Sportief Fit

Per 20 januari 2022 wordt het Sportief Fit weer hervat.

Deze lessen worden gegeven iedere donderdag door bevoegd docente Nanda Bax.

Er zijn 3 groepen (i..v.m. Corona tijdelijk 4 lessen van 45 min), onderverdeeld in de senioren op leeftijd met meer lichamelijke/geestelijke beperkingen (les van 45 minuten) en de nog actieve senioren (les van 1 uur).
De docente zal samen met u bekijken in welke groep u wordt ingedeeld.

Voor de oudere senioren: Bewegen = Sociaal Vitaal
In deze lessen  werken wij op een gezellige manier aan valpreventie, spierkracht, evenwicht, coördinatie, conditie en geheugentraining.
Dit ook om het zelfvertrouwen te verbeteren en om er voor te zorgen dat men zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Voor de actieve senioren: ook in dit uur werken wij op een gezellige manier aan valpreventie, spierkracht, evenwicht, coördinatie, conditie en geheugentraining.
Dit ook om ervoor te zorgen dat men zolang mogelijk actief blijft. In dit uur is er soms ook tijd voor een spelvorm.

– de eerste les is van 9.30 tot 10.15 uur
– de tweede les is van 10.20 tot 11.20 uur
– de derde les van 11.25 tot 12.25 uur

Wij sluiten iedere les af met een gezellig gezamenlijk koffie drinken.
(i.v.m. Corona geen gezamenlijk koffiedrinken na afloop)

De jaarcontributie bedraagt € 70,-

Contributie overmaken op rekening NL22 RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit.

Fotogalerij gymnastiek: