Sportief Fit

Deze lessen worden gegeven iedere donderdag door bevoegd docente Nanda Bax.

Er zijn 2 groepen, onderverdeeld in de senioren
op leeftijd met meer lichamelijke/geestelijke beperkingen
en de nog actieve senioren
De docente zal samen met u bekijken in welke groep u wordt ingedeeld.

Voor de oudere senioren: Bewegen = Sociaal Vitaal
In deze lessen  werken wij op een gezellige manier aan valpreventie, spierkracht, evenwicht, coördinatie, conditie en geheugentraining.
Dit ook om het zelfvertrouwen te verbeteren en om er voor te zorgen dat men zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Voor de actieve senioren: ook in dit uur werken wij op een gezellige manier aan valpreventie, spierkracht, evenwicht, coördinatie, conditie en geheugentraining.
Dit ook om ervoor te zorgen dat men zolang mogelijk actief blijft. In dit uur is er soms ook tijd voor een spelvorm.

– de eerste les is van 9.30 tot 10.30 uur
– de tweede les is van 10.30 tot 11.30 uur

Wij sluiten iedere les af met een gezellig gezamenlijk koffie drinken.
(i.v.m. Corona geen gezamenlijk koffiedrinken na afloop)

De jaarcontributie bedraagt € 70,-

Contributie overmaken op rekening NL22 RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit.

Fotogalerij gymnastiek: