LINE DANCE

Een leuke en goede manier om verantwoord voldoende te bewegen.
Onder leiding van Corrie Guezen worden regelmatig nieuwe dansen aangeleerd.

De groep danst op maandagmorgen van 10:00 tot 11:30 uur in Sporthal “De Tol”.
Tussendoor is er een koffiepauze

Locatie: Sporthal “De Tol”, Tolhuislaan 3K, Bunnik

De contributie bedraagt  € 120,- / 30 lessen
Contributie overmaken op rekening  NL22 RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit.

Voor meer informatie, mail of bel met contactpersoon bestuur:
Anneke van Doorne-Huiskes  tel. 030 65 64 423