U kunt zich aanmelden bij de nieuwe contactpersoon van het bestuur: mevr. Ally Blok, tel: 030 656 74 43.

Iedere werkdag in de maanden september t/m juni kan er, volgens een vast schema, worden gebiljart. Er wordt gespeeld op een mooi biljart in de biljartruimte van Bunninchem.

Omdat wordt gespeeld met een tegenstander, is het gewenst dat men zich met een partner aanmeldt, maar alleen aanmelden kan ook.

Locatie: Biljartruimte Bunninchem, Burg. v.d.Weijerstraat 26, Bunnik

De jaarcontributie bedraagt € 60,-
Contributie overmaken op rekening NL22RABO 0379 859 904
t.n.v. St. Seniorenactiviteiten Bunnik, onder vermelding van de activiteit.

Voor meer informatie, mail of bel contactpersoon bestuur:
Ally Blok    tel: 030 656 74 43

Fotogalerij biljarten: