Sportief Fit

Deze lessen worden gegeven iedere donderdag door bevoegd docente Nanda Bax.

Er zijn 2 lessen:
– de eerste les is van 9.30 tot 10.30 uur
– de tweede les is van 10.30 tot 11.30 uur

Beide lessen zijn gelijk.

In de lessen werken wij op een gezellige manier aan valpreventie, spierkracht, evenwicht, coördinatie, conditie en geheugentraining. Elke oefening wordt op verschillende niveaus aangeboden, zodat iedereen, ongeacht leeftijd en conditie, op eigen niveau mee kan doen en uitgedaagd wordt. Er wordt rekening gehouden met beperkingen, oefeningen worden daarop aangepast.

Doel voor de oudere senioren is om het zelfvertrouwen te verbeteren en om er voor te zorgen dat men zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Doel voor de actieve senioren is ervoor te zorgen dat men zolang mogelijk actief blijft.

Wij sluiten iedere les af met een gezellig gezamenlijk koffie drinken.

De jaarcontributie bedraagt € 80,-

Contributie overmaken op rekening NL22 RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit.

Fotogalerij gymnastiek: