BRIDGE

Van september t/m juni wordt er iedere woensdag van 13.30 tot 17:00 uur gebridged.
Om 13:20 uur worden de koppels geformeerd; het is gewenst maar niet noodzakelijk om met een partner te komen. Soms ontstaat een stilzittafel.

Locatie: Voetbalkantine, Tolhuislaan 3f, 3981 HR Bunnik

Aanmelden in verband met de wachtlijst bij Stans Schrijvers: s.schrijvers@kpnmail.nl
of telefonisch op 030-6563017 of 06-55058223.

De jaarcontributie bedraagt € 85,-

Contributie overmaken op rekening NL22 RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit.

Voor meer informatie, mail of bel contactpersoon bestuur:
Anneke van Doorne-Huiskes  tel. 030 65 64 423