Onze vrijwilligers “in het zonnetje gezet”.

Koninklijke onderscheiding voor Jan Bootsma

Vrijdag 26 april 2019 werd onze vrijwilliger Jan Bootsma benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Jan kreeg deze onderscheiding voor talloze vrijwilligers activiteiten, waaronder die voor de SAB.

Jan en zijn vrouw leiden en verzorgen maandelijks onze Bingomiddagen in Bunninchem.

Jan van harte gefeliciteerd!


Oorkonde Rode Kruis voor onze vrijwilligster Annie van Diepen.

Dinsdag 23 april 2019 kreeg onze vrijwilligster Annie van Diepen een oorkonde voor haar 20 jarige verdienste als vrijwilligster voor het Rode Kruis. Zij verzorgt en leidt wekelijks onze handwerk activiteit, waar werd gebreid voor het Rode Kruis.
Zij kreeg een oorkonde met speldje en een bos bloemen van het Rode Kruis voor haar verdiensten.

Annie van harte gefeliciteerd!

 

 


Informatieavond over Het nut van een testament

Gaf vorig jaar (2017) onze plaatsgenote mr. Madeline Westers – kandidaat notaris – uitleg over het levenstestament, dit jaar was op 8 november 2018 het testament aan de beurt.

Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden en op duidelijke wijze geïllustreerd, zette mevrouw Westers uiteen hoe men de verdeling van de bezittingen zelf kan bepalen door het opmaken van een testament.

Bij ontbreken van een testament wordt dit geregeld door de wet. Dat kan onvoorziene en ongewenste gevolgen hebben, zeker als de familieverhoudingen in de loop der jaren ingewikkeld zijn geworden.
De overledene of zijn of haar kinderen zijn bijvoorbeeld gaan samenwonen, zijn gescheiden of voor de tweede keer gehuwd.

Ook het al dan niet aanwezig zijn van huwelijkse voorwaarden speelt een belangrijke rol.
Sinds 1 januari 2018 huwt men standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent onder meer dat erfenissen en schenkingen, ook als deze verkregen worden ná het huwelijk, buiten de gemeenschap vallen.
De overige bezittingen en schulden, die na het huwelijk ontstaan, vallen wel in de gemeenschap.Aan de orde kwamen vervolgens de bijzondere testamenten, het zgn. tweetrapstestament en het testament voor samenwoning.

Aan de orde kwamen vervolgens de bijzondere testamenten, het zgn. tweetraps testament en het testament voor samenwoning.

Mevrouw Westers wees er ook op dat het testament alléén gewijzigd kan worden door het opmaken van een nieuw testament bij notariële akte.

Ook besteedde zij nog aandacht aan andere onderwerpen, zoals de mogelijkheid om erfbelasting te besparen door middel van schenking, het opnemen van een legaat, de benoeming van een executeur en tenslotte de aanvaarding en verwerping van een erfenis.
Na de pauze werden nog veel vragen gesteld, waaruit bleek hoe belangrijk het onderwerp is.
Tot slot konden de aanwezigen schriftelijke informatie meenemen.


Vrijwilligersavond

4 September 2018 hebben wij onze vrijwilligers, als dank voor al het werk dat zij het afgelopen seizoen voor SAB hebben verricht, op een gezellige avond getrakteerd.

Ze werden verwelkomd met een drankje en nadat iedereen een plekje aan tafel had ingenomen, werden zij toegesproken door onze voorzitster Pien.
Zij wees er op, dat wij ouderen vaak als onkostenpost worden bestempeld, maar benadrukte dat wij, door onze inzet als vrijwilliger, toch een zeer belangrijke bijdrage leveren voor de gemeenschap.

Gezamenlijk hebben we staande een minuut stilte gehouden, ter nagedachtenis aan ons overleden bestuurslid, Thecla.

Daarna werd er genoten van een heerlijk buffet.           

In de pauze werd er door Miranda van Leeuwen- van Rijn een interessante uiteenzetting gegeven, aan de hand van foto’s en videomateriaal, over het wel en wee van hun boerderij “De Zonnewijzer” op Amelisweerd.

Iedereen ging voldaan en met een aangenaam gevoel weer huiswaarts.


Ouderen Bunnik te gast bij Stayokay Rhijnauwen.

SAB werd benaderd door Stayokay, met hun idee om iets te organiseren voor de ouderen van Bunnik.
Uiteindelijk resulteerde dit in een etentje voor deze ouderen en wel op 27 februari jl. in de Stayokay te Rhijnauwen.

De ouderen, een vijftiental, werden ontvangen in een feestelijk aangeklede eetzaal met een glaasje Glühwein, waarna een hartelijk welkomstwoord volgde.
Daarna werd alles in gereedheid gebracht voor het opdienen van het eten, (naar wat later bleek) een heerlijk 3 gangenmenu, onderbroken door twee interessante sprekers.

De eerste spreker was de vrouw van boer Van Rijn van hofstede “de Zonnewijzer” die haar verhaal deed over de familie Van Rijn die hier als vanouds op de boerderij hun bedrijf runde en tot op heden nog runt.
Ze vertelde over de familiegeschiedenis (die door veel aanwezige ouderen zeer herkenbaar was) en de manier waarop zij in de tegenwoordige tijd het familiebedrijf runnen met hun gezin, door o.a. educatie aan schoolkinderen.
Het geheel werd omlijst door een videopresentatie omtrent het leven en werken in en om de boerderij.

De tweede spreker was een beheerder van het Landgoed Amelisweerd en Rhijnauwen die de aanwezigen vertelde over het ontstaan en het beheer van het landgoed, dit met ondersteuning van zeer mooie foto’s van het Landgoed.

Bij het naar huis gaan ontvingen zij nog een Goodiebag met wat aardige attenties.

De ouderen vonden het allen een zeer geslaagde, heerlijke en educatieve avond!

Wij danken het personeel van Stayokay voor hun inzet in de organisatie van deze fijne avond!


VRIJWILLIGERSAVOND

SAB organiseert vele activiteiten voor senioren om hen te helpen op een fijne manier, lichamelijk, geestelijk en sociaal actief te blijven.
Om deze activiteiten goed te laten verlopen, zijn zo’n 50 vrijwilligers actief.

Ieder jaar organiseert het bestuur een avond om haar vrijwilligers te bedanken voor hun geweldige inzet.
Dit jaar, op 24 januari 2018, was dit in de Witte Huisjes, onder het genot van een Chinees buffet en een doorlopende diapresentatie met oude foto’s van Bunnik. Wim Visser zorgde met zijn pianospel voor gezellige achtergrond muziek.

Het was een zeer geslaagde avond!


Onze SING-IN bestond in januari 2018 10 jaar!
Dit werd gevierd met gezang

en

een traktatie bij de koffie.

 

 


SENIOREN VIERDEN SAMEN KERST

Het was 11 december 2017 nog even de vraag of de jaarlijkse kerstviering wel door kon gaan. Door de aanhoudende sneeuwval gold er een weer code rood: als je niet de deur uit hoeft, blijf dan thuis. En jammer genoeg was het voor een aantal mensen inderdaad onmogelijk om te komen, o.a. voor veel mensen uit Werkhoven.

Diegenen die kans hadden gezien wel te komen, hebben genoten van een sfeervolle en gezellige viering in de prachtig versierde zaal van studio A12 van Brothers Horeca Groep.

De gasten luisterden naar het Stichts Mannenkoor met als soliste Roos van der Sanden, naar kersttoespraken door loco burgemeester Eijberse en ds. Visser en naar een vermakelijk kerstverhaal dat voorgedragen werd door dhr. Lap.

In de pauzes werden hapjes en drankjes rondgedeeld door de vele vrijwilligers en was er een gezellige drukte.
Activiteiten als deze zijn heel belangrijk voor de senioren.

Het kerstfeest werd afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd.

Dit alles werd mogelijk gemaakt door de medewerking van Seniorenactiviteiten Bunnik, Stichting Welzijn Odijk, de Zonnebloem Odijk en Werkhoven en medewerkers van ASR-vastgoed. Dank gaat uit naar de fa. Kassing, Martien van Dijk, ASR-vastgoed, Gérard van Hazendonk, particuliere chauffeurs en natuurlijk de gebroeders Rob en Marco Peek. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn om de senioren van de gemeente Bunnik zo’n fantastische middag te bezorgen.


Informatieavond over nut en noodzaak van het levenstestament.

Bijna 70 belangstellenden waren op 22 november 2017 afgekomen op de avond in de Witte Huisjes!
Op die locatie is slechts ruimte voor 60 personen, zodat helaas niet iedereen de lezing kon bijwonen; zij konden wel hun adres achterlaten om schriftelijke informatie te ontvangen.

Onze plaatsgenote mr. Madeline Westers, kandidaat-notaris, gaf duidelijke uitleg.
Zij begon met het verschil tussen een levenstestament en een testament; het eerste is van belang vóór het overlijden en het tweede ná het overlijden.

Daarna werd de inhoud van het levenstestament behandeld, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden.
In een levenstestament kan een volmacht gegeven worden aan één of meerdere personen om wensen op medisch gebied kenbaar te maken en goede zorg te organiseren. Ook kan een volmacht gegeven worden om bezit (eigen huis!) en vermogen te beheren.
Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het vastleggen van wensen omtrent de uitvaart en het opnemen van een donorcodicil.

Na de pauze werden nog veel vragen gesteld.
De aanwezigen konden na afloop schriftelijke informatie meenemen; door de grote toeloop was er echter niet genoeg materiaal. Mevrouw Westers was zo vriendelijk haar e-mail adres ter beschikking te stellen, met de toezegging belangstellenden op verzoek de informatie per e-mail toe te sturen.