December 2023


De dagen zijn kort geworden, de regen overvloedig. Onmiskenbaar herfst. Een mooie tijd voor veel activiteiten binnenshuis. Er is weer het nodige gebeurd de afgelopen maanden. Ook een nieuw initiatief van de gezamenlijke organisaties SAB en SWOO (Odijk) : een ouderensoos. En de aankondiging van een Nieuwjaarslunch op 8 januari 2024. Het komt allemaal aan de orde in deze Nieuwbrief. Het bestuur wenst u allen mooie Kerstdagen en een gelukkig 2024!

Het SAB-bestuur:
Jannie van Vulpen, Hanneke van Zijl, Marianne Gademan, Ally Blok, Anneke van Doorne


Een nieuw initiatief: ouderensoos 55+ Bunnik en Odijk

In navolging van de succesvolle ouderensoos activiteiten in Werkhoven starten nu ook Senioren Activiteiten Bunnik (SAB) en Stichting Welzijn Ouderen Odijk (SWOO) een vergelijkbare activiteit:  Ouderensoos 55+ Bunnik en Odijk, hersengymnastiek en gezelschapsspelletjes. Deze soos is bedoeld voor ouderen uit allebei de kernen, de locatie ligt aan de rand van Odijk en is ongeveer even ver voor Bunnikers als Odijkers.

De eerste keer komen we samen in één zaal. Er zal aandacht zijn voor hersengymnastiek. Ook andere  spelletjes zijn mogelijk, zoals bijvoorbeeld: een legpuzzel maken, rummikub, keezen.
Eerste middag: donderdag 18 januari 2024 van 13.30 – 16.30 uur.  Locatie is Singel 40, Odijk (de kanoverhuurlocatie) Voorlopig is de soos 1x per maand, elke derde donderdagmiddag. De vervolgdata zijn: donderdag 15 februari, donderdag 21 maart, donderdag 18 april en donderdag 16 mei. Als het succesvol is, dan  gaan we, mogelijk frequenter, door in het najaar van 2024.

Iedereen boven de 55 is van harte welkom. Geen noodzaak om aan te melden, de zaal gaat open om 13.30 uur. Er zijn mogelijkheden voor vervoer. Voor meer informatie: stuur een bericht naar SAB (info@seniorenbunnik.nl of bel/mail Henk Peters 06- 51853642, email sendpet@planet.nl.

Nieuwjaarsviering

Op maandag 8 januari 2024 organiseert SAB, met (financiële) hulp van andere Bunnikse partners, een Nieuwjaarsbijeenkomst voor senioren 75 + uit de gemeente Bunnik. Deze feestelijke viering zal plaats vinden in De Landgoederij te Bunnik.

De aankomst van de gasten is vanaf 10.45 uur. Het programma start om 11.15 uur met een openingswoord van de burgemeester. Er zal een optreden zijn van Mariska Reijmerink, zang met haar vaste pianist Sander Veeken. Er wordt een quiz gespeeld (als voorproefje op de ouderensoos) onder leiding van Kees Broekman, een mooie lunch geserveerd en natuurlijk is er alle gelegenheid om met uw tafelgenoten van gedachten te wisselen. Om 14.30 uur eindigt het festijn en keren de gasten huiswaarts. Inmiddels zijn intekenlijsten voor deelname aan deze viering bij alle SAB activiteiten gepresenteerd. Daarnaast zullen er gasten zijn via SWOO (Stichting Welzijn Ouderen Odijk) en via De Zonnebloem.

Bijeenkomst voor vrijwilligers SAB

Zonder vrijwilligers kan SAB niet functioneren. Daarom wil het bestuur van SAB graag alle mensen bedanken die zich als vrijwilliger inzetten voor de verschillende activiteiten. Om die dank te onderstrepen werd op woensdag 15 november een vrijwilligersavond georganiseerd in de Witte Huisjes te Bunnik. Het was een geanimeerde bijeenkomst van betrokken mensen die SAB een warm hart toedragen. Biem Lap, oud-vrijwilliger, hield een lezing over de orkaan die op 1 augustus 1674 met ongekende kracht over Utrecht raasde en het middenschip van de Domkerk volledig vernietigde. Een ongekende ramp. Heel boeiend om daarover te horen. Na de lezing een warm buffet, verzorgd door Restaurant Hongkong Garden. Dat viel zeer in de smaak. Een mooie avond!

Fietsen

De laatste fietstocht van dit seizoen vond plaats op 20 september. Met negen fietsers fietsten Hanneke Hilhorst en Elly de Klein richting Odijk, bekeken de nieuwe wijk Het Burgje, dan met heftige wind door het Goy naar Cothen voor een koffiestop. Vervolgens via Werkhoven en Odijk weer terug naar Bunnik. Een mooie en gezellige afsluiting van het fietsseizoen. In 2024 worden weer fietstochten georganiseerd, van april tot en met september. We houden u op de hoogte.

Het fietsbegeleidingsteam van SAB

Zorg voor ouderen in de gemeente Bunnik

Er gebeurt veel op het gebied van “zorg voor ouderen in gemeente Bunnik”. Zo vond op 4 september een symposium plaats: “Zorg rondom kwetsbare ouderen in Bunnik: ontmoeting en verbinding van de verschillende domeinen”. Dit symposium werd georganiseerd door de Werkgroep Ouderen van Organisatie en Infrastructuur (O&I) van de Eerstelijns Zorg in Bunnik en was bedoeld om een overzicht te krijgen van alle organisaties die zich bezighouden met zorg voor ouderen. En dat zijn er nogal wat: huisartsen, de praktijkondersteuners, casemanagers, specialisten ouderen, diëtisten, ergo- en fysiotherapeuten, en logopedisten tot Quarijn, Focus Cura (inzet van technologie zoals alarmen, enz.), Buurtzorg, tot het Centrum voor Elkaar van de gemeente, Bunnik Beweegt en Bunnik Samen. De drie welzijnsorganisaties SAB, SWOO en SWOW presenteerden hun gezamenlijke doelstellingen en activiteiten. De bedoeling is dat het overzicht van alle organisaties in een gezamenlijk “smoelenboek” gepubliceerd gaat worden en beschikbaar komt voor alle ouderen en hun mantelzorgers.

Naast het symposium is er ook rechtstreeks contact met de Werkgroep Ouderenzorg. Hoe kunnen problemen en behoeften bij ouderen beter worden gesignaleerd, hoe pakken we deze signalen op, bijvoorbeeld door SAB en SWOO of door de Zonnebloem, en hoe verbeteren we de informatievoorziening over wat er allemaal al aangeboden wordt. Dit is werk van een lange adem, we houden u op de hoogte van de vorderingen.

BunnikSamen

  • SAB, SWOO en SWOW zijn actief in het netwerk BunnikSamen. BunnikSamen is een brede coalitie van allerlei organisaties en initiatieven binnen de gemeente, die poogt de sociale basis en leefbaarheid in de gemeente te behouden, te versterken en te verbreden, door:
  • meer zichtbaarheid van en toegang tot al bestaande activiteiten (info via website en via ’t Groentje, toegang via chauffeursdiensten, bv. automaatje):
  • stimuleren samenwerking en integratie tussen verschillende organisaties (bv. de samenwerking tussen eerstelijnszorg en maatschappelijke organisaties zoals hierboven genoemd);
  •  nieuwe activiteiten op te pakken op basis van behoeften (bv. Zomerschool, Effe buurten);
  • gesprekspartner te zijn voor gemeente en Centrum voor Elkaar.

In de BunnikSamen werkagenda 2024 – 2027 staat welzijn van ouderen hoog op de prioriteitenlijst, daarom werken SAB, SWOO en SWOW hier graag in mee. Zo werden we onlangs gevraagd om mee te praten over de toekomst van “wonen en zorg voor ouderen 2040 in de gemeente Bunnik”. Daar kraakt en piept het nu al en er komen nog grotere uitdagingen aan: aantal ouderen in de gemeente neemt snel toe, aantal beschikbare (mantel)zorgers neemt af, belang van levensloop bestendige woningen: meer mensen moeten langer thuis kunnen wonen,  inzet van technologie (bv. alarmsystemen), mantelzorgondersteuning. Maar ook: hoe kunnen we in de buurt meer samen organiseren, preventie stimuleren, bouwen sociaal netwerk. Benadrukt werd dat samenwerking en integratie tussen verschillende domeinen professioneel en vrijwillig nog belangrijker gaat worden. BunnikSamen en wij zijn erbij. Voor verdere informatie, zie https://www.bunniksamen.nl/werkagenda.

Overleg besturen SAB en SWOO (Stichting Welzijn Ouderen Odijk)

Zoals we al eerder meldden, zijn de besturen van SAB en SWOO een onderling overleg gestart om te kijken waar we zinvol kunnen samenwerken. Zo namen we gezamenlijk deel  aan de initiatieven die in deze Nieuwsbrief zijn beschreven. Een ander gezamenlijk project is de Ouderensoos, waar we in januari mee willen beginnen en waarover ook in deze Nieuwsbrief wordt bericht. Ook hebben we ruimte gemaakt op de website voor de overzichten van de SWOO activiteiten en die van de Stichting Welzijn Ouderen Werkhoven, zie onder “Activiteiten”. Het is een vruchtbaar overleg, waar zowel SAB als SWOO baat bij hebben. We zullen er dan ook mee doorgaan.

ANDERE ACTIVITEITEN

Nieuw! Maandelijks OV-inloopspreekuur Bunnik
De gemeente Bunnik vindt het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom organiseert de gemeente in samenwerking met de bibliotheek maandelijks een inloopspreekuur. Tijdens dit spreekuur worden advies en tips gegeven over het reizen met het openbaar vervoer. Raadpleeg de website http://www.doemeemethetov.nl voor verdere informatie, onder meer over de komende spreekuren. U kunt ook bellen 033 2082380. De tijdstippen van bereikbaarheid staan ook op de website. Spreekuur wordt gehouden in de Bibliotheek Bunnik, Cammingalaan 27c te Bunnik.

Vier het leven
Stichting Vier het leven organiseert culturele activiteiten van deur-tot-deur voor ouderen (65+) waarbij alles is geregeld om zorgeloos te genieten. U wordt thuis opgehaald door een gastheer of gastvrouw en samen met andere gasten gaat u naar een bioscoop, theater of museum bij u in de buurt. Na afloop wordt u weer thuis gebracht. Op de website www.4hetleven.nl vindt u uitgebreide informatie, waaronder het aanbod in onze regio en de mogelijkheid om u in te schrijven en te reserveren. Landelijk telefoonnummer 035 5245156, bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur.

Het Alzheimer Café Bunnik
Elke tweede donderdagavond van de maand is er een bijeenkomst van het Alzheimer Café in Bunnik. Op donderdagavond 14 december is Eefje Kaspers, zorgzangeres te gast. Eefje zingt met en voor mensen met geheugenproblemen of dementie. Een klein koor en een pianist zullen Eefje op donderdag 14 december vergezellen. Zij zal ook met de gasten van het Café zingen. Dit alles in een feestelijke sfeer van hapjes en drankjes. Mantelzorgers, mensen met dementie, familieleden, vrienden, zorgprofessionals, een ieder is welkom. Locatie DUO Dagcentrum Utrecht Oost, Pastoor Heggelaan 2 in Bunnik. Inloop vanaf 19.30 uur, programma van 20.00 tot 21.30 uur. Opgave niet nodig. Inlichtingen bij Anneke van Doorne, coördinator Alzheimer Café Bunnik. https://www.bunniksamen.nl/werkagenda of telefonisch 030 6564423.
Op donderdagavond 11 januari zal er een avond zijn over dementie en/in het verkeer.


Archief Nieuwsbrief