Activiteiten seizoen 2023/2024

SWOW/St. Welzijn Ouderen Werkhoven

De stichting stelt zich ten doel het welzijn van ouderen in de kern Werkhoven te bevorderen. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle 55+ inwoners in de kern Werkhoven.

Uiteraard zijn ook de ouderen uit Odijk en Bunnik welkom, voor zover de ruimte het toelaat. Informatie: secretaris@swow.nl of voorzitter@swow.nl

Het bestuur organiseert iedere dinsdagmiddag van september tot en met mei een bijeenkomst in het Wapen van Werkhoven en wordt daarbij ondersteund door een team van vrijwilligers die uitvoerende taken voor hun rekening nemen.

Er wordt een klaverjas-, joker- keezen competitie georganiseerd met 14 rondes.
Maar er zijn ook andere spellen beschikbaar.
Daarnaast worden er een aantal lezingen aangeboden en films gedraaid die leerzaam en onderhoudend zijn.
Erg populair zijn de middagen waarin een zogenaamde pubquiz wordt gehouden.
Speciale themamiddagen worden het jaar door georganiseerd, zoals
– een Sinterklaassoos,
– een Kerstsamenzang en
– een Oranjesoos.

De WOW is géén vereniging waarvan men lid moet zijn om mee te kunnen doen.
Iedere deelnemer betaalt een bijdrage in de kosten per activiteit. De hoogte van deze bijdrage wordt aan het begin van het seizoen bekend gemaakt. Bij binnenkomst wordt deze bijdrage gelijk voldaan.

Buitenactiviteiten:
– wandelen op de maandagmorgen
– fietsen in juni