Activiteiten seizoen 2023/2024

Stichting Welzijn Ouderen Odijk

Vanaf september 2023 tot eind mei 2024 worden in Odijk de volgende activiteiten voor ouderen (55+) georganiseerd.

In alle activiteiten zijn nieuwe leden welkom, zeker in koersbal en volleybal.

Iedereen is van harte uitgenodigd om vrijblijvend een paar keer mee te doen. Daarna wordt een kleine bijdrage gevraagd Te voldoen aan de contactpersoon). Telefoonnummers van de contactpersonen staan vermeld.

Bridge Dorpshuis, Odijk op woensdag 13.30-16.30 u.
kosten € 27,50 per halfjaar
contact 030-6567287

Klaverjassen St. Nicolaaskerk, Odijk op maandag 13.30-16.15 u.
kosten € 3,- per keer
contact 030-6562818

Volleybal Dorpshuis, Odijk  donderdag 9.00-10.15 u.
kosten € 42,50 per halfjaar
contact 06-29603992

Blijf in beweging Dorpshuis, Odijk donderdag 9.00-10.00 u.
kosten € 4,- per keer
contact 06-23244886

Koersbal Dorpshuis, Odijk vrijdag 13.15-15.45 u.
kosten € 35,- per halfjaar
contact 06 11171222

Daarnaast vermeldt SWOO graag dat ook nog andere activiteiten plaatsvinden in Odijk, speciaal voor ouderen: bijvoorbeeld

Jeu de boules op dinsdagochtenden van maart tot november van 10.30 – 11.30 u.
op het veldje naast het dorpshuis (georganiseerd door Huiskamer van Odijk);
contact 06-23707137 en
Walking voetbal op dinsdagochtenden van 11.00 – 12.00 u.
op een voetbalveld van SV Odijk (gehele jaar)
contact 06-22992569.