Laatste nieuws

ZOMERSCHOOL 2021

Samen met de Zomerschool zullen wij als SAB, in de maanden juli en augustus 2021, ook een aantal activiteiten aanbieden:

  • Bridge
  • Effe buurten Witte Huisjes
  • Fietsen
  • Klaverjassen
  • Line-dance
  • Sjoelen
  • Volksdansen

Wij verwijzen u hierbij naar de Zomerschool brochure, die in de Gemeente Bunnik huis aan huis is verspreid.

Of naar de volgende websites:

http://www.zomerschoolbunnik.nl

http://bunniksamen.nl

Wij wensen u fijne zomermaanden!

 


Nieuwsbericht

Denk mee over de toekomst van het dorpshart van Odijk

De gemeente wil samen met bewoners, ondernemers en bezoekers werken aan een toekomstvisie voor het dorpshart van Odijk. We willen van het dorpshart in Odijk meer een ontmoetingsplek maken met voorzieningen en een fijne openbare ruimte. Om wensen in kaart te brengen en een eerste stap te zetten, organiseert de gemeente een webinar op dinsdag 10 november om 19.30 uur.

Doel van het webinar
Om ondanks de Coronamaatregelen tóch mensen te kunnen spreken over de toekomst van het dorpshart organiseren we dit interactieve webinar. Daarbij zullen we het hebben over verschillende thema’s die belangrijk zijn voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Het gaat niet alleen over de ruimte zelf en hoe het er uit ziet, maar ook over de beleving. Wat heeft het dorpshart Odijk nou nodig in de toekomst? Daarbij letten we ook op de toekomstige groei van de gemeente. Zijn er genoeg winkels? Waar kunnen mensen elkaar ontmoeten? Hoe maken we het gezelliger? En hoe kunnen we het verkeer veilig regelen?

U bent van harte welkom om mee te doen aan het webinar. Aanmelden kan via de aanmeldknop op de website www.bunnik.nl/dorpshartodijk

Wij zien u graag online verschijnen op dinsdag 10 november tijdens het webinar.

Met vriendelijke groet,
Lia van den Heuvel
Makelaar Sociaal Domein
Singelpark 1, 3984 NC Odijk
Postbus 5, 3980 CA Bunnik
( 06 – 18 75 87 26
* L.vandenHeuvel@bunnik.nl
www.bunnik.nl


Oktober: maand van de ontmoeting

Mis jij ook het contact met de ander? Of je nu jong of oud bent, door het coronavirus heb je de afgelopen maanden misschien minder contact of bezoek gehad. Bunnik Beweegt, QuaRijn en Krachtig Krommerijn hebben daarom oktober uitgeroepen tot de maand van de ontmoeting. Wat is er nou leuker dan nieuwe mensen te leren kennen, vooral in deze coronatijd?

Van 1 tot en met 8 oktober is de ‘Kom erbij week’; deze week staat in het teken van elkaar ontmoeten. Samen met de hierboven beschreven organisaties is er goed over nagedacht hoe het in deze tijd goed aangepakt kan worden. Femke van Krachtig Krommerijn: ,,Het is moeilijk in deze tijd, maar veel activiteiten gaan door op gepaste afstand. Hier konden we een mooi overzicht van maken zodat mensen toch in sociale beweging kunnen blijven.” In oktober komt er elke week een activiteitenoverzicht in de krant van alle activiteiten die er te doen zijn in die maand.

Bunnik Beweegt moest gelijk denken aan een koppelsysteem. Buurtsportcoach Mieke: ,,We kregen een vraag van iemand die een wandelmaatje zoekt. Vooral in deze tijd merken we dat mensen behoefte hebben aan contact. Een belletje naar elkaar kan al genoeg zijn. Daardoor kwamen we bij het matchsysteem. Hierin kunnen mensen via een formulier invullen wat hun behoefte zijn zodat we mensen aan elkaar kunnen koppelen.” Geheel vrijblijvend en op een veilige manier. Dus niet in een groep maar één op één, op 1,5 meter afstand of via de telefoon kunnen mensen elkaar ontmoeten als zij zijn gekoppeld.”

Via QuaRijn thuiszorg worden de formulieren bij de mensen verspreid, maar alle leeftijden kunnen hieraan mee doen. Jong en oud kunnen op de website www.bunnikbeweegt.nl en op www.bunniksnieuws.nl het formulier vinden waar jong en oud zich op kunnen aanmelden. Dit kan ingevuld worden en ingeleverd worden. Femke Dotman van Krachtig Krommerijn zal dan contact met je opnemen om de voorgestelde koppeling met je te bespreken.

Heb je nu al een gerichte vraag kun je terecht bij info@bunnikbeweegt.nl.. Zij kunnen het formulier doorsturen of antwoord geven op al jouw vragen. Wil jij gekoppeld worden? Bel dan 06 52549905.

Druk op de link voor het formulier:

Jongeren

Volwassenen/ouderen


4 oktober 2020 mail aan Burgerinitiatief

Beste leden van het Burgerinitiatief,

Het was al weer 15 mei dat ik u voor het laatst informeerde.
Ik heb u toen gevraagd ons te volgen en mede te helpen borgen dat onze aanpak aansluit op de behoeften van onze gemeenschap.
Op onze site: www.automaatjebunnik.nl  geven wij steeds de ontwikkelingen weer zodat iedereen dat kan volgen.
Wij werken momenteel op basis van een start op medio oktober, maar de recente ontwikkelingen rond de tweede coronagolf maken dat dit enigszins door kan schuiven.
Na de formele ondertekening op 31 augustus van de overeenkomst met de ANWB door Krachtig Krommerijn is het project de formele status ingegaan. Krachtig Krommerijn heeft de overeenkomst getekend omdat ze onze rechtspersoon is voor de lokale organisatie AutoMaatje Bunnik. De projectorganisatie AutoMaatje Bunnik heeft op 9 september in een intentieverklaring haar inspanningsverplichting jegens Krachtig Krommerijn neergelegd.
De weg daar naar deze intentieverklaring toe, heeft beide partijen goed zicht gegeven op wat er over en weer van elkaar verwacht wordt en wat er nog geregeld moet worden voor we daadwerkelijke kunnen starten.

Op 31 augustus, dezelfde dag als de formele ondertekening met de ANWB, zijn er door de ANWB twee workshops gegeven. Een voor de inmiddels aanwezige 3 planners en een voor de 5 reeds beschikbare chauffeurs. De eerste ging vooral over de programmatuur en het intake- en planningsproces, de tweede over de inhoud en de nodige kennis voor de chauffeurs.
De bijeenkomst werd gehouden bij de BOVAG die ons als sponsor gastvrijheid verleende.

Geheel  parallel is MaaltijdMaatje Bunnik op 4 mei gestart.
In  mijn vorige informatiebrief is dat gemeld. Zoals u in het Groentje hebt kunnen lezen is inmiddels de 1000ste  maaltijd bezorgd, zijn er 10 chauffeurs en ruim 20 deelnemers.De verzelfstandiging van MaaltijdMaatje gaat door. Inmiddels is er ook een eigen site:
www.maaltijdmaatjebunnik.nl . Deze site is tevens het medium om de ontwikkelingen zichtbaar te maken. Wij zoeken nog een planner/coördinator zodat MaaltijdMaatje Bunnik zelfstandig verder kan. Krachtig Krommerijn ondersteunt ons hierbij.
Ook in Odijk krijgt MaaltijdMaatje voeten aan de grond, daar worden inmiddels per week zo’n 30 maaltijden rondgebracht. Wat ons betreft zijn de sleutelwoorden naar Odijk: zelfstandigheid, samenwerking en afstemming.

Begin september heeft AutoMaatje Bunnik in overleg met Krachtig Krommerijn het standpunt ingenomen dat er per 15 oktober begonnen zou worden met “noodzakelijke ritten” volgens landelijke corona richtlijnen. Voor AutoMaatje zijn die door de ANWB landelijk uitgewerkt. Onze veiligheidsregio sluit zich daar in principe bij aan.
Het vervoeren van maximaal één passagier en gebruik van mondklapjes zijn hoofdbestanddelen in dat protocol.
Onder noodzakelijke ritten verstaan we bijvoorbeeld ritten naar ziekenhuis, arts e.d.
De nieuwe richtlijnen van de regering per 28 september en eventuele verdere stappen daarin kunnen heroverweging en mogelijk een uitstel vragen. Door AutoMaatje Bunnik is het opzetten van de uitvoeringsorganisatie en de administratieve infrastructuur met vaart ter hand genomen. Ook worden intake gesprekken gehouden met potentiële deelnemers en chauffeurs. Dit gebeurt door de 3 planners (vrijwilligers) waartussen de taken zijn verdeeld. Er worden hierdoor zeer beperkt kosten gemaakt. Inmiddels heeft een vierde planner zich aangemeld en zijn er 8 chauffeurs die mee willen doen. Krachtig Krommerijn zet zich in voor het verder werven van chauffeurs.Het streven is er op gericht dat uiteindelijk de organisatie gerund wordt door vrijwilligers.
Op deze wijze hopen wij het knelpunt van de externe kosten, zoals dat in het businessplan zaten, te ontlopen en te groeien naar een organisatie die zelfstandig verder kan na de evaluatie over twee jaar of mogelijk eerder. De komende paar maanden zijn cruciaal.
De ontwikkeling van en rond de corona laat zich niet voorspellen. AutoMaatje Bunnik denkt dat zij tijdig operationeel kan zijn.

Een bijeenkomst met het Burgerinitiatief is (nog) niet mogelijk.
Middels brieven als deze, hoop ik u toch voldoende te informeren.
Voor een breder publiek houdt  AutoMaatje Bunnik de site up to date, zodat iedereen ons volgen kan.

Wij willen u als Burgerinitiatief vragen: beschouw deze brief niet als eenzijdige informatie.
In tegendeel  geef aan waar u verbeteringsmogelijkheden ziet, geef aan waar u valkuilen ziet en geef ook aan waar u nog kansen ziet.
Graag willen wij een AutoMaatje Bunnik neerzetten dat door de burger gebruikt en gedragen wordt.

Namens het uitvoeringsteam AutoMaatje Bunnik
Henk van de Hoef
(projectleider namens het Burgerinitiatief)


Onze activiteiten en het CORONA virus

Nog steeds bevinden wij ons in bijzondere omstandigheden.
Gelukkig kan een aantal van onze vaste activiteiten weer van start gaan en ook andere activiteiten gaan weer plaats vinden. Natuurlijk staat iedere keer de veiligheid van docenten, leiders, vrijwilligers en deelnemers voorop.

Nadere bijzonderheden vindt u bij de verschillende rubrieken.


CORONA NIEUWS

Door op onderstaande link te klikken, krijgt u een overzicht van de Gemeente Bunnik met informatie omtrent hulpaanbod:

Hulp in tijden van Corona


Eén tegen eenzaamheid

Ouderen lopen meer risico om geraakt te worden door het nieuwe coronavirus. Dat leidt tot minder sociaal contact en soms ook dat ze praktische hulp missen. Als een persoonlijk bezoekje er niet in zit, laat toch van je horen. Of misschien juist wat vaker.

De handen uit de mouwen steken kan alsnog. Even bellen of een kaartje sturen. Of kun je ‘coronaproof’ hulp aanbieden. Een klein gebaar doet veel. Contact houden kan altijd.

Doe iets leuks samen
Denk aan het doen van een online spelletje. Foto’s delen. Samen tv kijken met de telefoon aan het oor. Een bloemetje versturen of hapje eten bezorgen.

Speciale telefoonlijnen
Met vragen of voor een luisterend oor zijn er verschillende telefonische hulplijnen.
De Luisterlijn (0900 – 0767) is 24/7 bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor.
– Ouderen die zich zorgen maken over het coronavirus, vragen hebben of gewoon graag een praatje willen maken kunnen bellen met:
   ANBO (0348 – 46 66 66), KBO-PCOB (030 – 3 400 600) of het Rode Kruis (070 – 4455 888).
– Voor mantelzorgers is er de Mantelzorglijn (030 – 760 60 55).

Hulp bieden en vragen
Ook zijn er ouderen en andere mensen in een risicogroep om ziek te worden die liever even binnenblijven. Maar geen mensen in hun omgeving hebben om op terug te vallen. Misschien kun je ze ondersteunen. Door een boodschap te doen bijvoorbeeld. Of als ze het openbaar vervoer willen mijden een keer te chauffeuren.
– Hulp bieden en vragen kan via de website NLvoorelkaar.nl.
– Op social media is er ook een hashtag voor: #coronahulp. Blijf wel altijd alert op veiligheid en welke gegevens je deelt.

Actuele informatie
Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor jezelf en de mensen om je heen. Actuele informatie lees je hier.

KRO-NCRV: Corona Quarantaine Contact
Zit jij uit voorzorg in quarantaine of omdat je ziek bent? Of wil jij iemand een hart onder de riem steken deze dagen door te komen? KRO-NCRV vindt het belangrijk om naar elkaar om te kijken. Daarom brengt de omroep mensen in contact via het Corona Quarantaine Contact.
– Via kro-ncrv.nl/corona kun je je gegevens achterlaten als je iemand wil bellen of aangeven dat je het leuk vindt door iemand gebeld te worden.

Zelf thuis doen
Voor wie aan huis gebonden is heeft Omroep Max activiteiten op een rijtje gezet zoals afleveringen van Nederland in beweging en online exposities van musea.
– Bekijk het overzicht op Maxvandaag.nl.

Tips om iets voor een ander te doen
Het is hartverwarmend om te zien welke initiatieven ontstaan. Een selectie van nieuwe en bestaande initiatieven vind je hier

Stuur een foto als kaartje via deze app
‘Coronapost’ noemt app Omapost zijn actie ludiek. Via de app kun je nu tegen kostprijs een kaartje sturen als je even niet bij oma (of opa) langs wilt gaan.
Persoonlijke videoboodschappen bij ANBO
Bekende Nederlanders en politici hebben een videoboodschap ingesproken om ouderen een #hartonderderiem te steken.
Onder hen Eén tegen eenzaamheid-aanjager Ali B.

Een kaartje voor een postmaatje
Stuur een kaartje. Naar je oma of opa. Of naar een onbekende die het leuk vindt. Dat kan via Postmaatje.

Cobi is telefoonmaatje vanuit huis
Een praatje over het weer. Of de zorgen om corona. Je kan als telefoonmaatje of als vrijwilliger van de ZiIverlijn van het Ouderenfonds of de Luisterlijn iets op afstand voor een ander betekenen.