Informatieavond over Het nut van een testament

Gaf vorig jaar onze plaatsgenote mr. Madeline Westers – kandidaat notaris – uitleg over het levenstestament, dit jaar was op 8 november het testament aan de beurt.

Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden en op duidelijke wijze geïllustreerd, zette mevrouw Westers uiteen hoe men de verdeling van de bezittingen zelf kan bepalen door het opmaken van een testament.

Bij ontbreken van een testament wordt dit geregeld door de wet. Dat kan onvoorziene en ongewenste gevolgen hebben, zeker als de familieverhoudingen in de loop der jaren ingewikkeld zijn geworden.
De overledene of zijn of haar kinderen zijn bijvoorbeeld gaan samenwonen, zijn gescheiden of voor de tweede keer gehuwd.

Ook het al dan niet aanwezig zijn van huwelijkse voorwaarden speelt een belangrijke rol.
Sinds 1 januari 2018 huwt men standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent onder meer dat erfenissen en schenkingen, ook als deze verkregen worden ná het huwelijk, buiten de gemeenschap vallen.
De overige bezittingen en schulden, die na het huwelijk ontstaan, vallen wel in de gemeenschap.

Aan de orde kwamen vervolgens de bijzondere testamenten, het zgn. tweetrapstestament en het testament voor samenwoning.

Mevrouw Westers wees er ook op dat het testament alléén gewijzigd kan worden door het opmaken van een nieuw testament bij notariële akte.

Ook besteedde zij nog aandacht aan andere onderwerpen zoals de mogelijkheid om erfbelasting te besparen door middel van schenking, het opnemen van een legaat, de benoeming van een executeur en tenslotte de aanvaarding en verwerping van een erfenis.

Na de pauze werden nog veel vragen gesteld, waaruit bleek hoe belangrijk het onderwerp is.
Tot slot konden de aanwezigen schriftelijke informatie meenemen.