiek: groepjes van 3 – 4 personen werken samen aan het zoeken van antwoorden op leuke vragen. Inmiddels hebben twee mooie middagen met elk een mooie opkomst van ruim 20 deelnemers plaatsgevonden in de gezellige locatie van Singel 40 aan de rand van Odijk. De eerste middag werd op een leuke manier geopend door burgemeester Ruud van Bennekom, die vervolgens ook de hele middag meespeelde en in het winnende team bleek te zitten…

Tot nu toe kozen de deelnemers voor de quiz, maar ook andere  spelletjes zijn mogelijk, zoals bijvoorbeeld: een legpuzzel maken, rummikub, of keezen. Maar: hoe meer zielen hoe meer vreugd. Er is nog volop plek voor meer deelnemers, iedereen is welkom, de locatie Singel40 (de kanoverhuurlocatie) is ongeveer even ver voor Bunnikers als Odijkers.

De volgende data zijn donderdag 18 april en donderdag 16 mei van 13.30 uur – 16.30 uur.

Iedereen boven de 55 is van harte welkom. Kosten zijn 5,- waarvoor dan een kop koffie en een drankje worden verstrekt. Geen noodzaak om aan te melden, de zaal gaat open om 13.30 uur. Er zijn mogelijkheden voor vervoer. Voor meer informatie: stuur een bericht naar SAB, of bel Henk Peters 06- 51853642, of email sendpet@planet.nl.

Fietsen

Dit jaar staan er weer vijf fietstochten van rond de 25 tot 30 kilometer op het programma. De fietsdata in seizoen 2024 zijn elke derde woensdag van de maand:
woensdag 15 mei – woensdag 19 juni – woensdag 17 juli – woensdag 21 augustus – woensdag 18 september

Belangstellenden van harte welkom! Opgave van te voren is niet nodig. Als je mee wil fietsen, kom dan op genoemde dagen om 9.30 uur bij de Barbarakerk in Bunnik. Per tocht fietsen in principe twee begeleiders mee. Onderweg doen we een restaurant aan voor koffie, thee of anderszins.

Het fietsbegeleidingsteam van SAB

Volksdansen, doe je mee?

Het is heerlijk om te kunnen dansen op de klanken van internationale, aanstekelijke muziek. Je even in een andere wereld wanen. Dansen is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je geest. Meer dan een aantal gebruikelijke sporten traint dansen het geheugen en het evenwicht, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Samen dansen is contact maken met elkaar, plezier beleven, genieten van wereldmuziek en tegelijk iets aan je conditie doen. Dansen houdt je jong!

De lessen zijn elke dinsdagmiddag van 15:00 – 16:15 uur in de Irenezaal, Rijnzichtlaan 11a. Sinds kort wordt er zo nu en dan gedanst op live muziek, verzorgd door de groep Gaudéalis (betekent ‘vreugdebrengend’).
Dinsdagmiddag 23 april zal Gaudéalis ook aanwezig zijn. Kom gerust eens vrijblijvend sfeer proeven en meedansen. Aanmelden is niet nodig.

Maandelijks OV-inloopspreekuur Bunnik

Zoals in onze vorige Nieuwsbrief al werd gemeld organiseert de Gemeente Bunnik in samenwerking met de bibliotheek een maandelijks OV-inloopspreekuur.
Tijdens dit spreekuur zullen OV-ambassadeurs advies en tips geven aan 55-plussers over het reizen met de trein en bus. Zo helpen zij leeftijdsgenoten langer zelfstandig te reizen en kan men zelf ervaren dat reizen met het openbaar vervoer niet moeilijk is. Door het te doen, blijkt het allemaal mee te vallen! Een uitje naar familie of een bekende, een bezoek aan het museum of een controle in het ziekenhuis is dan geen probleem meer.  Na een fijn gesprek was het me helemaal duidelijk hoe ik saldo van mijn OV-chipkaart terug kon krijgen. Gert (82 jaar)

De volgende spreekuren zijn op 16 april, 21 mei en 18 juni van 10.00 tot 11.30 uur. Locatie: Bibliotheek Bunnik, Camminghalaan 27c, Bunnik

Telefonisch spreekuur
Wie graag telefonisch antwoord wil, kan bellen met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. Dagelijks zitten OV-ambassadeurs klaar om OV-vragen te beantwoorden.
Zij zijn bereikbaar op: 033- 208 23 80

  • Maandag- t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
  • Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur
  • Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur
OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers die anderen op weg helpen en staan u graag te woord. Kijk voor meer informatie op www.doemeemethetov.nl

BunnikSamen en gezond en actief leven in de gemeente

SAB, SWOO en SWOW zijn actief in het netwerk BunnikSamen.
BunnikSamen is een brede coalitie van allerlei organisaties en initiatieven binnen de gemeente, die poogt de sociale basis en leefbaarheid in de gemeente te behouden, te versterken en te verbreden, door:
  • meer zichtbaarheid van en toegang tot al bestaande activiteiten (info via website en via ’t Bunniks Nieuws , toegang via chauffeursdiensten, bv. automaatje):
  • stimuleren samenwerking en integratie tussen verschillende organisaties (bv.  samenwerking tussen eerstelijnszorg en maatschappelijke organisaties rondom zorg en eenzaamheid);
  • nieuwe activiteiten op te pakken op basis van behoeften (bv. Zomerschool, Effe buurten);
  • gesprekspartner zijn voor Gemeente en Centrum voor Elkaar.

Welzijn van ouderen staat in het netwerk van BunnikSamen hoog op de prioriteitenlijst.

Het netwerk BunnikSamen heeft in de afgelopen maanden hard gewerkt aan haar eigen werkagenda (zie www.bunniksamen.nl/werkagenda) als ook aan overleg met de gemeente over een gezamenlijk Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).  De gezamenlijke agenda concentreert zich op vijf  kernopgaven voor een gezond en vitaal Bunnik: sterke sociale basis, jong en gezond, mentale weerbaarheid, vitale ouderen, en kansengelijkheid. SAB en SWOO hebben zich bereid verklaard om in de werkgroep “vitale ouderen” plaats te nemen. Hierin passen dan ook de recente contacten met de werkgroep Ouderen van de Bunnikse eerstelijnszorg. Daarin wordt gewerkt aan het meer systematisch en breder inventariseren van problemen en behoeften van ouderen (door de verschillende huisartsenposten), hoe verbeteren we de informatievoorziening over wat er allemaal al wordt aangeboden aan activiteiten en diensten voor ouderen (en hun mantelzorgers), en wat kunnen we beter/anders doen met zijn allen?

Heeft u behoefte aan meer informatie of interesse om mee te doen in deze werkgroep “vitale ouderen”? Neem contact op met ons via ons info emailadres: info@seniorenbunnik.nl

SWOO zoekt 55+ volleyballers

SWOO berichtte ons dat het aantal deelnemers van hun gezellige volleybalactiviteit op donderdagochtend (9.00 – 10.15 uur in sporthal de Lindenhof in Odijk) goed is, maar toch ook wel wat omhoog mag. Interesse: bel 06-296 039 92.

Andere activiteiten

Het Alzheimer Café Bunnik
Elke tweede donderdagavond van de maand is er een bijeenkomst van het Alzheimer Café in Bunnik. Op donderdagavond 11 april zal Lisette Bossert spreken over het belang van gezond eten. Lisette was vroeger chef-kok en werkt nu als trainer in de zorgsector.
De volgende avonden zijn op donderdag 16 mei over het Levenstestament en op donderdag 13 juni over de Invloed van mantelzorg op familierelaties. Mantelzorgers, mensen met dementie, familieleden, vrienden, zorgprofessionals, belangstellenden in het algemeen: een ieder is welkom. Locatie DUO Dagcentrum Utrecht Oost, Pastoor Heggelaan 2 in Bunnik. Inloop vanaf 19.30 uur, programma van 20.00 tot 21.30 uur. Opgave niet nodig. Toegang is gratis. Inlichtingen bij Anneke van Doorne, coördinator Alzheimer Café Bunnik, a.vandoorne@alzheimervrijwilligers.nl of telefonisch 030 656 44 23.


Archief Nieuwsbrief